Աննա Կարոյի Կարապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1993-1998 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզու և գրականություն

Մասնագիտական գործունեություն
1998 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)

Աննա Կարոյի Կարապետյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

K. Karapetyan, M. Voskanyan, A. Karapetyan

Getting Experience in Interpretation | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 246 էջ

A. Markaryan, N. Hambardzumyan, N. Avagyan, A. Karapetyan

Improve Your Writing: Texts for Reproduction | Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009. 222pp. 2-nd edition, Revised. Co-author. (1-st edition in 2006, Yerevan University Press, 288pp.)

N. Hambardzumyan, N. Avagyan, A. Markaryan, A. Karapetyan

Improve Your Writing: Texts for Dictation | Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009. 186pp. 2-nd edition, Revised. Co-author and editor. (1-st edition in 2006, Yerevan University Press, 228pp.)

Աննա Կարապետյան

Հղկենք գրավոր խոսքը. Թելադրության նյութեր | Ձեռնարկ, Զանգակ - 97 հրատ., Երևան, 2008, էջ.228: (համահեղինակությամբ) 2-րդ հրատ. լրացված, բարեփոխված: 1-ին հրատ. Երևանի Համալսարանի հրատ. 2006. էջ 187

Աննա Կարապետյան

Հղկենք գրավոր խոսքը. Փոխադրության նյութեր | Ձեռնարկ, Զանգակ - 97 հրատ., Երևան, 2009, էջ.224: (համահեղինակ)
 

Հոդված/Article

Աննա Կարապետյան

Շեքսպիրի կատակերգությունների աշխարհը | Աստղիկ 19/2009, Սահակ Պարթև հրատարակչություն, Երևան 2009, Էջ 39-43

Աննա Կարապետյան

Շեքսպիրի «Սիրո ապարդյուն ճիգերը» կատակերգության հայերեն թարգմանությունը | Armenian Folia Anglistika, 2 (4) Լուսակն, Երևան, 2008, Էջ 26-30

Աննա Կարապետյան

Շեքսպիրի «Անսանձ կնոջ սանձահարումը» կատակերգության հայերեն թարգմանությունը | Աստղիկ 17-18/2007-08, Սահակ Պարթև հրատարակչություն, Երևան 2007-08, Էջ 32-36

Աննա Կարապետյան

Խաչիկ Դաշտենցը Շեքսպիրի թարգմանիչ | Աստղիկ 14/2005, Սահակ Պարթև հրատարակչություն, Երևան 2005-06, Էջ 21-26