Անահիտ Արտյոմի Մանասյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2016 թ. հունվար-հունիս ԱՄՆ Թաֆթս համալսարանի Ֆլեթչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոց
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (ավարտել է գերազանցությամբ)
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (ավարտել է գերազանցությամբ)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ատենախոսության թեման
«Սահմանադրական դատարանի որոշումների տեղը ՀՀ իրավական համակարգում և դրանց դերը Սահմանադրության կայունության ապահովման գործում»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Սահմանադրական իրավունքի զարգացման արդի միտումները, սահմանադրական արդարադատությանն առնչվող հիմնախնդիրները, սահմանադրական մշակույթին վերաբերող հիմնահարցեր, մարդու իրավունքներ

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ սահմանադրական իրավունք, Մարդու իրավունքներ, Սահմանադրական վերահսկողությունը ՀՀ-ում

Աշխատանքային փորձ
2017թ. փետրվարի 1-ից Արդարադատության ակադեմիայի՝ գիտական աշխատանքի գծով պրոռեկտոր
2016 թ. դեկտեմբերից 2018թ. մարտ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի խորհրդական
2015թ-ից ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2014թ-ից դասախոս Արդարադատության ակադեմիայում
2014-2016թթ. դեկտեմբեր ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի ավագ խորհրդական
2013-2014թթ. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական
2012թ-ին ստաժավորում է անցել Հունգարիայի սահմանադրական դատարանում
2010-2015թթ. ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2009-2013թթ. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի օգնական
2008-2009թթ. փորձագետ ՀՀ արդարադատության նախարարի աշխատակազմում

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2017թ. դեկտեմբերից այժմ «Սահմանադրական արդարադատություն» միջազգային գիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիր
2015թ-ից այժմ ՀՀ ԲՈՀ-ի` ԵՊՀ-ում գործող իրավագիտության 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ-գիտքարտուղար
2013 թ-ից այժմ տարածաշրջանային «Հարավային Կովկաս իրավաբանական ամսագրի» խմբագրական խորհրդի անդամ
2012 թ-ից այժմ ՀՀ սահմանադրական դատարանի տեղեկագրի ռուսերեն հավելվածի հրատարակչական խմբի անդամ
2012 թ-ից այժմ Մոսկվայում հրատարակվող «Համեմատական սահմանադրական տեսություն» միջազգային գիտական հանդեսի տարածաշրջանային թղթակից

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2016 թ-ից այժմ «Սահմանադրական մշակույթ» միջազգային վերլուծական կենտրոնի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
2008 թ-ից այժմ ՀՀ իրավաբանների միության անդամ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ՈւԳԸ նախագահ

Գիտական գործուղումներ
2013թ-ին վերապատրաստվել է Գերմանիայում՝ Բեռլինի Հերթի կառավարման դպրոցում: Զեկույցներով հանդես է եկել հանրապետական և միջազգային բազմաթիվ գիտաժողովների շրջանակներում (այդ թվում` Ռուսաստանում, Լիտվայում, Բելառուսում, Բոսնիա և Հերցեգովինայում, Գերմանիայում, Վրաստանում, Ինդոնեզիայում, Ֆրանսիայում), դասախոսություններով հանդես է եկել միջազգային մի քանի սեմինարների շրջանակներում (այդ թվում` Վրաստանում, Հունգարիայում, Ուկրաինայում)

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն

(+374 10) 55-55-03
(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Անահիտ Արտյոմի Մանասյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Անահիտ Մանասյան

Սահմանադրական կայունությունը՝ որպես կայուն ժողովրդավարության կարևորագույն գրավական | Մենագրություն, «Հայրապետ» հրատ., Երևան, 2019, 344 էջ |

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ա. Մանասյան, Ս. Վ. Մուրադյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:

Gagik Harutyunyan, Anahit Manasyan, Vardan Poghosyan

Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa | C.F. Müller; Auflage: 2016, էջ 813-877:

Մանասյան Ա. Ա., Շաթիրյան Է. Է.

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի՝ Օրհուսի կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետով ամրագրված՝ «օրենքին համապատասխան ստեղծված անկախ և անկողմնակալ մարմնում» ձևակերպման իրավական չափանիշներին համապատասխանեցման հիմնախնդիրը՝ սահմանադրաիրավական նոր կարգավորումների համատեքստում | ԼՂՀ դատական իշխանություն, թիվ 3 (22), 2016, էջեր 14-21

Գ.Բ. Դանիելյան, Վ.Ն. Այվազյան, Ա.Ա. Մանասյան

Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի դրույթները եւ դրանց իրացման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | Գիտագործնական հետազոտություն. - Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015, 240 էջ: |
 

Հոդված/Article

Անահիտ Մանասյան

Սահմանադրական կայունությունն ու սահմանադրական փոփոխությունների հաճախականությունը արդի սահմանադրաիրավական մտածողության համատեքստում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 79-92 |

Անահիտ Մանասյան

Սահմանադրության զարգացման եղանակների արդյունավետ իրացումը՝ որպես սահմանադրական կայունության կարևորագույն երաշխիք | Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 5-10 |

Anahit Manasyan

The Issues of Differentiation of Constitutional Policy from Ongoing Politics | Studia Politologiczne (Political Science Studies), N 52, published by the Institute of Political Science of Warsaw University, Warsaw, 2019, էջ 218-226

Anahit Manasyan

The Issue of the Development of the Preamble to the Armenian Constitution: from Theory to Practice | Revista Institutului National al Justitiei, 1(48) 2019, Chisinau, pp. 46-51

Անահիտ Մանասյան

Սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումների զարգացման առանձին հիմնախնդիրներ՝ սահմանադրական կայունության երաշխավորման համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 1 (28), էջ 3-15 |
1   2   3   4   5   6   7   8   12  |  Տեսնել բոլորը