Անահիտ Աղվանի Ոսկանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2010 թ Դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց, Երևան
2007 թ. Իրավաբանական անգլերենի դասընթաց
2005 թ. Դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց
1984 - 1986 թթ. Օտար լեզուների ինստիտուտ, Մոսկվա
1978 - 1983 թթ. Վ. Յա. Բրյուսովի անվ. ռուսաց և օտար լեզուների պետ. մանկ. ինստիտուտ, գերազանցության դիպլոմ

Աշխատանքային փորձ
1995 - 2011 թթ. ԵՊՀ անգլերենի N 1 ամբիոնի դասախոս
2001 - 2002 թթ. «Աննա» ՀԿ, թարգմանիչ, նախագահության անդամ
1995 - 1998 թթ. Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, դասախոս
1990 - 1995 թթ. Ան. Շիրակացու անվ. քոլեջ, անգլ. լեզվի ուսուցչուհի
1985 թ. «Հեռուստատեսություն», անգլ. հաղորդաշար, ուսուցիչ-հաղորդավար
1984 - 1987 թթ. «Ապարատ» գրասենյակի մենեջեր
1984 - 1986 թթ. Կ. Մարքսի անվ. պոլիտեխ. ինստիտուտ, դասախոս

Մասնագիտական անդամակցություն
Ռոմանո-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գիտ. խորհրդի անդամ
«Մասնագիտական անգլերենի ուսուցում» խորհրդի անդամ, ծրագրերի մշակման խորհրդի անդամ

Կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2011 թ. «IELTS և TOEFL քննությունների նախապատրաստական դասընթաց»- Cambridge University Press
2009 թ. «Համալսարանական կրթությունը 21-րդ դարում», ԵՊՀ
2008 թ. Միջազգային գիտաժողով «Լեզու և մշակույթ», Բրյուսովի անվ. լեզվաբանական համալսարան
2007 թ. Միջազգային գիտաժողով «Աթայանական ընթերցումներ», ԵՊՀ
2006 թ. «Օտար լեզվի դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրներ», Եվրոպական ակադեմիա
2005 թ. «Լեզու և բովանդակություն», Բրյուսովի անվ. լեզվաբանական համալսարան

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Անահիտ Աղվանի Ոսկանյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Անահիտ Ոսկանյան

Անգլերեն Իրավաբանական Ենթալեզվի Ուսուցման Միջմշակութային Հայեցակերպը | Հեղինակային հրատ., 2019, 234 էջ

Լիլի Կարապետյան, Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան, Նաիրա Ավագյան, Իգոր Կարապետյան, Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան, Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան, Մերի Նազարյան

Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3 | Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 304 էջ

Լիլի Կարապետյան, Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան, Նաիրա Ավագյան, Իգոր Կարապետյան, Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան, Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան, Մերի Նազարյան

Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 336 էջ

Նաիրա Ավագյան, Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան, Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան, Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան, Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան, Մերի Նազարյան

Անգլերեն 2016թ.պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 336 էջ |

Նաիրա Ավագյան, Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան, Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան, Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան, Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան, Մերի Նազարյան

Անգլերեն 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015թ․, 304 էջ |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Լիլի Կարապետյան, Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան, Նաիրա Ավագյան, Իգոր Կարապետյան, Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան, Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան, Մերի Նազարյան

Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 304 էջ

Անահիտ Ոսկանյան

Միջմշակութային հաղորդակցման կարողությունների ձևավորման հիմնախնդիրը ESP-ում | Մանկավարժական միտք, 2017, 1-2(64-65), էջ 143-149 |

Ա. Ա. Ոսկանյան

Միջմշակությային Հաղորդակցության Ուսուցման Հիմնական Առանձնահատկությունները ESP Դասընթացում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2017, 1-2, էջ 76-80 |

Ոսկանյան Անահիտ

Վիճահարույց գիտական ակնարկ | FLSP, Երևան

Ոսկանյան Ա./Voskanyan A.

Վերլուծական ակնարկ գրելու առանձնահատկություններն ու գնահատման չափանիշները/On analytical essay writing and grading | FLSP N7,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008թ., 203-208 էջ