Անահիտ Զավենի Ադիլխանյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1969 - 1974 թթ. ԵՊՀ , բան. ֆակ. հայոց լեզվի և գրակ. բաժին

Գիտական աստիճան
բան. գիտ. թեկ., դոց.
թեկնածուական -1991 թ. «Խ. Դաշտենցի արձակի լեզուն և ոճը»

Աշխատանքային փորձ
1978 թ-ից հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ոճագիտություն, Հայոց լեզու և Խոսքի մշակույթի հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամ. հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, ճարտասանություն, գեղարվեստական երկի խոսքարվեստ, տերմինաբանություն

Պարգևներ
Պատվոգիր ԵՊՀ ռեկտորի կողմից

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Անահիտ Զավենի Ադիլխանյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Յու. Ս. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Ն. Վ. Ներսիսյան, Լ. Գ. Թելյան, Ա. Ա. Տեր-Մինասյան, Շ. Ս. Գևորգյան, Լ. Ս. Սարգսյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան

Ա. Լ. Մանուկյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի գործնական առաջադրանքների ձեռնարկ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ուսանողների համար | Համահեղինակ, Ե., 2015, 163 էջ

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Ոճաբանության գործնական աշխատանքի ձեռնարկ | Երևան, 2011, 145 էջ

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Գործնական ճարտասանություն | Եր., 2007, 114 էջ

A. Z. Adilkhanyan

Dictionary of Foreign Loaned Commercial Terms | Yerevan, 2003
 

Հոդված/Article

Ադիլխանյան Անահիտ

Պաշտոն ցույց տվող բառերի իմաստաբանական առանձնահատկությունները | Կանթեղ: 2017թ․, 1 (70), 59-67 էջ, Հայաստան |

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Տերմինային տեղաշարժերը արդի գրական հայերենում | Հայագիտական հանդես, 2015, էջ 26-39

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ. Գիրք Բ | Գովազդի բաժինը, Ե., 2015, 294-299 էջ

A. Adilkhanyan

Neologistic terms of past 10 years in modern Armenian | 2010

Ա. Զ. Ադիլխանյան

Վերջին տասը տարիների նորաբանություն-տերմինները արդի հայերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 131.2, Երևան 2010թ., էջ 63-70 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը