Անժելա Աբրամի Այրիյանց
Կենսագրություն
Կրթություն
1991 – 1996 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրական ֆակուլտետ
1998 – 2002 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2008 թ. Basic e-Course in International Environmental Law, UNITAR
2014 թ. Introduction to Environment, Natural Resources and UN Peacekeeping Operations, UNITAR
2014 թ. E-Tutorial on the Post-2015 Framework for Disaster Risk Reduction, UNITAR
2014 թ. E-learning course on Restoring Governance of Natural Resources, UNITAR
2015 թ. Introductory e-course on Climate Change, UN CC: Learn
2015 թ. Disasters and Ecosystems: Resilience in a Changing Climate, MOOC

Մասնագիտական գործունեություն
2002 թ-ից ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, Քարտեզագրության, գեոդեզիայի և գեոինֆորմատիկայի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ
2000 – 2002 թթ. Ռուս-Հայկական Սլավոնական համալսարանի Սոցսերվիսի և տուրիզմի ֆակուլտետ, դասախոս (համատեղությամբ)
2000 թ-ից ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, դասախոս (համատեղությամբ)
1993 – 2004 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, կրտսեր գիտ.աշխատող (համատեղությամբ)
1999 – 2000 թթ. Բնապահպանության նախարարություն, Անտառային Գիտափորձարարական կենտրոն ՓԲԸ, քարտեզագիր (համատեղությամբ)

Գիտահետազոտական աշխատանքային փորձ
2002-2004 թթ. Վտանգավոր բնական և մարդածին պրոցեսների ազդեցությունը քաղցրահամ ջրերի վրա (ծածակագիր 0268)
1999-2001 թթ. Հարավարևելյան Հայաստանի (Վայոց Ձոր, Սյունիք) և հարակից տարածքների (Արցախ, Նախիջևան) սեյսմիկ վտանգավորության գնահատականը կառուցվածքային-գեոմորֆոլոգիական եղանակներով (ծածակագիր 2000-105)
1993-1998 թթ. Հայաստանի պլիոցեն-չորրորդական փուխր նստվածքների խոշոր մասշտաբի (1:100 000) քարտեզի կազմում (ծածկագիր 94-597)

Միջազգային կոնֆերանսների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Վրաստան, Ուկրաինա, Մեծ Բրիտանիա

Հասարակական գործունեություն
Հայաստանի Աշխարհագրական Ընկերություն, IYPF (International Young Professional Foundation)

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն

Անժելա Աբրամի Այրիյանց

Լաբորատորիայի վարիչ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Վ. Ռ. Բոյնագրյան, Ա. Ա. Այրիյանց

Некоторые проблемы экологической геоморфологии Армении (Հայաստանի էկոլոգիական գեոմորֆոլոգիայի որոշ խնդիրներ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 114-122 |

А. Г. Оганисян, А. А. Айриянц

Интегральная оценка уязвимости природных бедствий на територии Армении | Proceedings of international conference dedicated to the 140th anniversary of academician Alexandre Javakhishvili, 2015-10-22, 303-307 стр.

Гамбарян Г. Г., Айриянц А. A.

Теоретические основы региональной экономической политики | “Modern problems of geography and anthropology” proceedigs of International Conference: Dedicated to the 140th Anniversary of Academician Alexandre Javakhishvili, Tbilisi, 324-327 p.

Айриянц A.A., Гагинян Р.Х. , Оганисян А.Г.

Оценка уязвимости населения Армении по социально-экономическим показателям | XXXIV Пленум Геоморф. комиссии РАН "Экзогенные рельефообраз. процессы: результаты исследований в России и странах СНГ", г. Волгоград, 7-9 октября 2014 г. Изд-во "Планета", г. Москва, с. 1- 5

Гамбарян Г.Г, Айриянц A.A.

Теория “центров развития и центров роста” и региональная политика | Материалы международной конференции “Современные проблемы географии”, Тбилиси 7-9 ноября, 2013. Сборник трудов. Тбилиси, 2013, с. 223-226
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը