Աննա Սամվելի Կուբանյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ , բակալավր

Մասնագիտական գործունեություն
2007 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի
լաբորանտ
2008 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց) , ռուսերեն (գերազանց), պորտուգալերեն (լավ)

Սեմինարներ
2006 թ. Երևան, նոյեմբերի 31, «El canón de la mujer en la literatura española e hispanoamericana»
2006 թ. Երևան, մարտի 6, “I seminario de metodología de español como lengua extranjera”
2009 թ. Երևան, մարտի 18, “Introducción a la lexicografía del Español”

Միջազգային դիպլոմներ
1.Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel intermedio)
Տրված է Մադրիդում, 2006 թ. հուլիսի 31, գրանցման No: 06050405101010009, դիպլոմի No: A069306
2.Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel superior)
Տրված է Մադրիդում, 2008 թ. մարտի 3, գրանցման No : 07110605101010001, դիպլոմի No: A111132

Աննա Սամվելի Կուբանյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Կուբանյան

«Աստված» և «սատանա» բաղադրիչներով դարձվածքները իսպաներենում և հայերենում | Հեղինակային հրատ.: 2018թ․, 248 էջ
 

Հոդված/Article

Աննա Կուբանյան

«Աստված» բաղադրիչով դարձվածային միավորների դիպվածային փոխակերպումները խոսքում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 2(27), 62-73 էջ

Կուբանյան Ա.

Օտար լեզուների դասավանդման խնդիրների շուրջ | Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, 2019, 8(17), 30-41 էջ

Հասմիկ Բաղդասարյան, Աննա Կուբանյան

Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները «աստված» բաղադրիչով դարձվածքներում (համեմատական քննություն իսպաներենում և հայերենում) | Կանթեղ, 2017, 3, էջ 55-63 |

Աննա Կուբանյան

«Սատանա» բաղադրիչով դարձվածային կաղապարների վերլուծությունն իսպաներենում և հայերենում | Օտար լեզուները Հայաստանում գիտամեթոդական հանդես (3), Երևան 2012, էջ 22 - 31 |

Աննա Կուբանյան

«Աստված» և «Սատանա» բաղադրիչներով դարձվածային միավորների թարգմանության խնդրի շուրջ | Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2011, էջ 144 - 147 |