Անի Սամվելի Կոջոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011-2012 մագիստրատուրա – Օքսֆորդի համալսարան, Անգլերեն լեզվի և գրականության ֆակուլտետ, Անգլիական գրականության բաժին, (գիտական ղեկավար` դոկտոր, պրոֆեսոր Դիանա Փրքիս)
2010 - 2014 ասպիրանտուրա – Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության բաժին, (գիտական ղեկավար` բ.գ.դ. դոցենտ Ալվարդ Ջիվանյան)
2008-2010 մագիստրատուրա– ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրությանֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության բաժին (գիտական ղեկավար` բ.գ.թ.դոցենտ Նվարդ Երնջակյան)
2004-2008 բակալավրիատ – ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության բաժին, (գիտական ղեկավար` բ.գ.դ.դոցենտ [Գայանե Գիրունյան])

Մասնագիտական գործունեություն և դասավանդման փորձ
2012 – առ այսօր - անգլերենի դասախոս – ԵՊՀ Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության բանասիրության ֆակուլտետ, Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
2012 - 2021 - անգլերենի դասախոս – ԵՊՀ Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն
2017 (հունվար-հուլիս) – Գենդերային միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի գիտահետազոտող, Օքսֆորդի համալսարան
2013 (օգոստոս) - 2013 (դեկտեմբեր) – գիտահետազոտող, սոցիալական տրանսֆորմացիայի դպրոց՝ կանանց և գենդերային ուսումնասիրության բաժին; Արիզոնայի պետական համալսարան
2012 - 2013 - Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Օտար լեզուների ֆակուլտետ, գերմանական լեզուների ամբիոն
2009 - 2012 - ամբիոնի աշխատակից - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլերեն N2 ամբիոն
2009-2011 - անգլերենի դասախոս - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլերեն N2 ամբիոն

Հետազոտություն
2013 թ. (դեկտեմբեր) - 2014 թ. (հունիս) - «Կնոջ կերպարը և ուժի-բռնության խոսքային և ոչ-խոսքային դրսևորումներն ու պատկերումը հայկական սերիալներում» (Աննա Գևորգյանի /ԵՊՀ Քաղաքակրթության և մշակութաբանության ուսումնասիրության կենտրոնի հետազոտող/ հետ համատեղ):

Ակադեմիական հետաքրքրություններ
Հանրալեզվաբանություն, գենդերային ուսումնասիրություններ, տեքստի մեկնաբանություն, կիրառական լեզվաբանություն, կրթության կառավարում, ոճագիտություն, վաղ ժամանակակից անգլիական դրամա, լեզվա-բանագիտություն:

Անդամակցություն և համագործակցություն
2011 թ. առ այսօր Օքսֆորդի համալսարանի հայ ուսանողների միության անդամ:
2011 թ. առ այսօր Օքսֆորդի համալսարանի ուսանողական և շրջանավարտների միության անդամ:
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ:
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ:
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության շրջանակում գործող Անգլերենի Ակումբի (“English Discussion Club”) հիմնադիր-պատասխանատու և համակարգող:

Կրթաթոշակներ, գիտաթոշակներ և մրցանակներ
2017 – Գենդերային միջազգային ուսումնասիրությունների կենտրոնի գիտաթոշակ, Օքսֆորդի համալսարան
2013 - 2014 թթ. Գենդերային հարցերի և կանանց ուսումնասիրության գիտաթոշակ, USAID և HED:
2014 թ., 2013 թ. Երիտասարդ գիտնականների աջակցման ծրագրի դրամաշնորհ:
2011 - 2012 թթ. «Րաֆֆի Մանուկյան» Օքսֆորդի համալսարանի կրթաթոշակ:
2011 թ. Առէկսիմբանկ «Ուսանող 2011» կրթաթոշակ:
2009 թ. Երևանի պետական համալսարանի «Լավագույն ուսանող - 2009» մրցանակաբաշխության հաղթող (պատվոգիր և հուշամեդալ):
2009 թ. ESU (Անգլախոսնորի միություն):

Միջազգային գիտաժողովներ
Հայաստանի Հանրապետություն, Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստանի Դաշնություն:

Լեզուներ
Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն

Էլ․ հասցե
akojoyan@ysu.am

Անի Սամվելի Կոջոյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ani Kojoyan, Maxim Fomin, Alvard Jivanyan, Seamus MacMathuna

Review to the Journal Ireland and Armenia: Studies in Language, History and Narrative | Jourmal of Indo-European Studies Monograph Series 61. Institute for the Study of Man, Washington, D.C. 2012 Haigazian Armenological Review, Haigazian University Press, Beirut.
 

Հոդված/Article

Ani Kojoyan, I. Aghakhanyan

Gender in Education Settings: Case Study of English Primary School Textbooks in Armenia | Armenian Folia Anglistika, (Reviewed International Journal in Cooperation with Yerevan State University, Yerevan State Linguistic University, Moscow State Lomonosov University, Jagiellonian University, University of Zaragoza, University of Montenegro), AASE, Yerevan

Ani Kojoyan

Gendered Power in Armenian Soap Operas: Women, Masculinity and Violence | Gender, Women’s and Leaderships Studies Conference Records, Yerevan.

Ani Kojoyan

From Practice to Policy: Evaluating Language and Gender Policy in EFL Textbooks | Armenian Folia Anglistika, (Reviewed International Journal in Cooperation with Yerevan State University, Yerevan State Linguistic University, Moscow State Lomonosov University, Jagiellonian University, University of Zaragoza, University of Montenegro), AASE, Yerevan.

Ani Kojoyan

Curses and Cursing as Women Speech Behavior in “The Old Wives’ Tales” in reference to “The Three Heads of the Well” | Voske Divan, Journal of Fairy-Tale Studies, Yerevan

A. S. Kojoyan

From practice to policy: evaluating language and gender policy in EFL textbooks | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: Գիտական հոդվածների ժողավածու N7, Երևան, «Լուսակն», 2015թ., 193-202 էջ |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը