Ալվարդ Ալբերտի Խառատյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1982 - 1987 թթ. Երևանի պետական համալսարան Ֆակուլտետը, տնտեսագիտական կիբեռնետիկա, մասնագիտությունը` տնտեսագետ-մաթեմատիկոս

Գիտական աստիճան
Տ.գ.թ. Ը.00.01, թեմա` «Բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման և նրա կարգավորման հիմնախնդիրները անցումային տնտեսությունում (ՀՀ օրինակով)», 01.03.2004 թ.

Աշխատանքային փորձ
1987 - 1992 թթ. Հայկ. ԽՍՀ Պետպլանին առընթեր Պլանավորման և Տնտեսագիտության ԳՀԻ, Հատուկ ծրագրերի բաժին, գիտաշխատող,
1992 - 2001 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագիտության տեսության ամբիոն, ասիստենտ,
2001 - 2006 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն, ասիստենտ:
2006 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն
Տնտեսագիտության ներածություն
Մակրոտնտեսագիտություն
Միկրոտնտեսագիտություն
Անցումային շրջանի տնտեսագիտություն
Սոցիալական տնտեսագիտություն
Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Մակրոէկոնոմիկա
Էկոնոմետրիկա
Էկոնոմետրիկ մոդելավորում
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
Մակրոտնտեսական մոդելավորման միկրոտնտեսական հիմքերը
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տնտեսության տնտեսական և սոցիալական հիմնախնդիրների ուսումնասիրություն, մոդելավորում, էկոնոմետրիկա
Excel, SPSS, EViews, Stata ծրագրային փաթեթներով վիճակագրական տվյալների վերլուծություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2005 - 2007 թթ. աշխատաշուկան և բնակչության վերարտադրության միգրացիոն հոսքերի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները (ՀՀ օրինակով)
2006 - 2008 թթ. ՀՀ աշխատուժի շուկայի վերլուծություն
2008 - 2010 թթ. Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման և հարստության բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ալվարդ Ալբերտի Խառատյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Գ. Ղարիբյան, Ա. Խառատյան, Ռ. Իսահակյան

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները անկախության տարիներին | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 340 էջ

Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ն. Մարտիրոսյան, Դ. Վ. Պետրոսյան

Հայ մամուլի պատմություն (18-րդ դարավերջ-20-րդ դարասկիզբ) | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 32 էջ |

Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ

Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան, Ռ. Եգանյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան

ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
 

Հոդված/Article

Սիրանուշ Սարգսյան, Ալվարդ Խառատյան, Աննա Հովակիմյան

Տրամաբանական ռեգրեսիան որպես մարքեթինգի գործիք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 40-49 |

Ալվարդ Խառատյան, Ասպրամ Շադյան

Եվրասիական տնտեսական միությանը ՀՀ անդամակցելու հնարավոր հետևանքների որոշ քանակական գնահատականներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 65-75 |

Ալվարդ Խառատյան, Ասպրամ Շադյան

Եվրասիական տնտեսական միությանը ՀՀ անդամակցելու հնարավոր հետևանքների որոշ քանակական գնահատականներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 65-75 |

Саркисян С. Г., Овакимян А. С., Харатян А. А.

Нейросетевые технологии в задачах прогнозирования | Международная научная конференция "Экономика и управление", 2015, 126-131 стр. |

Ալվարդ Խառատյան

Գլոբալ անհավասարություն և աղքատություն. արդի հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 144.5, 2014թ. (№ 3), էջ 35-46 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը