Աննա Վանիկի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
Սեպտեմբեր 1998 – Հունիս 2002 Ասպիրանտուրա, ԵՊՀ Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Սեպտեմբեր 1993 – Հունիս 1998 ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետ /թարգմանչական բաժին/
Սեպտենբեր 1983 – Հունիս 1993 թիվ 192 ռուսական միջն. դպրոց

Գիտական աստիճանը
Մարտ 2004 Բանասիրական գիտությունների թեկնածու /ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից/
Ատենախոսություն` «Բառախաղերի թարգմանելիության խնդիրըե
Օգոստոս 2008 Դոցենտի գիտական աստիճան /ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից/

Աշխատանքային գործունեություն
Սեպտեմբեր 2009 – առ այսօր ԵՊՀ թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դոցենտ
Փետրվար 2007 – սեպտեմբեր 2009 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
Սեպտեմբեր 2004 – փետրվար 2007 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
Սեպտեմբեր 2001 – սեպտեմբեր 2004 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Մասնագիտական գործունեություն
Սեպտեմբեր 2004 – առ այսօր Անգլերենի Ուսումնասիրության Հայկական Ասոցիացիայի (AASE) անդամ
Սեպտեմբեր 2016 – առ այսօր ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Թարգմանության տեսական և գործնական խնդիրներ, մասնագիտական թարգմանություն, գեղ. գրականության թարգմանություն, ոճագիտություն, բառագիտություն, արտասահմանյան գրականություն

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովներին/սեմինարներին
2-4 հոկտեմբեր, 2019, Eurasian Translation Congress 1: Translation and Education, YSU
12-15 սեպտեմբեր, 2019, Language Culture Communication, YSU
30 սեպտեմբեր - 3 հոկտեմբեր, 2016, “Shakespeare-400: The Enigma of Endurance”, ԵՊՀ/British Council
17-18 հոկտեմբեր, 2013, Թարգմանությունը որպես գիտ. ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց, ԵՊՀ
23-24 մարտ, 2007, Թարգմանությունը միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում, ԵՊՀ
8-22 օգոստոս, 2006, շեքսպիրագետների սեմինար “Shakespeare’s Globe” թատրոնում, Լոնդոն
5-8 մայիս, 2006, Լեզու, հաղորդակցություն և միջմշակութային փոխըմբռնում, Երևան, Ինտերլինգվա ԼՀ
27-30 հոկտեմբեր, 2004, AASE /Անգլերենի Ուսումնասիրության Հայկական Ասոցիացիայի/ միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ
9-13 հոկտեմբեր, 2003, Պոեզիայի ապագան թարգմանության միջոցով, ԵՊՀ
11-17 մայիս, 1998, Շեքսպիրը ժամանակի և տարածության մեջ, ԵՊՀ

Օտար լեզուներ
Անգլերեն /ազատ/, ռուսերեն /ազատ/, գերմաներեն /բառարանով/։

Աննա Վանիկի Խաչատրյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Աննա Խաչատրյան

Համառոտ ակնարկ թարգմանաբանության | համահեղինակությամբ, Երևան, 2012

Աննա Խաչատրյան

Օ. Ուայլդը Հայաստանում | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012

Աննա Խաչատրյան

“English for Translators”, Part I | համահեղինակությամբ, դասագիրք թարգմ. բաժնի ուսանողների համար, Երևան, 2012

Աննա Խաչատրյան

Օ. Հենրին Հայաստանում | համահեղինակությամբ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011

Աննա Խաչատրյան

Ռոմեո և Ջուլիետ ողբերգության բառախաղերը և թարգմանությունը | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Աննա Խաչատրյան

«Համանունության վրա հիմնված բառախաղերի թարգմանությունը անգլերենից հայերեն» | Հայագիտական հանդես, 2(51), Երևան, 2021, էջ

Anna Khachatryan

“Key Issues in Translation Quality Assessment” | Եվրոպական համալսարան /գիտ․հոդվածների ժողովածու/, 11 (02), Երևան, 2020, էջ 384-395

Anna Khachatryan

“On Some Key Issues of Poetry Translation” | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2(29), ԵՊՀ, Երևան, 2020, էջ 3-12

Ռուզան Ղազարյան, Աննա Խաչատրյան

Շեքսպիրի ստեղծագործությունների առաջին հայերեն թարգմանությունները | Հայագիտական հանդես, 2018, 1(39), էջ 37-46 |

Ռուզան Ղազարյան, Աննա Խաչատրյան

Բառախաղը Որպես Թարգմանական Խնդիր | Հայագիտական Հանդես, 2018, 4 (42), 3-14 էջ
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը