Աննա Արշակի Փոլադյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989-1994 թթ., ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին
1994-1996 թթ., ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին, փորձնակ-հետազոտող

Գիտական աստիճան
2021 թ. Պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսությունը, որը ներկայացվել ԲՈԿ, թեման՝ «Խմորման վերջնափուլերի օքսիդավերականգնողական կարգավորումը և դրա կիրառման հնարավորությունը օրգանակական թափոնների մշակման գործում»
2000 թ. կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական աշխատանք` <<Պրոտոն-կալիումական պոմպը Escherichia coli բակտերիաներում. օքսիդավերականգնողական համարժեքների բնույթը և դերը>> 2000, ԵՊՀ, ղեկավար՝ կ.գ.դ., պրոֆ. Ա. Ա. Թռչունյան

Աշխատանքային փորձ
2021-առ այսօր: Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2021-առ այսօր: «Կենսաբանություն» գիտահետազոտական ինստիտուտի փոխտնօրեն, ԵՊՀ
2021-առ այսօր: «Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոն»-ի տնօրեն, ԵՊՀ
2019-առ այսօր: Փորձագետ, Մասնագիտական Կրթության Որակի Ապահովման Ազգային Կենտրոնի (ՈԱԱԿ) ԲՈՒՀ-ի և ՄՈՒՀ-երի որակի արտաքին ապահովման` հավատարմագրման, գործընթացների իրականացման
2012-առ այսօր: Դոցենտ, ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
2018/06/01-31/07: Հետազոտող, Քիմիայի ինստիտուտ, Բեռլինի տեխնիկական համալսարան, Բեռլին, Գերմանիա
2006 -2012: Ասիստենտ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
2000-2018: Ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետի գիտահետազոտական ինստիտուտ
2016-2017: Անհատ խորհրդատու, ԵՊՀ Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոն
2003/10-2003/12: Գիտաշխատող, Մոլեկուլային կենսաբանության և մոլեկուլային ֆիզիոլագիայի բաժին, Վիրջինիայի համալսարան, ԱՄՆ
1998-2000: Գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին, ԵՊՀ
1996-1998: Կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին, ԵՊՀ
1994-1996: Ավագ լաբորանտ, կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Կենսաէներգետիկա, Մանրէաբանություն, Մանրէների նյութափոխանակության կարգավորումը, Մանրէների ֆիզիոլոգիա, Օրգանական թափոնների մշակման տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաէներգետիկա, Կենսաքիմիա, Մանրէաբանություն, Կենսատեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
2021-2026- ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ- 21AG-1F043 Առաջատար հետազոտությունների «Օրգանական թափոններից կենսազանգվածի և կենսաէներգիայի փոխակերպման կենսաքիﬕական ուղիների բնութագրումը և օքսիդավերականգողական կարգավորումը» գիտական թեմայի ղեկավար
2021-2022- ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ Բարձր արդյունավետությամբ գիտական աշխատողների հավելավճարի մրցույթի, 3-րդ շեմի դրամաշնորհ
2021-2023- ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - ՀՀԲՀՀ – 2021, 21SC-BRFFR-1F026, Օքսիդավերականգնողական ֆերմենտների և սիդերոֆիլային նանոմասնիկների համալիրների դերը` կենսավառելիքային սարքերի էլեկտրոդների էլեկտրակատալիզային գործընթացների բարելավվման մեջ, գիտական դրամաշնորհի ղեկավար:
2020-2022- Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի (FAST) N 059-240820 Կենսատեխնոլոգիայի ոլորտում «Օրգանական թափոնից՝ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն» թեմայով հետազոտութական խմբի գլխավոր հետազոտող
2021-2022- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-2558), գիտական դրամաշնորհի համաղեկավար
2019-2020 թթ.- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-4376) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար
2019- 2021 թթ.- BL 18-09 գիտական թեմայի պատասխանատու հետազոտող, ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության պետական կոմիտե
2018-2020 թթ.- 18 T-1F045 գիտական թեմայի հետազոտող, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե
2017-2018 թթ.- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-5285) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար
2017- 2019 թթ.- AB 16-37 գիտական թեմայի պատասխանատու հետազոտող, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե,
2015 – 2017 թթ.- 15T-1F123 գիտական թեմայի գիտաշխատող, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե, հետազոտող
2015-2016 թթ.- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-3777) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար
2013 - 2015 թթ.- 13-1F002 գիտական թեմայի գիտաշխատող, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե
2013 թ.- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-2704) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար
2011 - 2012 թթ.-11-1f202 գիտական թեմայի գիտաշխատող, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե
2005-2006 թթ.- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (05-NS-microbio-8929) գիտական դրամաշնորհի մասնակից
2002-2004 թթ.- (CRDF) (AB1-2307YE-02) գիտական դրամաշնորհի մասնակից

Մասնագիտական անդամակցություն ( ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի Կենսաբանություն գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ
Ամերիկյան Մանրէաբանական ընկերության անդամ (ASM)
Կենսաքիմիկոսների ընկերության ֆեդերացիայի անդամ (FEBS)
Կենսաֆիզիկայի համահայկական ասոցիացիայի անդամ (IUPAB)
Եվրոպական Մանրէաբանական ընկերության ֆեդերացիայի անդամ FEMS Ջրածնի Էներգիայի միջազգային ասոցիացիայի անդամ (IAHE)

Պարգևներ
2019: ԵՊՀ 100-ամյակի կապակցությամբ արծաթե մեդալ
2016: Ամերիկյան Մանրէաբանական ընկերության (ASM) Մորրիսոն Ռոգոզայի (Morrison Rogosa) մրցանակ(http://www.asmscience.org/content/journal/microbe/10.1128/microbe.11.268.1)
2015: Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների բիզնես գաղափարների մրցանակ (ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության (UNIDO) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների գլոբալ ինովացիոն ծրագիր ՓՄՁ-ների համար» ծրագիր)
2012: «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի և «Պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացում» ֆեյսբուքյան նախաձեռնության մրցանակ միջազգային գիտական հանդեսներում առավելագույն հղում ունեցող հոդվածների մրցույթում հաղթող ճանաչվելու համար:

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովներին
(վերջին 10 տարիներ)`
12th International conference on Hydrogenases, May 31-April 4. Lisbon, Portugal (Բանավոր զեկուցում), 2019
FEMS- Microbiology congress, 9-13 July, Valencia, Spain, 2017
ASM-microbe 2016 General meeting, Boston, USA, June 16-20, 2016
Annual conference 2016 of the Association for General Microbiology (VAAM), Jena, Germany, March 13-16, 2016
FEBS Advanced Lecture Course “Current Advances in Pathogen Research”, Yerevan, Armenia, 2016, March 21-26
6th International conference on Hydrogen Production, UOIT–Oshawa, (բանավոր զեկուցում) Canada, May 3-6, 2015
ASM Workshop on Culture of Responsibility: from Lab to Environment, Yerevan, Armenia, September 30, 2015
3rd International Scientific Conference on “Dialogues on Sciences”, Yerevan, Armenia, June 23–26, 2015
International Scientific Workshop “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, (բանավոր զեկուցում), Yerevan, Armenia, October 5–8, 2014
4rd Pan-Armenian Conference on Natural Science Education “Natural Science in the 21st Century”, Yerevan, Armenia, May 3–4, 2014
13th Intern. Conference on Clean Energy, (բանավոր զեկուցում) At Istanbul, Turkey, June 8-12, 2014
38th FEBS Congress “Mechanisms in Biology”, St. Petersburg, Russian Federation, 2013, July 6–11.
3rd Pan-Armenian Conference on Natural Science Education “Natural Science in the 21st Century”, Yerevan, Armenia, April 28, 2012
NATO Advanced Research Workshop “The Black Sea: Strategy for Addressing its Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems”, (բանավոր զեկուցում) Batumi, Georgia, October 7-10, 2012
55th Biophysical Society Annual Meeting, Baltimore, Maryland, USA, 2011, March 5-9
International Conference “Biotechnology and health – 4” and DAAD Alumni seminar, Yerevan, Armenia, October 28–30, 2010

Էլ. փոստ
apoladyan@ysu.am

Աննա Արշակի Փոլադյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ա. Ա. Փոլադյան

Ethanol supplementation as a new approach to regulate growth and hydrogen production of Escherichia coli upon glycerol fermentation (Էթանոլի ներմուծումը որպես Escherichia coli-ի աճի և ջրածնի արտադրության կարգավորման նոր մոտեցում գլիցերոլի խմորման պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 138–146 |

Anna Poladyan, Karen Trchounian, Anait Vassilian, Armen Trchounian

Hydrogen production by Escherichia coli using brewery waste: optimal pretreatment of waste and role of different hydrogenases | Renewable Energy. 2018, 115, 931-936 pp. |

Anna Poladyan, Lusine Baghdasaryan, Armen Trchounian

Escherichia coli wild type and hydrogenase mutant cells growth and hydrogen production upon xylose and glycerol co-fermentation in media with different buffer capacities | International Journal of Hydrogen Energy. 2018, 43, 33, 15870-15879 pp.

Թռչունյան Կ. Ա., Գաբրիելյան Լ. Ս., Փոլադյան Ա. Ա., Թռչունյան Ա. Հ.

Մանրէների կենսատեխնոլոգիաների մագիստրոսական նոր ծրագրերի դասավանդման մեթոդաբանական մոտեցումները Երևանի պետական համալսարանում | Համահայկական բնագիտական կրթական 5-րդ գիտաժողով. «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 143-145 |

Karen Trchounian, Satenik Mirzoyan, Anna Polafyan, Armen Trchounian

Hydrogen production by Escherichia coli growing in different nutrient media with glycerol: Effects of formate, pH, production kinetics and hydrogenases involved | International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, 24026-24034 pp. |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Anna Poladyan, Karen Trchounina, Armen Trchounian

From organic wastes to biohydrogen: responsible hydrogenases upon different carbon mixtures utilization by Escherichia coli | 12th internatinal confereance on Hydrogenases. 2019, p. 96

A. Poladyan, T. Semashko, L. Zhukouskaya, V. Dziameshka, A. Trchounian

Ralstonia eutropha Hydrogenase Application in Bioelectrocatalysis as Anode Enzyme | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AES-1087

A. Poladyan, O. Lenz, A. Trchounian

Hydrogenase Activity of the Facultative Chemolithoautotroph Ralstonia eutropha Consuming Brewery Waste | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AES-1075

Anna Poladyan, Lena Margaryan, Karen Trchounian, Tatyana Semashko, Armen Trchounian

Upcycling of office waste paper and cardbord to biohydrogen | 8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. p. 746

Anna Poladyan, Tatyana Semashko, Lyudmila Zhukouskaya, Volha Diameshka, Armen Trchounian

Analysis of the Escherichia coli hydrogenases as anodic enzymes in bioelectrochemical system | 8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. p. 338
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը