Ալվարդ Հովհաննեսի Սեմիրջյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի մագիստրատուրա
Բանասիրության մագիստրոսի աստիճան «Հայ գրականություն» մասնագիտությամբ
1996 - 2002 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի բակալավրիատ
Գերազանցության դիպլոմ վերոնշյալ բուհի լրիվ դասընթացը բակալավրի ծրագրով ավարտելու համար «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Միֆը և արքետիպային որոշ շերտեր ժամանակակից հայ արձակում»,
2006 թ-ի Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան` շնորհված ԵՊՀ մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ` 12.09.2006

Աշխատանքային փորձ
2015 թ. ԵՊՀ գրականության տեսության և քրաքննադատության ամբիոնի դոցենտ
2008 թ. ԵՊՀ գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի ասիստենտ
2006 - 2008 թթ. դասախոս ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում ժամավճարով

Կարդացվող դասընթացներ
Գրականագիտության ներածություն, 20-րդ դարի գրական հոսանքները, Միֆը 20-րդ դարի գրականության մեջ, Հայ գրական գրաքննադատության մտքի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ և համաշխարհային գրականություն, գրականության տեսություն և գրական քննադատություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2013 - 2015 թթ. «Արդի հայ հեքիաթի հիմնախնդիրները», Հետազոտությունը իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի և ՀՀ նախագահի հովանու ներքո իրականացվող Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի ֆինանսավորմամբ «13 YR-6B0050» ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, ռումիներեն

Պարգևներ
2000 - 2001 թթ. ուստարի ԵՊՀ լավագույն ուսանող

Ալվարդ Հովհաննեսի Սեմիրջյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Գրականության տեսու­թյան և գրաքննադատության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մագդալինա Ջանփոլադյան, Ժենյա Քալանթարյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալվարդ Սեմիրջյան-Բեքմեզյան, Աստղիկ Բեքմեզյան

Գրականության տեսության արդի խնդիրներ | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 328 էջ |

Նվարդ Վարդանյան, Ալվարդ Սեմիրջյան-Բեքմեզյան, Նարինե Վարդանյան

Հայ ժողովրդական և գրական հեքիաթի արդի հիմնախնդիրները, Current Issues of Armenian Folk and Literary Fairy Tale | ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն: 2015թ․, 288 էջ |

Ա. Սեմիրջյան

20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական ուղղությունները | Երևան, Հեղինակային հրատ., 2015թ., 64 էջ

Ա. Հ. Սեմիրջյան

Միֆակիրառության բնույթը արդի հայ արձակում | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 154 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Սեմիրջյան

Հայ ժողովրդական և գրական հեքիաթի արդի հիմնախնդիրները | Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 2015, էջ 91-106

Ա. Սեմիրջյան

Գիտակցության հոսքի գրականություն. տեսական որոշ դիտարկումներ | Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Երևան, Զանգակ, 2015թ, էջ 256-263

Ա. Սեմիրջյան

Արդի հայ գրական հեքիաթի ժանրային առանձնահատկությունները | Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Երևան, Զանգակ, 2014թ., էջ 198-205

Ալվարդ Սեմիրջյան, Աստղիկ Բեքմեզյան

Պոստմոդեռնիզմի գեղագիտության հետքերով Հովհ. Թեքգյոզյանի «Փախչող քաղաքը» կինովիպակը | «Համատեքստ-2013», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 137-145 |

Ալվարդ Սեմիրջյան, Աստղիկ Բեքմեզյան

Երգիծանքը արդի հայ արձակում | «Արդի հայ արձակի հիմնախնդիրները», Երևան, 2013, էջ 255 - 280 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ա. Սեմիրջյան

Գերբնականի խորհուրդը Լևոն Խեչոյանի «Տան պահապան հրեշտակը» հեքիաթների ժողովածուում | Հեքիաթագիտական 6-րդ գիտաժողով, Գերբնականի խորհուրդը հեքիաթում, Երևան, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 2014թ, էջ 41-42

Ա. Սեմիրջյան

Գեղարվեստական լեզվի առանձնահատկությունները ժամանակակից հայ արձակում | Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիա, Լեզվաբանության ինստիտուտ, Հայ լեզվաբանության 9-րդ միջազգային գիտաժողով, Սանկտ-Պետերբուրգ, Նեստոր-Իստորիա, 2012թ., էջ 195-200 (անգլ. հայ., ռուս.)