Անահիտ Մխիթարի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1986 թ-ին ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի կենսաքիմիա բաժինը

Գիտական աստիճան
Կենս.գիտ.թեկնածու, Գ.00.14

Աշխատանքային փորձ
1979 - 1981 թթ. Երևանի նյութատեխնիկական բազա
1981 - 1986 թթ. Երևանի պետ. Համալսարան
1986 - 2004 թթ. Երևանի ամինաթթուների ինստիտուտ
2004 թ-ից Երևանի պետ. համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
1. Դեղերի կենսաբանական աղտոտվածություն
2. Մոլեկուլային կենսաբանություն
3. Դեղատնային տեխնոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սպիտակուցների, նուկլեինաթթուների բիոքիմիա, ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների և նրանց հիման վրա սինթեզված պեպտիդների ազդման մոլեկուլային մեխանիզմները

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2004 - 2007 թթ. USA/ISTC # 2780
2005 - 2008 թթ. USA/ISTC # 1247
2009 - 2012 թթ. ISTC Project # A-1677

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - խոսակցական

Մասնագիտական անդամակցություն
«Հայկական բիոտեխնոլոգիական ասոցացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ

(+374 10) 52-59-86

Անահիտ Մխիթարի Հովհաննիսյան

Ամբիոնի վարիչ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Հովհաննիսյան

Հեղուկ դեղաձևեր | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 154 էջ |

Մ. Ա. Շեյրանյան, Ա. Մ. Հովհաննիսյան

Սուպոզիտորիաներ,նրանց տեսակները և պատրաստման տեխնոլոգիան | Երեվան, 2008

Մ. Ա. Շեյրանյան, Ա. Մ. Հովհաննիսյան

Փափուկ դեղաձևեր | Երեվան, 2008

Ա. Մ. Հովհաննիսյան, Մ.Ա.Շեյրանյան

Սուպոզիտորիաներ, նրանց տեսակները, պատրաստման տեխնոլոգիան | Երևան 2008
 

Հոդված/Article

Ն. Ա. Հովհաննիսյան , Գ. Գ. Օգանեզովա , Մ. Ա. Մելքումյան , Ն. Ս. Ավետիսյան , Ա. Մ. Հովհաննիսյան , Մ. Հ. Կինոսյան , Մ. Բ. Չիթչյան

Response of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa strains to action of synthetic amino acids and peptides (Բազմակի դեղակայունությամբ օժտված Pseudomonas aeruginosa շտամի պատասխանը սինթետիկ ամինաթթուների պեպտիդների ազդեցությանը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 54-57 |

Hovhannisyan A. M., Saghyan A. S., Mkrtchyan A. F., Simonyan H. M.

New generations of optically active non-proteinogenic α-amino acids, synthesis and study | Հայաստանի քիմիական հանդես, 2016, 69 N 1-2, 81-101 էջ |

Մ. Ա. Մելքումյան, Ն. Ս. Ավետիսյան, Գ. Գ. Օգանեզովա, Մ. Բ. Չիթչյան, Ա. Մ. Հովհաննիսյան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

Novel synthetic amino acids and peptides as bacterial growth inhibitors (Նոր արհեստական ամինաթթուները և պեպտիդներն որպես բակտերիաների աճի արգելակիչներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #3, էջ 35-39 |

Poghosyan A. S., Oganesian A. M., Asmangulyan A. A.

Chemical regulation of proliferative activity of somatic cells | State-of the-Art Biotechnology in Armenia & ISTC contribution Book of Abstracts. Tsakhkadzor, Republic of Armenia p. 188

Ա. Մ. Հովհաննիսյան

Влияние (S)-β-(n-бензиламино)аланина на аминотрансферазу аминокислот с разветвленной цепью brevibacterium flavum и ароматическую аминотрансферазу citrobacter freundii ((S)-β-(n-Բենզիլամինո)ալանինի ազդեցությունը brevibacterium flavum-ի ամինաթթուների ճյուղավորված ամինատրանսֆերազի և citrobacter freundii-ի արոմատիկ ամինատրանսֆերազի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 23-29 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

T. H. Sargsyan, A. H. Tsaturyan, А. М. Hovhannisyan, A. S. Saghyan

Modeling of dipeptides containing potential biologically active (s)-α-propargylgycine, disclosure of possible biological properties and targeted synthesis | Dutch peptide symposium 2017. p. 71 |