Աննա Կլիմենտի Պապոյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ
Ասիստենտ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, հայցորդ
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ,Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ուսանող
2008 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ,ԲՈՀ, ՀՀ
2008 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, Վկայական
2003 թ-ին Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվ. Պետական համալսարան, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց

Մասնագիտական գործունեություն
1996 թ-ից ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ , Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն, դասախոս
2009 թ-ինԱնգլերեն լեզվի բուհական ընդունելության քննական հանձնաժողովի անդամ
2003 թ-ին Անգլերեն լեզվի բուհական ընդունելության քննական հանձնաժողովի անդամ
2002 - 2003 թթ. Ռուս-հայկական Սլավոնական համալսարան, դասախոս
2001 - 2002 թթ. Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանություն, վարել եմ անգլերենի դասընթաց դիվանագետների համար
1994 - 1996 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ , Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն, լաբորանտ
1992 - 1994 թթ. «Արաքս» Ռադիոգործակալություն, թարգմանիչ, հաղորդավար

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Աննա Կլիմենտի Պապոյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A. Papoyan, I. Burnazyan, L. Bostanjyan

Security Issues in English | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 88 էջ

Ի. Բուռնազյան , Ա. Պապոյան, Լ. Բոստանջյան , Լ. Եղիկյան , Է. Ոսկանյան

Անգլերեն - հայերեն - ռուսերեն հապավումների համառոտ բառարան | Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ հրատարակչություն, 2007
 

Հոդված/Article

I. Burnazyan, A. Papoyan, L. Bostanjyan

On Some Aspects of Developing Speaking Skills in ESL and ESP Collaborative Classrooms | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», 2021, թիվ 1 (30), էջ 131-144

Իրինա Բուռնազյան, Աննա Պապոյան

Հենրի Միլլերի «Այծեղջյուրի արևադարձը» վեպի հիմնախնդիրները | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1(22), 255-261 էջ, Հայաստան |

Պապոյան Ա.

Մարդը և ժամանակակից աշխարհը Հենրի Միլլերի «Խեցգետնի արևադարձը» վեպում | ԵՊՀ հրատարակչություն, «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, Երևան 2013, էջ 254 - 260 |

Papaoyan A.

On some aspects of a Jigsaw listening and speaking method in an EFL classroom for the humanities | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 191 - 195 |

Ա. Պապոյան

Միֆականը որպես այլաբանություն Ափդայքի «Կենտավրոս» վեպում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 251 - 257 |

Աննա Պապոյան, Մարինա Մկրտչյան, Իրինա Բուռնազյան

Հայերենից անգլերեն լեզվական տրանսֆերի (փոխանցման) փորձարարական արդյունքների շուրջ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 242 - 249 |

Աննա Պապոյան

Վոնեգուտը և գրականության ամերիկյան երգիծական ավանդույթները | Երևան, «Գարուն», թիվ 5 - 6, «Տոներ» հրատ., 2007, էջ 68 - 70 |

Աննա Պապոյան

Կուրտ Վոնեգուտը` պացիֆիստ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 296 - 304 |

Анна Папоян, Марина Мкртчян, Ирина Бурназян

Гендерный фактор как важное условие речевого поведения | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 125-132 |

Աննա Պապոյան

Ապոկալիպսիսի թեման Կուրտ Վոնեգուտի ստեղծագործության մեջ | «Համատեքստ - 2005», Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2006, էջ 221 - 226 |

Анна Папоян, Ирина Бурназян

Трудности, возникающие при чтении оригинальных газетных текстов на материале английских газет | Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները: Գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15 ամյակին: Երևան, 26 - 27 հոկտեմբերի, 2006, էջ 36-37 |

Irine Boornazyan, Anna Papoyan

CNN World News in TEFL Class | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 5, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 213 - 218 |
 

Թեզիս/Thesis

Papoyan Anna

On the Use of Authentic Listening Materials in an ESP Class | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 86, Հայաստան