Անահիտ Վելլերի Վասիլյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան (1984)

Գիտական աստիճան
Կենս. գիտ. թեկնածու (1993) Escherichia coli-ի անաերոբ աճեցված trk մուտանտների ԱԵՖ-ազային ակտիվությունը։ Երևան. ԵՊՀ
Դոցենտ, կենսաբանություն մասնագիտությամբ (2005) Երևան. ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
09/1998 - 12/1998 Չիկագոյի համալսարանի Մոլեկուլային Գենետիկայի և բջջի կենսաբանության ամբիոնի հետազոտող. Չիկագո. ԱՄՆ
12/1995 - 03/1996 Չիկագոյի համալսարանի Մոլեկուլային Գենետիկայի և բջջի կենսաբանության ամբիոնի հետազոտող. Չիկագո. ԱՄՆ
01/1992 - 08/1992 Չիկագոյի համալսարանի Մոլեկուլային Գենետիկայի և բջջի կենսաբանության ամբիոնի հետազոտող. Չիկագո. ԱՄՆ

Կարդացվող դասընթացներ
Էկոլոգիա և բնության պահպանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր էկոլոգիա, կենսաքիմիա, մանրէների էկոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1998 թ. Մարդու ուսումնասիրման ծրագրի միջազգային կազմակերպության դրամաշնորհ (no. SF-0032/1997-M), Ֆրանսիա
1996 թ. 7-րդ Միջազգային կենսաթերմոդինամիկայի ժողովի կազմկոմիտեյի դրամաշնորհ, Բելգիա
1995 – 1996 թթ. Մարդու ուսումնասիրման ծրագրի միջազգային կազմակերպության դրամաշնորհ (no. 326/94) Ֆրանսիա
2003 - 2009 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի հետազոտական ծրագրեր Ռուսաստան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
09/1994 - 09/1995 թթ. 4-րդ Îանանց Ñամաշխարհային գիտաժողովի զեկույցի պատրաստման ազգային կոմիտեի պատասխանատու քարտուղար, ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
1996 թ–ից մինչ այժմ Համալսարանական կրթությամբ կանանց հայկական ասոցիացիա

Անահիտ Վելլերի Վասիլյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Vassilian A., Trchounian A.

Environment oxidation-reduction potential and redox sensing by bacteria, 2009, Chapter of book | In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 163-195
 

Հոդված/Article

Anna Poladyan, Karen Trchounian, Anait Vassilian, Armen Trchounian

Hydrogen production by Escherichia coli using brewery waste: optimal pretreatment of waste and role of different hydrogenases | Renewable Energy. 2018, 115, 931-936 pp. |

Satenik Mirzoyan, Anait Vassilian, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Prolongation of H2 production during mixed carbon sources fermentation in E. coli batch cultures: New findings and role of different hydrogenases | International Journal of Hydrogen Energy. 2018, 43, 18, 8739-8746 pp.

Ա. Վ. Վասիլյան, Հ. Հ. Փանոսյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Կրթական ծրագրերում մանրէների բազմազանության և էկոլոգիայի հիմնահարցերի ընդգրկման անհրաժե'տության մասին | Բնագետ, 2016թ․, 1, 36-40 էջ, Հայաստան |

Anna Poladyan, Anait Vassilian, Armen Trchounian

Hydrogen production by Escherichia coli during glucose fermentation: Effects of oxidative and reductive routes used by the strain lacking hydrogen oxidizing hydrogenases 1 (hya) and 2 (hyb) | International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 7459-7464 pp. |

Vassilian A., Trchounian A.

Environmental oxidation-reduction potential in the growth and metabolism of anaerobic bacteria | Biophysics (Moscow), 53, 281-293 (in Russian)
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

K. Trchounian, S. Mirzoyan, A. Vassilian, A. Trchounian

Compensatory H2 producing activity of escherichia coli hydrogenases during mixed carbon sources fermentation | FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 095