Անի Սարգսի Խալաթյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, «Տնտեաագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտացում
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորում» մագիստրոսական ծրագիր
2003- 2007 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտություն» մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
2020 թ-ից առ այսօր՝ ՀՀ ՊԵԿ Զարգացման և վարչարարության ռազմավարական ծրագրերի վարչության «Եկամուտների գնահատման և վերլուծության բաժնի» գլխավոր հարկային տեսուչ
2009 թ-ից առ այսօր՝ Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիսիտենտ

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա, Համակարգչային պրակտիկում, Միկրոտնտեսագիտություն, Մակրոտնտեսագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Էներգետիկ ոլորտի տնտեսագիտություն, տնտեսագիտության մեջ համակարգչային ծրագրերի կիրառում, տնտեսագիտամաթմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ


a.khalatyan@ysu.am

Անի Սարգսի Խալաթյան

Ասիստենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Անի Խալաթյան, Գայանե Ղուկասյան

Մաքսային արժեքի ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա | Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2020 (1), էջ 131-146
 

Հոդված/Article

Անի Խալաթյան, Գայանե Ղուկասյան

Մաքսային արժեքի ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա | Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2020 (1), 131-146

Գայանե Ղուկասյան, Անի Խալաթյան

Առևտրային բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատման մոդելավորումը արհեստական նեյրոնային ցանցերի միջոցով | Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2019(2), էջ 70-84

Վեհանուշ Մարուխյան, Անի Խալաթյան

Հիդրոէլեկտրակայանի բնապահպանական ազդեցությունները Հայաստանում | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2019 (2), 128-135 էջ:

Գայանե Ղուկասյան, Անի Խալաթյան

Առևտրային բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատման մոդելավորումը արհեստական նեյրոնային ցանցերի միջոցով, Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում | 2019(2), էջ 70-84

Վ․ Ս․ Մարուխյան, Ռ․ Ա․ Գևորգյան, Ա․ Ս․ Խալաթյան

Վեկտորական ավտոռեգրեսիոն մոդելների և միաժամանակյա հավասարումների համակարգերի կիրառումը ՀՀ էներգետիկայի սեկտորում | Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն: 2017թ․, 978-9939-64-267-3, 89-91 էջ, Հայաստան |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Vehanush Marukhyan, Ani Khalatyan

Analysis of legal framework of the energy sector of RA: market challenges | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 59-60

Կակոսյան Ա.Վ, Խալաթյան Ա. Ս.

Ներդրումային որոշման կայացումը իրական օպցիոնների միջոցով փոքր հիդրոէլեկտրակայնների համար (ՀՀ օրինակով) | Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 38-39

Խալաթյան Ա. Ս.

Ներդրումների գնահատումը պահանջարկի անորոշության պայմաններում իրական օպցիոնների մեթոդով | Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 36-37

Խալաթյան Ա. Ս.

Կորպորատիվ մշակույթի համատեղելիության վրա հիմնված գնահատող հայեցակարգ մատակարարման շղթաների համար | Հայաստան ֆինանսներ և էկոնոմիկա ISSN 1829-0787,N11(137) նոյեմբեր 2011թ.,334:330, էջ 42-43