Անահիտ Հայրապետի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 դոցենտի գիտական կոչում լեզվաբանություն մասնագիտությամբ, դիպլոմ
2002 բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, դիպլոմ
1999 վերապատրաստում, Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան, օտար լեզուների ֆակուլտետ
1982 – 1987 ԵՊՀ հայկական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժին (անգլերեն լեզու և գրականություն)

Մասնագիտական գործունեություն
2007 – Դոցենտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
2002 – 2007 Ասիստենտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1996 – 2002 դասախոս, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1994 – 1996 լաբորանտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1988 – 1994 անգլերենի ուսուցչուհի, Երևանի No24 միջնակարգ դպրոց

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ (1997, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008), Դանիա (2008), ԱՄՆ (2009), Իտալիա (2010)

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն, գերմաներեն (բավարար)

Անահիտ Հայրապետի Գալստյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A. Galstyan, R. Araqelyan, G. Harutyunyan, A. Matevosyan

“Global English Development Trends” | Yerevan “Meknark” LTD (p. 121)

R. Araqelyan, G. Harutyunyan, A. Galstyan

A Guide to the Preparation of Thesis | Ուս. ձեռնարկ: Լուսակն: 2016թ․, 28 էջ, Հայաստան, Երևան

A. Galstyan, Sh. Paronyan

Historical Development of English | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013

A. Galstyan, Sh. Paronyan

“Historical Development of English” | Yerevan, YSU Publishing House 2013 (p. 199)

Ա. Գալստյան

Անգլերենում ֆրանսերենից փոխառված բառերի յուրացման ընթացքը XVII–XVIII դարերում | Մենագրություն, Երևան, «Լիմուշ» հրատ. 2009
 

Հոդված/Article

A. Galstyan

“The Phonological Assimilation of Anglicisms in Armenian” | Astghik 22-23, Yerevan 2012-2013 (p. 197-203)

A. Galstyan

“Anglicisms in Armenian: Processes of Adaptation” | The Anglicization of European Lexis, eds. Cristiano Furiassi, Virginia Pulcini, Félix Rodríguez González, John Benjamins B.V. 2012 (p. 149-169)

A. Galstyan, H. Galstyan

“A Sociolinguistic Approach to the Problem of Anglicisms in Armenian” | Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies 2(9)/2011 – Yerevan (p. 165-171)

A. Galstyan, J. Sargsyan

The Impact of English on Armenian | Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես 1-2(7)/2010 - Երևան, Էջ 79 - 82

A. Galstyan

“Grammatical Assimilation of Anglicisms in Armenian” | English Studies in Albania, Journal of the Albanian Society for the Study of English (ASSE), Volume 1, Number 1, “Mirgeeralb”, Albania (p. 75 – 87)
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը