Անի Սարգսի Խալաթյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, «Տնտեաագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտացում
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորում» մագիստրոսական ծրագիր
2003- 2007 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտություն» մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
2020 թ-ից առ այսօր՝ ՀՀ ՊԵԿ Զարգացման և վարչարարության ռազմավարական ծրագրերի վարչության «Եկամուտների գնահատման և վերլուծության բաժնի» գլխավոր հարկային տեսուչ
2009 թ-ից առ այսօր՝ Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիսիտենտ

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա, Համակարգչային պրակտիկում, Միկրոտնտեսագիտություն, Մակրոտնտեսագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Էներգետիկ ոլորտի տնտեսագիտություն, տնտեսագիտության մեջ համակարգչային ծրագրերի կիրառում, տնտեսագիտամաթմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ


a.khalatyan@ysu.am

Անի Սարգսի Խալաթյան

Ասիստենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Անի Խալաթյան, Գայանե Ղուկասյան

Մաքսային արժեքի ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա | Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2020 (1), էջ 131-146
 

Հոդված/Article

Անի Խալաթյան, Գայանե Ղուկասյան

Մաքսային արժեքի ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա | Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2020 (1), 131-146

Գայանե Ղուկասյան, Անի Խալաթյան

Առևտրային բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատման մոդելավորումը արհեստական նեյրոնային ցանցերի միջոցով | Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2019(2), էջ 70-84

Վեհանուշ Մարուխյան, Անի Խալաթյան

Հիդրոէլեկտրակայանի բնապահպանական ազդեցությունները Հայաստանում | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2019 (2), 128-135 էջ:

Գայանե Ղուկասյան, Անի Խալաթյան

Առևտրային բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատման մոդելավորումը արհեստական նեյրոնային ցանցերի միջոցով, Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում | 2019(2), էջ 70-84

Վ․ Ս․ Մարուխյան, Ռ․ Ա․ Գևորգյան, Ա․ Ս․ Խալաթյան

Վեկտորական ավտոռեգրեսիոն մոդելների և միաժամանակյա հավասարումների համակարգերի կիրառումը ՀՀ էներգետիկայի սեկտորում | Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն: 2017թ․, 978-9939-64-267-3, 89-91 էջ, Հայաստան |

A. S. Khalatyan

The analysis of the features of reculatory framework in the energy sector of RA while integrating in the regional energy market | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2017թ․, 14,2, 186-190 էջ, Հայաստան |

Ani Khalatyan

The analysis of the features of regulatory framework in the energy sector of RA while integrating in the regional energy market | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2017, 14(2), 186-190 էջ

Aram Arakelyan, Sona Sargsyan, Ani Khalatyan, Vehanush Marukhyan

Energy Economy | Systemic and Sustainable Energy Efficiency in Armenia. 2016, p. 50-53 |

Վ. Ս. Մարուխյան, Ա․ Ս․ Խալաթյան, Ղուկասյան Գ. Մ. , Բունիաթյան Մ.

Առաջարկի և պահանջարկի փոխհարաբերության և հավասարակշռության Վալրասի մոդելի իրականացումը MS Excel միջավայրում | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13, 2, 221-225 էջ |

Ani Khalatyan

Residential electricity consumption in armenian regions | Новая наука: стратегии и вектор развития. 2016, стр. 116-119 |

Aram Arakelyan, Sona Sargsyan, Ani Kalatyan, Vehanush Marukhyan

Energy Economy, SINERGIA. Systematic and sustainable energy efficiency in Armenia | Proceedings of the final workshop at the State University Yerevan 2016, Oldenburg 2017, pp 50-53.

Խալաթյան Ա. Ս., Կակոսյան Ա.Վ.

Էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի սպառման վերլուծությունը էներգետիկ անվտանգության տեսանկյունից | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 459-464 |

Խալաթյան Ա. Ս.

ՀՀ էներգետիկ անվտանգության ապահովումը էլեկտրաներգիայի ներքին սպառման և արտահանման տեսանկյունից | Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան-4(20)2013թ., էջեր 112-115

Խալաթյան Ա. Ս. , Կակոսյան Ա.Վ.

Անորոշության պայմաններում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի բավարարաման ծախսային համեմատությունը իրական օպցիոնների մեթոդով | Ճարտարագիտական Ակադեմիա (ՀՃԱ). Լրաբեր, 2013թ., Հատոր 10, № 4, էջեր 633-637

Խալաթյան Ա. Ս.

Էլեկտրաէներգիայի արտադրության և ներդրումների վերլուծությունը VAR մոդելի միջոցով | Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիա (ՀՃԱ). Լրաբեր, 2013թ.,Հատոր 10, № 2, էջեր 233-238
 

Թեզիս/Thesis

Vehanush Marukhyan, Ani Khalatyan

Analysis of legal framework of the energy sector of RA: market challenges | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 59-60

Կակոսյան Ա.Վ, Խալաթյան Ա. Ս.

Ներդրումային որոշման կայացումը իրական օպցիոնների միջոցով փոքր հիդրոէլեկտրակայնների համար (ՀՀ օրինակով) | Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 38-39

Խալաթյան Ա. Ս.

Ներդրումների գնահատումը պահանջարկի անորոշության պայմաններում իրական օպցիոնների մեթոդով | Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 36-37

Խալաթյան Ա. Ս.

Կորպորատիվ մշակույթի համատեղելիության վրա հիմնված գնահատող հայեցակարգ մատակարարման շղթաների համար | Հայաստան ֆինանսներ և էկոնոմիկա ISSN 1829-0787,N11(137) նոյեմբեր 2011թ.,334:330, էջ 42-43