Անահիտ Խորենի Բրուտյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1980 - 1983 թթ. Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետ
1983 - 1986 թթ. Մոսկվայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
1988 - 1992 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա (հեռակա ուսուցում)

Գիտական աստիճան
2008 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2011 թ. դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2012 թվականից՝ Երևանի պետական համալսարանի որակի ապահովման կենտրոնի առաջատար մասնագետ
2006 - 2012 թթ.՝ ԵՊՀ համալսարանական կրթության զարգացման բաժնի առաջատար մասնագետ
2000 թ-ից մինչ այժմ՝ ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոս (ներքին համատեղող),
2009 թ-ից մամուլի տեսության և պատմության ամբիոնի ասիստենտ,
2011-ից՝ դոցենտ
2009 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության դասախոս (ժամավճարային հիմունքով)
1996 - 2006 թթ. ԵՊՀ լրատվական ծառայության խմբագիր
1995 - 1997 թթ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի հեռուստալրագրության բաժնի դասախոս (պայմանագրային հիմունքներով)
1986 – 1995 թթ. Երևանի պետական համալսարան, «Երևանի համալսարան» թերթի թղթակից (գրական աշխատող)

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժուռնալիստի վարպետություն», «Հայ մամուլի պատմություն», «Հայ մանկավար-ժական մամուլ», «Պաշտոնական գրագրությունների լեզուն»

Վերապատրաստումներ
2012 թ. հուլիս՝ Ամառային դպրոց + վերապատրաստում` TEMPUS-ի DIUS ծրագրի շրջանակներում, Կոբլենց-Լանդաու համալսարան, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն, ք. Կոբլենց
2012 թ. մարտ՝ վերապատրաստում՝ «Որակի ներքին ապահովումը ՀՀ մասնագիտական կրթության ոլորտում», Աղվերան (ՀՀ)
2009 թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր՝ Ձմեռային դպրոց՝ «Բարձրագույն կրթության եվրոպական չափայնության խթանումը», Երևան

Մասնագիտական անդամակցություն
2003 - 2010 թթ. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի մրցութային հանձնա-ժողովի անդամ՝ որպես փորձագետ-ներկայացուցիչ գիտակրթական հիմնարկից
2003 - 2009 թթ. «Կրթության զարգացում» ՀԿ-ի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության գծով պատասխանատու
2005 - 2008 թթ.՝ «Կրթության զարգացում» ՀԿ-ի համանուն տարեգրքի գլխավոր խմբագիր
2012 թ-ից ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
ԵՊՀ պատվոգիր, 2010 թ., 2011 թ.

anahitbrutyan@ysu.am

Անահիտ Խորենի Բրուտյան

Դոցենտ | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ - Տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Ն. Մարտիրոսյան, Դ. Վ. Պետրոսյան, Լ. Կ. Սայադյան, Ա. Ռ. Մենեմշյան, Ա. Խ. Բրուտյան, Ա. Ս. Գոյունյան, Հ. Ն. Զորյան, Վ. Գ. Պետրոսյան, Ա. Շ. Մկրտիչյան

Ժուռնալիստի վարպետություն դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ |

Ա. Խ. Բրուտյան

Հայ մանկավարժական մամուլ | Ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 16 էջ

Անահիտ Բրուտյան

Արևելահայ մանկավարժական մամուլը | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009, 152 էջ
 

Հոդված/Article

Անահիտ Բրուտյան

Կրթության և դաստիարակության դերի արժևորումը «Հյուսիսափայլ» ամսագրում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 75-85 |

Ա. Բրուտյան

«Ժուռնալիստի վարպետություն» առարկայի դասավանդումը (մեթոդական խնդիրներ) | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 1 - 2, 2012, էջ 108 - 114

Անահիտ Բրուտյան

Հայոց լեզվի արժևորումը Պարույր Սևակի հրապարակախոսության մեջ | Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 55-60:

Անահիտ Բրուտյան

Կրթության հիմնախնդիրները Հովհ. Թումանյանի հրապարակախոսության մեջ | Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Թ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009, էջ 101 - 108

Ա. Խ. Բրուտյան

Դպրոցի և կրթության հարցերը XIX դարի հայ մանկավարժական մամուլի էջերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2009, էջ 101 - 108, թիվ 1, էջ 187 - 192 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը