Անի Սամվելի Կոջոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 - 2012 թթ. մագիստրատուրա – Օքսֆորդի համալսարան, Անգլերեն լեզվի և գրականության ֆակուլտետ, Անգլիական գրականության բաժին (գիտական ղեկավար` դոկտոր, պրոֆեսոր Դիանա Փրքիս) /www.ox.ac.uk/:
2010 - 2014 թթ. ասպիրանտուրա – Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության բաժին, (գիտական ղեկավար` բ.գ.դ. դոցենտ Ալվարդ Ջիվանյան) /www.ysu.am/:
2008 - 2010 թթ. մագիստրատուրա – ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության բաժին (գիտական ղեկավար` բ.գ.թ. դոցենտ Նվարդ Երնջակյան) /www.ysu.am/:
2004 - 2008 թթ. բակալավրիատ – ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության բաժին, (Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ. դոցենտ Գայանե Գիրունյան) /www.ysu.am/:

Մասնագիտական գործունեություն և դասավանդման փորձ
2012 թ. առ այսօր - անգլերենի դասախոս – ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն /www.ysu.am/:
2013 թ. (օգոստոս) - 2013 թ. (դեկտեմբեր) – գիտահետազոտող, սոցիալական տրանսֆորմացիայի դպրոց՝ կանանց և գենդերային ուսումնասիրության բաժին, Արիզոնայի պետական համալսարան /https://sst.clas.asu.edu/:
2012 - 2013 թթ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Օտար լեզուների ֆակուլտետ, գերմանական լեզուների ամբիոն /http://www.armspu.am/:
2009 թ. առ այսօր - Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան գրասենյակի Կրթական ծրագրերի բաժնում միջազգային քննությունների վերահսկող խմբի անդամ և պատասխանատու /http://www.britishcouncil.am/en/:
2009 - 2012 թթ. ամբիոնի աշխատակից - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլերեն N2 ամբիոն /www.ysu.am/:
2009 - 2011 թթ. անգլերենի դասախոս - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլերեն N2 ամբիոն /www.ysu.am/:

Հետազոտություն
2013 թ. (դեկտեմբեր) - 2014 թ. (հունիս) - «Կնոջ կերպարը և ուժի-բռնության խոսքային և ոչ-խոսքային դրսևորումներն ու պատկերումը հայկական սերիալներում» (Աննա Գևորգյանի /ԵՊՀ Քաղաքակրթության և մշակութաբանության ուսումնասիրության կենտրոնի հետազոտող/ հետ համատեղ):

Ակադեմիական հետաքրքրություններ
Հանրալեզվաբանություն, գենդերային ուսումնասիրություններ, տեքստի մեկնաբանություն, կիրառական լեզվաբանություն, կրթության կառավարում, ոճագիտություն, վաղ ժամանակակից անգլիական դրամա, լեզվա-բանագիտություն:

Անդամակցություն և համագործակցություն
2011 թ. առ այսօր Օքսֆորդի համալսարանի հայ ուսանողների միության անդամ:
2011 թ. առ այսօր Օքսֆորդի համալսարանի ուսանողական և շրջանավարտների միության անդամ:
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ:
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ:
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության շրջանակում գործող Անգլերենի Ակումբի (“English Discussion Club”) հիմնադիր-պատասխանատու և համակարգող:

Կրթաթոշակներ, գիտաթոշակներ և մրցանակներ
2013 - 2014 թթ. Գենդերային հարցերի և կանանց ուսումնասիրության գիտաթոշակ, USAID և HED:
2014 թ., 2013 թ. Երիտասարդ գիտնականների աջակցման ծրագրի դրամաշնորհ:
2011 - 2012 թթ. «Րաֆֆի Մանուկյան» Օքսֆորդի համալսարանի կրթաթոշակ:
2011 թ. Առէկսիմբանկ «Ուսանող 2011» կրթաթոշակ:
2009 թ. Երևանի պետական համալսարանի «Լավագույն ուսանող - 2009» մրցանակաբաշխության հաղթող (պատվոգիր և հուշամեդալ):
2009 թ. ESU (Անգլախոսնորի միություն):

Միջազգային գիտաժողովներ
Հայաստանի Հանրապետություն, Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստանի Դաշնություն:

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն (գերազանց), թուրքերեն (խոսակցական):


Անի Սամվելի Կոջոյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

A. S. Kojoyan

From practice to policy: evaluating language and gender policy in EFL textbooks | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: Գիտական հոդվածների ժողավածու N7, Երևան, «Լուսակն», 2015թ., 193-202 էջ |

Անի Կոջոյան

“WWW.GENDER-SEX.AM?”. Մեծ աղմուկ ոչնչից. Կամ՝ Ինչպես որ կամենաք | Երևանի պետական համալսարան. Լիդերության և գենդերային ուսումնասիրության կենտրոն, Երևան, ԵՊՀ, էջ 1-4 Գենդերային հետազոտությունների կենտրոնի կայք

Անի Կոջոյան

Գենդեր. Պատմագիտական ակնարկ | Երևանի պետական համալսարան. Լիդերության և գենդերային ուսումնասիրության կենտրոն, Երևան, ԵՊՀ, էջ 1-6 Գենդերային հետազոտությունների կենտրոնի կայք Գենդեր.պատմագիտական ակնարկ

Ani Kojoyan

Damnable Lives? The Inter-textual Relations between Marlowe’s Doctor Faustus and The English Faust Book | Armenian Folia Anglistika, (Reviewed International Journal in Cooperation with Yerevan State University, Yerevan State Linguistic University, Moscow State Lomonosov University, Jagiellonian University, University of Zaragoza, University of Montenegro), AASE, Yerevan

Kojoyan A.

The influence of Reginald Scot’s “The discoverie of witchcraft” on Thomas Middleton’s “The witch” | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N14, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 231 - 238 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը