Անի Սլավիկի Դադայան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 - 2007 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետ, դեղագործական քիմիա

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Թեմա` Գ.00.14 Կենսատեխնոլոգիա և Բ.00.10 Կենսօրգանական քիմիա,
«Ֆտոր պարունակող նոր քիրալային օժանդակ ռեագենտների և դրանց ամինաթթվային կոմպլեքսների սինթեզն ու հետազոտումը α-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում»

Աշխատանքային փորձ
2006 - 2008 թթ. «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳՀԻ Ասիմետրիկ սինթեզի լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող:
2018 - 2014 թթ. «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳՀԻ Ասիմետրիկ սինթեզի լաբորատորիայի գիտաշխատող:
2014 - 2016 թթ. «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի Ասիմետրիկ սինթեզի լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող:
2011 - 2016 թթ ԵՊՀ Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետի դեղագործական քիմիայի ամբիոնի դասախոս:
2016 թ-ից մինչ օրս «Ֆարմացիայի ինստիտուտ»-ի գիտական քարտուղար, Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոնի ասիստենտ:
2017 թ-ից մինչ օրս «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի Հալենային և նորհալենային դեղապատրաստուկների լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Մոդիֆիկացված քիրալային օժանդակ ռեագենտների և դրանց ամինաթթվային, դեհիդրոամինաթթվային կոմպլեքսների սինթեզ և հետազոտում ոչ սպիտակուցային α- և β- տեղակալված (R)- և (S)-α- ամինաթթուների ասիմետրիկ կենսամիմետիկ սինթեզի ռեակցիաներում:
Հալենային և նորհալենային դեղապատրաստուկների, բուսական ծագման յուղերի արտադրություն:

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղերի արտադրության գործարանային տեխնոլոգիա

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի ատենախոսական աշխատանքների արդյունքների հավաստիությունը հաստատող հանձնաժողովի անդամ:
Հայկական քիմիական ասոցիացիայի և Կենսատեխնոլոգիայի հայկական ասոցիացիայի անդամ:

Դրամաշնորհներ
2007 - 2009 թթ. ՄԳՏԿ նախագիծ # A-1247
2009 - 2011 թթ. ՄԳՏԿ նախագիծ # A-1677
2012 - 2014 թթ. Հայ-գերմանական Volkswagenstiftung նախագիծ-1D Az 86 223
2013 - 2015 թթ. Հայ-ռուսական նախագիծ-13-03-90600 ARM-a,

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office, Internet Explorer, ChemOffice, ISIS, Draw, Adobe Photoshop

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ani.dadayan@ysu.am

Անի Սլավիկի Դադայան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ, ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտական քարտուղար | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ա. Ս. Դադայան

Синтез нового эффективного F-содержащего хирального вспомогательного реагента и его Ni(II)-комплекса основания шиффа с серином (Նոր ֆտորտեղակալված արդյունավետ քիրալային օժանդակ ռեագենտի. Նրա շիֆի հիմքի և սերինի հետ Ni(II)-իոնի առաջացրած կոմպլեքսի սինթեզ ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 29-33 (ռուսերեն) |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

H. Petrosyan, A. Dadayan, L. Stepanyan, S. Ghazaryan, M. Gasoyan, S. Dadayan

Develwpment of en effective methot for separation of crystalline licopene from herbal dried raw materials | 4th International Scientific Conference of Young Researchers. 2017, 70-71 pp. |

H. Petrosyan, A. Dadayan, L. Stepanyan, A. Poghosyan, M. Gasoyan, S. Dadayan

New dry extracts of herbal origin containing essential amino acids | 4th International Scientific Conference of Young Researchers. 2017, p. 69 |