Անահիտ Սեբոյի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Բարձրագույն, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան, «Ինֆորմացիայի մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր» մասնագիտություն (դիպլոմ ШВ №165087)
Մագիստրոսական ուսուցում, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան, «Քոմփյութերային ճարտարագիտություն» մասնագիտություն
գերազանցության (դիպլոմ Ա №023851)

Գիտական աստիճան
Տ.գ.թ. - «Կազմակերպչական համակարգի կառավարման մոդելի մշակում և ավտոմատացում (բանկային համակարգի օրինակով)», Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան Ե 13.02-«Ավտոմատացման համակարգեր» մասնագիտությամբ, 12.04.2012թ., (Վկայագիր Ա №06077)

Աշխատանքային փորձ
1995 - 2012 թթ. ՀՊՃՀ, «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և ավտոմատացում» ամբիոնում ասիստենտ, 2013 թվականից որպես դոցենտ
2000 - 2005 թթ. ՀՊՃՀ, Դասախոսների վերապատրաստման կենտրոն, դասախոս
2002 - 2006 թթ. Տերնոպոլի ժողովրդական տնտեսության ակադեմիա, Երևանի մասնաճյուղ, դասախոս
2003 - 2010 թթ. ՀՊՃՀ, ԱԿՀ ամբիոնի վարիչ ի տեղակալ
2010 թվականից առ այսօր ԵՊՀ, «Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկայի» ամբիոնում որպես դոցենտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բանկերի և ապահովագրական ընկերությունների պորտֆելների կառավարման հիմունքներ, ներդրումային պորտֆելների օպտիմալացում և կառավարում, բանկի ակտիվների և պասսիվների պորտֆելների ձևավորում և կառավարում, դրամական հոսքերի կանխատեսման մաթեմատիկական մոդելների մշակում ռեգրեսիոն վերլուծութան և հավանականութունների տեսութան հիման վրա, վարկունակության վերլուծութուն, ռիսկերի օպտիմալ կառավարում, մաթեմատիկական մոդելավորում, որոշումների կայացման տեսություն, մարքեթինգային վերլուծություններ, ՔԱՄԵԼՍ և ՔԱՌԱՄԵԼՍ գնահատման համակարգերում փորձաքննական գնահատականների մեթոդների կիրառում և այլն:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002 - 2004 թթ. «Բարդ համակարգերի մոդելավորման, օպտիմալ կառավարման մեթոդների և նրանց կիրառական ծրագրային փաթեթների մշակում» պետական բյուջետային թեմայում որպես գիտաշխատող:

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա

Անահիտ Սեբոյի Խաչատրյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

V. Atabekyan, A. Gevorgyan, A. Khachatryan, A. Pahlevanyan

On normal automorphisms of n-periodic products of finite cyclic groups | International Journal of Group Theory, Volume 2, Number 3, (2013), pp. 39-47

Խաչատրյան Ա.Ս.

Բանկի ակտիվային պորտֆելի օպտիմալացման և ապահովագրական ընկերության գործառնության հուսալիության գնահատման ավտոմատացում | ՀԳԱԱ և ՀՊՃՀ Տեղեկագիր: ՏԳ սերիա. – 2011. - Հ. 64, N 1. - էջ 83

Խաչատրյան Ա.Ս., Դավթյան Լ.Վ.

Ապահովագրական ընկերության ակտիվային պորտֆելի օպտիմալացում և հուսալիության գնահատում | ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ) Լրաբեր. Գիտական և մեթոդական հոդվածների ժողովածու.-Երևան, 2010. - Հ. 2.- էջ 619-624

Хачатрян А.С.

Разработка автоматизированной системы уп-равления банком | XXXV Гагаринские чтения. Научные труды Международной молодежной научной конференции в 8 томах. М.: МАТИ, 2009. Т.4, 270 с., 99-101с

Խաչատրյան Ա.Ս.

Ապահովագրական ընկերության ակտիվային պորտֆելի լավարկում | Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր(ՀՃԱԼ).Գիտատեխնիկական հոդվածների ժողովածու. – 2009.- Հ. 6, N 4. -էջ 486-488