Աննա Սեյրանի Ալեքսանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
14 ապրիլի, 2012 թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
2004 - 2009 թթ. ասպիրանտուրա, Մանկավարժության ամբիոն` ԺԳ.00.01 Մանկավարժության տեսություն և պատմություն մասնագիտությամբ
Գիտական ատենախոսության թեման` «Հաղորդակցման ուղիներն ու տեխնոլոգիաները մանկավարժական գործընթացում»
2000 - 2004 թթ. բարձրագույն, Մանկավարժություն և ուսուցման մեթոդիկայի բաժին, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2008 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի աշխատակից, Հեռուսուցման լաբորատորիայի դասախոս
2011 թ. գնահատող հետազոտության կոորդինատոր, World Vision Armenia
2010 թ. գնահատող հետազոտության կոորդինատոր, «Մարդկային զարգացման միջազգային կոնտրոն»
2006 - 2008 թթ. դասախոս, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մանկավարժության ամբիոն
2005 - 2008 թթ. ուսանողների մանկավարժական պրակտիկայի ղեկավար, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մանկավարժության ամբիոն
2005 - 2006 թթ. վերապատրաստող, IREX Armenia գրասենյակի ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրում

Կարդացվող դասընթացներ
Բկալավրիատ
Սոցիալ-կրթական հաղորդակցում
Կրթական տեխնոլոգիաներ
Կրթական քվալիմետրիա
Մանկավարժական աքսիոլոգիա
Մանկավարժական ռիսկաբանություն
Սոցիալական քաղաքականություն
Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի մեթոդիկա և տեխնոլոգիա
Կրթության սոցիոլոգիա
Մագիստրատուրա
Կրթական հետազոտությունների պլանավորում ու մեթոդներ
Կրթական հետազոտությունների գնահատում
Կրթական քաղաքականություն և ռազմավարություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հաղորդակցման մոդելները կրթության համակարգում
Կրթության համակարգի փոխակերպումներն ու զարգացումները
Հասարակական արժեքների փոփոխականությունը, վերափոխումն ու հաստատունությունը
Հանդուրժողականության դաստիարակման մեխանիզմները
Ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում
Դաստիարակչական խորհրդատվություն
Ռիսկերի ու ռիսկի գործոնների գնատահում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2015 թ. Հետազոտություն Բեռլինի ազատ համալսարանում, Գերմանիա
2014 թ. Հետազոտություն Բազելի համալսարանում, Շվեյցարիա
2013 թ. post-doc հետազոտություն Գրացի համալսարանում, Ավստրիա
2013 թ. հետազոտություն Պոտսդամի համալսարանում, Գերմանիա
2011 թ. ASCN դրամաշնորհ՝ PhD հետազոտություն Բազելի համալսարանում, Շվեյցարիա
2010 - 2011 թթ. AGBU-ի դրամաշնորհ` գիտահետազոտական ծրագիր Բազելի համալսարանում, Շվեյցարիա
2010 թ. DAAD-ի դրամաշնորհ` ուսումնական այց Կոնստանցի համալսարան, Գերմանիա
2010 թ. OSI դրամաշնորհ` «Կրթական քաղաքականության վերլուծություն» դասընթացի ձևավորում Կրթական ծրագրերի ռեսուրս կենտրոնում, Կենտրոնական եվրոպական համալսարան, Բուդապեշտ, Հունգարիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2012 թ-ից մինչ օրս Կրթական հետազոտությունների եվրոպական ասոցիացիայի ղեկավար մարմնի անդամ
2011 թ-ից մինչ օրս DAAD կրթաթոշակակիների նախագահության անդամ
2009 թ-ից մինչ օրս Հայ օգնության ֆոնդի «Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրամ
2001 - 2004 թթ. Ուսանողական գիտական ընկերության անդամ
2002 թ-ից մինչ օրս «Ինտեգրացիոն գործընթացների աջակցության կենտրոն» ՀԿ

Պարգևներ
12 հոկտեմբերի, 2016թ. Երեւանի պետական համալսարանի շնորհակալագիր՝ բուհական կրթության զարգացման և Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների պատրաստման գործում ունեցած ավանդի համար
26 դեկտեմբեր, 2013թ. «Լավագույն գիտական նախագիծ - 2013» պարգև հասարակական գիտությունների բնագավառում` Գիտությունների ազգային ակադեմիայի և Սպորտի և երիտասարդության նախարարության կազմակերպած մրցույթում հաղթելու համար
24 մայիսի, 2013թ. ՀՀ Նախագահի «Երիտասարդ գիտնականների մրցանակաբաշխություն - 2013» - ի հաղթող` սոցիոլոգիայի, քաղաքական գիտությունների, հոգեբանության, մանկավարժության բնագավառում Ն.Ադոնցի անվան մրցանակ
28 հուլիսի, 2012 թ. Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի հուլիս ամսվա հաղթող
19 մայիսի, 2010 թ. Սպորտի և երիտասարդության նախարարության պարգև «Երիտասարդների գիտատեխնիկական և գիտահետազոտական նախագծերի ամենամյա մրցույթ»-ում հաղթելու համար
14 դեկտեմբեր, 2004 թ. Ազգային ժողովի նախագահի «Մանկավարժության ապագա» պարգև ուսումնառության ժամակաշրջանում ցուցաբերած բարձր առաջադիմության, հասարակական ակտիվության և կատարած գիտական ուսումնասիրությունների համար
17 դեկտեմբեր, 2004 թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Լավագույն շրջանավարտ – 2004»

(+374 10) 54-43-94
anna.aleksanyan@ysu.am

Աննա Սեյրանի Ալեքսանյան

Դոցենտ | Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն - Մանկավարժության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Հարությունյան, Լ. Հայրապետյան, Ա. Ալեքսանյան, Ա. Ղազարյան, Ա. Աշիկյան, Վ. Բաղդասարյան, Ա. Խլոպուզյան

ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին | Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ

Ա. Ս. Ալեքսանյան

Միջանձնային հաղորդակցման իրականացումը կրթական գործընթացում | Եր., ԵՊՀ հրատ., 2015, 264 էջ: publishing.ysu.am

Ա. Ալեքսանյան, Ս. Վարդումյան

Հրաշք մատիկներ. Մատիկները մեզ դարձնում են իմաստուն և առողջ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների, ծնողների և մանկապարտեզի դաստիարակների համար: Երևան, 2007, 40 էջ

Ա. Ալեքսանյան, Ս. Վարդումյան

Հրաշք մատիկներ. Մատիկները մեզ օգնում են մտածել, ստեղծագործել, խոսել, հաշվել, հաղորդակցվել | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների, ծնողների և մանկապարտեզի դաստիարակների համար: Երևան, 2006, 54 էջ

Ա. Ալեքսանյան, Ս.Վարդումյան

Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ. Քսաներորդ դարի մանկավարժական տեսություններ | Ձեռնարկ մանկավարժների և ուսանողների համար: Երևան, 2005, 407 էջ
 

Հոդված/Article

Anna Aleksanyan

The Techniques of Upbringing Symbolism and their Application in Public Communication (Դաստիարակության կերպավորման տեխնիկան և դրա կիրառումը հանրային հաղորդակցման ոլորտում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2020 № 1 (31) էջ 63-72 |

Алексанян Анна Сейрановна

Современные Проблемы Инновационного Обучения | Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 3, 14-17 էջ

Ալեքսանյան Աննա

Ռիսկային Իրավիճակի Կարգավորիչների Հիմնախնդիրը Մանկավարժական Ռիսկաբանության Մեջ | Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1(1), 69-79 էջ

Աննա Ալեքսանյան, Հրանտ Հակոբյան

Բուհի կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները արդիականացող աշխարհում | Գիտական Արցախ, 2019, 1(2), 260-269 էջ

Anna Aleksanyan

The Role of New Educational Technologies in Teachers’ Professional Preparation in Higher Education | Education – Technology – Computer Science, 2018, 4/26, 360-364 էջ
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ա. Ս. Ալեքսանյան

Մանկավարժական հաղորդակցման իրականացման ոչ խոսքային միջոցները | «Գիտական տեղեկագիր» Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի. Հումանիտար գիտություններ, Երևան, 2004, թիվ 1, էջ 163