Անահիտ Վլադիմիրի Ներկարարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1966 - 1971 թթ. ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին,
1971 - 1974 թթ. ԵՊՀ, ասպիրանտուրա «կենսաֆիզիկա» մասնագիտությամբ:

Գիտական աստիճան
Կ.գ.թ., «ՈՒռուցքակիր կենդանիների հյուսվածքների լակտատդեհիդրոգենազի իզոֆերմենտային կազմի հետազոտություն», 1982 թ. 03.00.04 Կենսաքիմիա, ԵՊՀ-ին կից 055:01.08 մասնագիտական Խորհուրդ:

Աշխատանքային փորձ
30 տարի

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր կենսաֆիզիկա
Բջջաթաղանթների կենսաֆիզիկա և կենսաէներգետիկա
Կիրառական կենսաֆիզիկա
Ֆիզիկական գործոնների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԾԲՀ ԷՄՃ ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Անահիտ Վլադիմիրի Ներկարարյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան

Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) | ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 146 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Ներկարարյան Ա. Վ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Փարսադանյան Գ. Ա., Վարդևանյան Պ. Հ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 392 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա.Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Ներկարարյան Ա. Վ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Փարսադանյան Գ. Ա., Վարդևանյան Պ. Հ.

Կենսաբանություն: 2017թ. Միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 392 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ, Հայաստան

Vardevanyan P. , Nerkararyan A. , Parsadanyan M.A., Sahakian I., Grigorian R.

Biology. 10 tests. Collection of test items | ed. "Hayrapet, Yerevan, 2010

Վարդևանյան Պ., Ներկարարյան Ա., Փարսադանյան Մ., Սահակյան Ի., Գրիգորյան Ռ.

Կենսաբանություն: 10 Թեստ: Թեստային առաջադրանքների ժողովածու | Հայրապետ հրատարակչություն, Երևան, 2010

Неркарарян А.В., Вардеванян О.П., Микаелян М.С., Карапетян А.А.

Влияние электромагнитных излучений КВЧ низкой интенсивности на устойчивость эритроцитoв крови человека | Кровь, Материалы Междунар. Конфер. “Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии”, Ереван-Степанакерт 2010, N 1 (10) 2010, с. 82-86

Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Գրիգորյան Կ.Վ., Թռչունյան Ա.Հ., Ներկարարյան Ա.Վ., Սևոյան Գ.Գ., Վարդևանյան Պ.Հ.

Կենսաբանություն: 2222 թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2009թ, 428 էջ

Վարդևանյան Պ., Ներկարարյան Ա., Փարսադանյան Մ., Սահակյան Ի., Գրիգորյան Ռ.

Կենսաբանություն: Թեստային առաջադրանքների ժողովածու | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2009

Vardevanyan P., Nerkararyan A., Grigoryan R., Sahakian I., Arutyunyan L., Gyulazyan B, Melkonian E.

Biology. A pointer to the state final and united examination | Center for evaluation and testing, Yerevan, 2008

Վարդևանյան Պ., Գրիգորյան Ռ., Ներկարարյան Ա., Սահակյան Ի., Հարությունյան Լ., Գյուլազյան Վ., Մելքոնյան Է.

Կենսաբանություն: Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2008

Zakarian A.E., Nerkararyan A.V., Pogosyan G.A., Ayvazian N.M.

Biophysics of free radical processes and membrane structures | ed. “Nork”, Yerevan, 2003

Ա.Ե. Զաքարյան, Ա.Վ.Ներկարարյան, Գ.Հ.Պողոսյան, Ն.Մ. Այվազյան

Ազատ ռադիկալային գործընթացների և թաղանթային կառույցների կենսաֆիզիկա | Ոսումնամեթոդական ձեռնարկ Նորք գրատուն, Եր. 2003, 216 էջ

Panossian G.A, Gonyan S.A., Nerkararyan A.V.

Laborator works on biophysics | ed. "Asoghik" Yerevan, 2002

Փանոսյան Գ.Հ., Ղոնյան Ս.Ա., Ներկարարյան Ա.Վ.

Լաբորատոր աշխատանքներ կենսաֆիզիկայից | Ոսումնական ձեռնարկ Երևան, 2002, 114 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ս. Միքաելյան, Ս. Վ. Գրիգորյան

Էլեկտրամագնիսական ճառագայթման և ասպիրինի ազդեցոիթյունը մարդու արյան պլազմայի մակերևութային լարվածության վրա in vitro | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 217-223 |

Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան, Ա. Վ. Ներկարարյան

Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը առնետների արյան էրիթրոցիտների հեմոլիզի կինետիկայի վրա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 209-215 |

Լ. Ա. Մինասբեկյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ս. Միքաելյան, Ռ. Ռ. Սադոյան

Influence of low dose gamma-irradiation on the electrokinetic potential of wheat seedlings cellular nuclei (Գամմա-ճառագայթման ցածր դոզաների ազդեցությունը ցորենի ծիլերի բջջակորիզի էլեկտրակինետիկական պոտենցիալի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 118-124 |

M. Shahinyan, M. Mikaelyan, A. Nerkararyan

Influence of Millimeter Range Electromagnetic Waveson Hemolysis Kinetics of Rat Blood Erythrocytes | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2020, N 54 (3), p. 209-215

Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան

Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 2019թ․, 146 էջ

Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան, Մ. Ռ. Դարբինյան, Ա. Վ. Ներկարարյան

Effect of millimeter electromagnetic waves on buffer capacity of albumin (Միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունն ալբումինի բուֆերային ունակության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 105-109 |

Gayane Poghosyan, Marieta Mikaelyan, Anahit Nerkararyan, Poghos Vardevanyan

Effect of whole body extremely high frequency electromagnetic irradiation exposure on lipid peroxidation in rats | Biologija. 2017, 63, 3, 238-245 pp.

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան

P. O. Vardevanyan, A. P. Antonyan, A. V. Nerkararyan, M. A. Parsadanyan, M. A. Shahinyan, M. R. Darbinyan, M. S. Mikaelyan

Influence of Electromagnetic Waves with Extremely High Frequencies on Some Criteria of Blood Plasma | Armenian Journal of Physics, 2016, 9, 1, 106-109 pp.

Minasbekyan L. A., Nerkararyan A. V., Darbinyan M. R.

Impact of MM-Waves on the Different Cellular Levels of Wheat Seedlings | Armenian Journal of Physics, 2016, vol. 9, N.1, pp. 89-94 |

A. V. Nerkararyan, M. S. Mikaelyan, M. A. Shahinyan, P. O. Vardevanyan

Surface charge density of rat blood erythrocytes under the influence of millimeter diapason electromagnetic radiation | Biological Journal of Armenia, 2015, 67, 3, 16-20 pp.

P. O. Vardevanyan, M. A. Shahinyan, A. V. Nerkararyan, M. S. Mikaelyan, M. R. Darbinyan

Effect of low intensity EMW EHF on suspension density of rat blood erythrocytes | Brazilian journal of biological sciences, 2015, 2, 4, 193-197 pp.

Ա. Վ. Ներկարարյան , Գ. Ռ. Սուլխանյան

Влияниe совместного действия стимулятора роста и низкоинтенсивного нетеплового когерентного ЭМИ КВЧ на общую активность пероксидазы в клетках проростков щирицы (Amatanthus L.) (Հավակատարի (Amaranthus L.) ծիլերի բջիջներում պերօքսիդազի ընդհանուր ակտիվության վրա աճի խթանիչի և ցածր ինտենսիվության կոհերենտ ԾԲՀ ԷՄՃ համակցված ազդեցությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 28-32 (ռուսերեն) |

А. В. Неркарарян, М. А. Шагинян, А. В. Хачатрян, П.О. Вардеванян

Влияние низкоинтенсивного нетеплового когерентного ЭМИ КВЧ на общую активность и изоферментный состав пероксидазы | Биолог. журнал Армении, 4 (63) 2011, Стр. 96-103

И.А. Авагян, А.В. Неркарарян, Л.А. Минасбекян, С.Г. Нанагулян

Физиология, Биохимия, Биотехнология | Микология и филология, Том 45, выпуск 6, Изменение метаболичекой активности культуры PLEUROTUS OSTREATUS под воздействием электромагнитных излучений. 2011, С. 77-83

Авагян И.А., Неркарарян А.В., Минасбекян Л.А., Нанагюлян С.Г.

Изменение метаболической активности культуры гриба Pleurotus ostreatus под воздействием мм-волн ЭМИ | Ж. Микология и фитопатология. Санкт-Петербург. 2011. N 5. с. 77-83

Minasbekyan L.A., Avagyan I.A., Nerkararyan A.V., Nanagulyan S.G.

Changes in peroxidase activity of Pleurotus ostreatus mushroom culture treated by mm-waves of EMI | Immunopatology, allergology, infectology, 2010, N2, P.47-54

Минасбекян Л.А., Неркарарян А.В., Нанагюлян С.Г., Авагян И.А.

Изменение активности пероксидазы в культуре гриба Pleurotus ostreatus под воздействием мм-волн ЭМИ | Иммунология, аллергология, инфектология. Москва, 2010. N 3. С. 47-54

Вардеванян П.О., Неркарарян А.В., Минасбекян Л.А., Карапетян А.А., Сулханян М.Р.

О возможных механизмах действия ЭМИ КВЧ низкой интенсивности на активность пероксидазы проростков пшеницы | Материалы 1 межд. научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Донецк, февраль 2009, С.103-104

Вардеванян П.О., Неркарарян А.В., Минасбекян Л.А., Калтахчян Ц.К.

Сравнительный анализ чувствительности амаранта и пшеницы к воздействию ЭМИ мм-диапазона | Международная конф. ”Интродукция нетрадиционных и редких растений”, Мичуринск, 2008, т. II, с.107-110

Vardevanyan P.O., Nerkararyan A.V., Minasbekyan L.A., Galtakchyan Ts.K., Mikaelyan M.S.

Wheat and amaranth seedlings peroxidase activity and growth exponents changes under treatment by electromagnetic mm-waves | Int.Conf “Biotechnology and health “ -2 & Alumni seminar, April, 2008, Yerevan, Armenia, P.142-143

Неркарарян А.В., Вардеванян П.О., Минасбекян Л.А., Дарбинян М.Р., Карапетян А.А., Сулханян М.Р.

Воздействие низкоинтенсивных ЭМИ мм-диапазона на активность пероксидазы проростков пшеницы | YII Международный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» 9-14 июня 2007, Пущино, т. II (матер. симп.), c. 63-66

Неркарарян А.В., Парсаданян М.А., Минасбекян Л.А., Дарбинян М.Р., Калантарян В.П., Вардеванян П.О.

Влияние низкоинтенсивного нетеплового когерентного ЭМИ мм-диапазона на рост проростков | VI Междунар. симпоз. «Новые и нетрадиц. растения и перспективы их использ.» 13-17 июня 2005, Пущино, матер. симп., т. III, c.185-188

Nerkararyan A.V., Vardevanyan P.O., Parsadanyan M.A., Vardevanyan P.O.

Some enzymatic parametrs of wheat germinatind seedlings | Proceedinds of the International Conference URM`2004 (Unification and Optimization of Radiation monitoring on NPP Location Regions, Armenia, Yerevan, September 22-26, 2004), p. 71-74

Safrazbekyan E.E., Nerkararyan A.V., Kazumi N.B.

Amaranth in Armenia | V Intern. symposium. "New and nontraditional. plants and the prospects for their use. "9-14 June 2003, Pushchino, Mater. Symp., v. I, pp.145-148

Сафразбекян Е.Е., Неркарарян А.В., Казумов Н.Б.

Амарант в Армении | V Междунар. симпоз. «Новые и нетрадиц. растения и перспективы их использ.» 9-14 июня 2003, Пущино, матер. симп., т. I, c.145-148

Gonyan S.A., Minasbekyan L.A. , Nerkararyan A.V. , Parsadanyan M.A., Vardevanyan P.O.

Electrokinetic properties of isolated nuclei of some cereals in different functional states | Biological Journal of Armenia, 2002, v. 54, N 3-4, pp. 227-231

Гонян С.А., Минасбекян Л.А., Неркарарян А.В., Парсаданян М.А. , Вардеванян П.О.

Электрокинетические свойства изолированных ядер некоторых злаковых при различных функциональных состояниях | Биологический журн. Армении, 2002, т. 54, N 3-4, с. 227-231

Nerkararyan A.V., Vardapetyan R.R., Kirakosyan A.B.

Isozyme composition of lactate dehydrogenase and morphogenetic potentiality of callus cultures | Memoirs, Yerevan, 2001, N 3, pp. 95-101

Ա. Վ. Ներկարարյան, Հ. Ռ. Վարդապետյան, Ա. Բ. Կարապետյան

Изоферментный состав лактатдегидрогеназы и морфогенетические потенции каллусных культур (Լակտահիդրոգենազի իզոֆերմենտային կազմը ր կալուսային կուլտուրաների մորֆոգենետիկ հնարավորությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 95-101 (ռուսերեն) |

Vardevanyan P.O., Boyajian B.G., Vardevanyan A.O., Tiratsuyan S.G., Nerkararyan A.V.

Phospholipid fraction of chromatin of wheat germ during germination | Plant Physiology, Moscow, 1998, v. 45, N 6, pp. 919-921

Вардеванян П.О., Бояджян Б.Г., Вардеванян А.О., Тирацуян С.Г., Неркарарян А.В.

Фосфолипидные фракции хроматина зародышей пшеницы при прорастании | Физиология растений, Москва, 1998, т. 45, N 6, с. 919-921

Nerkararyan A.V.

Effect of sodium and potassium on the activity of H+-ATPase of Escherichia coli K12 (). Membranes | Biological Sciences, Moscow, 1988, N 8, p.89-93

Неркарарян А.В.

Действие ионов натрия и калия на активность Н+-АТФазы мембран Escherichia coli K12 | Биологические науки, Москва, 1988, N 8, с.89-93

Nerkararyan A.V.

Violation of the regulation of biosynthetic processes in the tumor | Problems of Biology, Yerevan, 1984, Vol. 3,. 153-159

Неркарарян А.В.

О нарушении регуляции биосинтетических процессов при опухолеобразовании | Вопросы биологии, Ереван, 1984, вып. 3, с. 153-159

Nerkararyan A.V., Panossian G.A.

The Action of cancerlitiks on lactate dehydrogenase isozyme pattern of liver at transplantation of Ehrlich ascites carcinoma | Journal of Experimental and Clinical Medicine, Academy of Sciences of Armenian SSR, 1981, v.21, N5, pp. 517-521

Неркарарян А.В., Паносян Г.А.

Действие канцеролитиков на изоферментный спектр лактатдегидрогеназы печени при трансплантации клеток асцитной карциномы Эрлиха | Журнал экспер. и клинич. медицины АН Арм.ССР, 1981, т.21, N5, с. 517-521

Panossian G.A., Nerkararyan A.V.

The action of hormones on the lactate dehydrogenase isozyme pattern of the liver at transplantation of Ehrlich ascites tumor cells | Biological Journal.of Armenia, 1980, v.33, ,11 pp. 1165-1170

Nerkararyan A.V., Panossian G.A.

Effects of inhibitors on lactate dehydrogenase isozyme pattern of the liver in the process of tumor development | Biological Journal.of Armenia, 1980, v.33, N10, pp. 1026-1029

Паносян Г.А., Неркарарян А.В.

Действие гормонов на изоферментный спектр лактатдегидрогеназы печени при введении клеток асцитной карциномы Эрлиха | Биологический журн. Армении, 1980, т.33, N11, с. 1165-1170

Неркарарян А.В., Паносян Г.А.

Действие ингибиторов на изоферментный спектр лактатдегидрогеназы печени при опухолеобразовании | Биологический журн. Армении, 1980, т.33, N10, с. 1026-1029

Nerkararyan A.V., Panossian, G.A.

Lactate dehydrogenase isozyme pattern of rat tissues during the development of carcinosarcoma Walker | Biological Journal.of Armenia, 1979, v. 32,  11 pp. 1098-1103

Неркарарян А.В., Паносян Г.А.

Изоферментный спектр лактатдегидрогеназы тканей крыс при развитии карциносаркомы Уокера | Биологический журн. Армении, 1979, т. 32, N 11, с. 1098-1103
 

Թեզիս/Thesis

Gayane H. Poghosyan, Marieta S. Mikaelyan, Anahit V. Nerkararyan

Influence of low-intensity millimeter waves on lipid peroxidation and antioxidant enzymes activity in male Wistar rats | Albany 2019: The 20th Conversation. p. 87 |

Gayane H. Poghosyan, Anahit V. Nerkararyan, Poghos H. Vardevanyan

Evaluation of Oxidative Effects in Male Wistar Rats Following Extremely High Frequency Electromagnetic Irradiation Exposure | 3rd International Conference "Smart Bio". 2019, p. 130

Gayane H. Poghosyan, Poghos H. Vardevanyan, Marieta S. Mikaelyan, Anahit V. Nerkararyan

Effect of whole body extremely high frequency electromagnetic irradiation exposure on antioxidant enzymes activity in rats | 2nd International Conference "Smart Bio". 2018, p. 155

Погосян Г. А., Неркарарян А. В., Микаелян М. С., Вардеванян П. О.

Влияние ЭМИ КВЧ на активность процессов перекисного окисления и антиоксидантной активности крови крыс in vivo | Международная научная конференция «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем». 2018, стр. 62-62

Marieta Mikaelyan, Mariam Shahinyan, Anahit Nerkararyan, Poghos Vardevanyan

Effect of millimeter range electromagnetic waves on some properties of erythrocytes | International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 31-32

Погосян Г. А., Вардеванян П. О., Неркарарян А. В., Микаелян М. С., Шагинян М. А.

Изучение перекисного окисления липидов в эритроцитах крови крыс облученной ЭМИ КВЧ in vitro | VIII Международный конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". 2018, стр. 142-143

Вардеванян П. О., Неркарарян А. В., Шагинян М. А., Микаелян М. С.

Влияние миллиметровых электромагнитных волн на буферную емкость плазмы крови крыс | VIII Международных конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". 2018, стр. 15-16

Minasbekyan L. A., Nerkararyan A. V.

Changes of wheat seedlings nuclei electromobility under influence of MM-waves | International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, pp. 36-37 |

Mariam A. Shahinyan, Marieta S. Mikaelyan, Anahit V. Nerkararyan

Effect of millimeter range electromagnetic waves on erythrocyte suspension | International Conference „Smart Bio“. 2017, p. 70

A. V. Nerkararyan, M. A. Shahinyan, M. S. Mikaelyan, P. O. Vardevanyan

Influence of electromagnetic waves with extremely high frequencies on rat blood plasma surface tension | International Workshop on Ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015, 37-38 pp.

Нанагулян С.Г., Нанагулян С.Г., Неркарарян А.В., Минасбекян Л.А.

Возрастание пероксидазной активности культуры Pl.ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. в ответ на стрессовое воздействие | 2-ой съезд микологов России, Москва, 2008, С.135-136

Nanagulyan S.G., Nerkararyan A.V., Minasbekyan L.A., Jaime A.L. A., Kalantaryan V.P., Amiryan A.A., Avagyan I.A., Vardevanyan P.O.

Modification of Growth Parameters and Conditions of Pleurotus ostreatus (Jucq.:Fr.) Kumm. | Proceedings of International Conference EBA, April, 2005, Lapland, Saarisielka (Finland), oral present., p.60