Աննա Երվանդի Հաջի-Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1987-1992 - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերենլեզվի բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ-ին Անգլերենլեզվի ուսուցման նոր դասընթացներ և մեթոդաբանություն Հայաստանում/Երևան, Փետրվար 7-8/մասնակցության վկայագիր:
2006 թ-ից հայցորդ եմ: Թեմա՝ Գենդերիհասկացությունը անգլերենումհայերենի զուգադրությամբ:
2005 թ-ին Թարգմանել եմ Ջոշ Մաք-Դաուլի «Վճռական վկայություն» գիրքը, հատոր 1, «Գասպրինա» տպագրատուն:
2004 թ-ին ԵՊՀ, դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2004 թ-ին Հայաստանի անգլերեն լեզվի ուսուցիչներիասոցիացիա/AELTA/ 7-րդ համաժողով
2003 թ-ին Բրիտանական Խորհրդի կազմակերպած դասախոսների որակավորման բարձրացման եռամսյա դասընթաց:

Լեզուներ
անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), իսպաներեն (բառարանի օգնությամբ)

Աննա Երվանդի Հաջի-Հակոբյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Աննա Ե. Հաջի-Հակոբյան

Գենդերային հիմնախնդիրը միջմշակութային ընկալումների համատեքստում | ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 146 էջ

A. Haji-Hakobyan, L. Grigoryan

English-Armenian glossary of international relations, politology & diplomacy: Related terms & expressions / Միջազգային հարաբերություններին, քաղաքագիտությանն ու դիվանագիտությանն առնչվող տերմինների և արտահայտությունների անգլերեն-հայերեն բառարան | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2009

B. Sarukhanyan, A. Haji-Hakobyan

English for art students (advanced) | Երևան, «Ասողիկ» հրատարակչություն, 2004

Anna Haji-Hakobyan, Bella Sarukhanyan

English for art students (advanced) | Երևան, «Ասողիկ» հրատարակչություն, 2004

Ն.Հ. Մելքոնյան , Մ.Մ. Հայրապետյան, Հ.Ալ. Շարուրյան , Ա.Ե. Հաջի-Հակոբյան , Լ.Ա. Հայթյան

Անգլիական և ամերիկյան գրողները Ձեզ համար | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2001, 166 էջ |
 

Հոդված/Article

Աննա Հաջի-Հակոբյան, Կարինե Մաթևոսյան

Դերային խաղի կիրառումը լսարանում` բանավոր խոսքի զարգացման նպատակով | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2016, 1-2(20), 270-278 էջ |

Ա. Հաջի-Հակոբյան

Կանանց և տղամարդկանց հարցեր տալու և տեղեկություն ստանալու առանձնահատկությունները գենդերային ուսումնասիրության շրջանակներում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 52 - 59 |

Աննա Հաջի-Հակոբյան

Խոսքն աշխատանքի վայրում. աշխատանքային խոսքի առանձնահատկությունները գենդերային ուսումնասիրության դաշտում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 129 - 139 |

Աննա Հաջի-Հակոբյան

Խոսքի ուղղակիությունն ու անուղղակիությունը և դրանց ընկալումը տարբեր մշակույթներում գենդերային տարբերակումների հայեցակետից | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2 (43), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2010, էջ 101 - 111 |

Աննա Հաջի-Հակոբյան

Թեմայի քննարկումը որպես լեզվական ռազմավարության միջոց | «Օտար լեզուները Հայաստանում» գիտամեթոդական հանդես, N 1, Երևան, ԿԱԻ հրատ., 2009, էջ 25 - 34 |