Աննա Հովիկի Հակոբջանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2000 - 2003 թթ. ԵՊՀ Ասպիրանտուրա,«Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտություն
1998 – 2000 թթ. ԵՊՀ Մագիստրատուրա, «Ընդհանուր տնտեսագիտության» մասնագիտություն
1994 - 1998 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, «Ընդհանուր տնտեսագիտության» մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
2021 թ. – առ այսօր` 015 Մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար
2017 թ. – առ այսօր` Կառավարման և գործարարության ամբիոնի վարիչի տեղակալ
2015թ.- առ այսօր՝ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2013 թ. – առ այսօր` Կառավարման և գործարարության ամբիոնի դոցենտ
2011 - 2013 թթ.` Կառավարման և գործարարության ամբիոնի ասիստենտ
2004 - 2011 թթ` Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2000 - 2003 թթ.` ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դասախոս

Դասավանդվող դասընթացներ
Մենեջմենթ, Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում, Կորպորատիվ կառավարում, Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա, Հանրային ծառայության և պետական կադրային քաղաքականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Կառավարման ժամանակակից հիմնահարցեր, Աշխատանքի շուկա, Աշխատանքային ռեսուրսների մասնագիտական կողմնորոշման հիմնահարցեր

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն, անգլերեն

Էլ. փոստ
annahakobjanyan@ysu.am

Աննա Հովիկի Հակոբջանյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման և գործարարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ղարիբյան Գ., Հակոբջանյան Ա.

Բնակչության եկամուտների բաշխման և վերաբաշխման հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության անցումային տնտեսությունում | Երևան, 2011թ.,140 էջ

Գալստյան Գ.Ս., Մարտիրոսյան Ա.Ռ., Եղիազարյան Մ.Ռ., Հակոբջանյան Ա.Հ., Մարգարյան Հ.Գ., Ավետիսյան Կ.Ռ., Ներսիսյան Ա.Ռ.

Տնտեսագիտական մտքի պատմություն | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ
 

Հոդված/Article

Աննա Հակոբջանյան, Նարինե Միրզոյան

Անձնակազմի զարգացման արդյունավետության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կազմակերպություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 22-31 |

Աննա Հակոբջանյան, S. Nakashian, A.Hakobjanyan

An experience of implementing system of Balanced Scorecard in Palestinian territories small and medium size enterprises | Proc. of Engineering of Academy of Armenia// N4, v.15, 2018, pp. 510-513.

Աննա Հակոբջանյան, S. Nakashian

The entrepreneurial orientation and employability relation to individual and organizational success measurement | Proc. of Engineering of Academy of Armenia, N3, v.15, 2018, pp. 355-362.

Աննա Հակոբջանյան, A. Arakelyan, S. Nakashian

Balanced model of entrepreneurial and employability relations to organization and employees | Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա թիվ 5-6,(213-214), 2018, էջ 129-134:

Աննա Հակոբջանյան, Ս. Նակաշյան

Management of entrepreneurial orientation and employability relation to individual and organization success | A.Hakobjanyan, S. Nakashian, Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա թիվ 5-6,(213-214), 2018, էջ135-139:
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը