Ամալյա Նշանի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության բաժին (բակալավր)
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության բաժին (մագիստրատուրա)
2014 - 2017 թթ. Մահթումկուլիի անվան պետական համալսարանի թուրքմեներենի և թուրքմենական գրականության ֆակուլտետ, թուրքմենական գրականության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Թեկնածուական թեմա - «Գրականության ազգայինի արտացոլումը գեղարվեստական թարգմանության մեջ (Մահթումկուլիի ստեղծագործությունների հայերեն թարգմանությունների օրինակով) » (արտասահմանյանգրականություն), 24.03.2017

Աշխատանքային փորձ
2014 - 2017թթ.Աշխաբադի Մահթումկուլիի անվան պետական համալսարան, Օտար լեզուների ֆակուլտետ, դասախոս
2017 թ –ից առ այսօր ԵՊՀ թուրքագիտության ամբիոնի (վերանվանումից հետո` թյուրքագիտության ամբիոնի) ավագ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ադրբեջաներեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Թյուրքական գրականություն, հայ-թուրքմենական գրական առնչություններ, թյուրքական լեզուներ, գեղարվեստական թարգմանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն, թուրքմեներեն, ադրբեջաներեն

Պարգևներ
Երիտգիտնականի կոչում, 1-ին կարգ (Թուրքմենստան, Աշխաբադ, 12.06.2016թ.)

Ամալյա Նշանի Պետրոսյան

Ասիստենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Թյուրքագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ա. Պետրոսյան

Ազգային գաղափարների արտացոլումը XVIII դարի թուրքմենական գրականության մեջ | «Արևելագիտության հարցեր», 2021, թիվ 17, էջ 116-121

Պետրոսյան Ամալյա

XVIII դարի թուրքմենական գրականության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ | Արևելագիտության հարցեր: 2018, 14, էջ 289-298 |

Ամալյա Պետրոսյան

Մահթումկուլի Ֆրագիի բանաստեղծությունները հայերեն թարգմանելու խնդիը | Բիլիմ(Թուրքմենստանի ԿԳ նախարարության գիտական հոդվածների ժողովածու), Աշխաբադ, էջ 82-83

Ամալյա Պետրոսյան

Մահթումկուլի Ֆրագի և Սայաթ-Նովա | Գարագում ամսագիր, № 8,Աշխաբադ, 2016, էջ 115-117

Ամալյա Պետրոսյան

Ազգային գրականության հիմնական առանձնահատկությունները | Գիտությունն ու տեխնիկան Թուրքմենստանում (Թուրքմենստանի ԱԱ գիտական հոդվածների ժողովածու), Աշխաբադ, 2016, էջ 25-28
 

Թեզիս/Thesis

А. Петросян

Туркменская культура в свете нового времени, Мухаммет Байрам Хан Туркмен и традиции гуманизма , патриотизма и мужества туркменского народа | 31.03.2021, c. 153-154, Туркменистан

Амалия Петросян

Армянские переводы произведений махтумкули фраги | Наука, техника и инновационные технологии в эпоху могущества и счастья. 2019, стр. 440-441