Աննա Ֆահրադի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1992 - 1997 Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ
2001 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
1997 - 2003 թթ. ԵՊՀ, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն, լաբորոնտ
07.2002 - 12.2002 թթ. Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր, փորձագետ
2003 - 2009 թթ. ԵՊՀ, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, կառավարման և գործարարության ամբիոն, դասախոս: Դասավանդվող առարկա՝ Մենեջմենթի հիմունքներ
2009 թ–ից մինչ այժմ ԵՊՀ, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, կառավարման և գործարարության ամբիոն, ասիստենտ: Դասավանդվող առարկաներ՝ Մենեջմենթի հիմունքներ, Մարքեթինգի հիմունքներ

Վերապատրաստման դասընթացներ
2012 թ. «Դասախոսների որակավորման բարձրացում»
2009 թ. «Դասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստում»
2006 թ. «Դասախոսների որակավորման բարձրացում»

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Աննա Ֆահրադի Մկրտչյան

Ասիստենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման եւ գործարարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Ֆ. Մկրտչյան

Մարքեթինգի դասընթացի դասավանդման մեթոդական ցուցումներ | Մեթոդական ցուցումներ, Երևան 2016, 23 էջ |
 

Հոդված/Article

А.Ф. Мкртчян, А.В. Закоян

Функционально-стоимостный анализ и его применение в логистике | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ., թիվ 2, Երևան, , 8 տպ էջ

А.Ф. Мкртчян , А.В. Закоян

Логистика и маркетинг | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004 թ., թիվ 4- 2, Երևան, «Encyclopedia-Armenia», 6 տպ էջ

А.Ф. Мкртчян, А.В. Закоян

Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ., թիվ 2, Երևան, , 8 տպ էջ