Անի Գրիգորի Ալավերդյան
Կենսագրություն
Կրթական կենսագրություն
1999 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2003 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2006 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա, տեսական ֆիզիկա մասնագիտացմամբ

Այլ կրթություն /մասնագիտական պատրաստվածություն
Դասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց 2007, ԵՊՀ

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
2005 - մինչ այժմ ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, դասախոս

Ակադեմիական դասընթացներ/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
գործնական և լաբորատոր պարապմունքներ մեխանիկա, ծրագրավորում, հաշվողական պրակտիկում

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ/փորձագիտական ոլորտներ
Գերխիտ աստղերի ֆիզիկա

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Տարօրինակ քվարկային նյութի դիտողական դրսևորումները տիեզերքում:

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն` լեզվակիր, ռուսերեն ազատ, անգլերեն լավ

Այլ հմտություններ
Նվագում եմ դաշնամուր

Այլ հետաքրքրության ոլորտներ
Հոգեբանություն, երաժշություն:

Անի Գրիգորի Ալավերդյան

Ասիստենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ալավերդյան Ա., Հարությունյան Տ., Մելիքյան Շ.

Ծրագրավորման խնդիրների ժողովածու | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Մաս 1, ԵՊՀ հրատ., 2011
 

Հոդված/Article

Ա. Գ. Ալավերդյան

Characteristics of free surface of hot strange quark matter (Տարօրինակ, տաք քվարկային նյութի ազատ մակերևույթի բնութագրերը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 6-10 |

Yu. L. Vartanyan, G. S. Hajyan, G. B. Alaverdyan, A. K. Grigoryan, A. R. Harutyunyan, A. G. Alaverdyan, H. A. Shahinyan

Strange quark matter in compact stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, 2015-09-30, 1-15 pp.

Alaverdyan A. G., Alaverdyan G. B., Chiladze A. O.

Deconfinement Phase Transition in Neutron Stars and δ-Meson Field in RMF Theory | Int. Journal of Modern Phys. D 19, 1557-1561, 2010. |
 

Թեզիս/Thesis

Yu. L. Vartanyan, G. S. Hajyan, A. K. Grigoryan, A. G. Alaverdyan, H. A. Shahinyan

Mass-radius relation of white and strange stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, 6 p.