Անուշ Արամայիսի Աղաջանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժանմունք

Գիտական աստիճան
2001 թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Որոշ դեղաբույսերի էքստրակտների ազդեցությունը արգինինի և պրոլինի փոխանակության և Candida guilliermondii НП-4 խմորասնկերի կենսազանգվածի կուտակման վրա»

Աշխատանքային փորձ
1994-2000 ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, 92-1138 գիտ.թեմայի ավագ լաբորանտ
2000-2002 ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, 96-853 գիտ.թեմայի կրտսեր գիտաշխատող
2000-2013 ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, գիտ. լաբորատորիայի գիտաշխատող
2005-2013 կենսաքիմիայի ամբիոնի ասիստենտ, գիտ. լաբորատորիայում համատեղության կարգով
2013-2021 կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի հիմնական ասիստենտ
2021-ից կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բույսերի կենսաքիմիա, Կենսաքիմիայի հիմունքներ, Էնզիմոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, Բույսերի կենսաքիմիա, Բուսական լուծամզվածքներից նանոմասնիկների սինթեզ որպես հակամանրէային այլընտրանքային միջոցներ, Ածխաջրային և լիպիդային փոխանակության խանգարումներ

Պարգևներ
Պատվոգիր՝ բարեխիղճ ու արդյունավետ աշխատանքի համար և ԵՊՀ հիմնադրամ 100-ամյակի կապակցությամբ (02/10/2019)

Անուշ Արամայիսի Աղաջանյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Ա. Աղաջանյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Բույսերի կենսաքիմիա | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 152 էջ
 

Հոդված/Article

Anush Aghajanyan, Mikayel Ginovyan, Armen Trchounian

Herbs Extracts in the Treatment and Prevention of Experimental Metabolic Disorders: Synergistic Hypoglycemic Activity of Ethanol Extracts of Hypericum alpestre and Rumex obtusifolius | Proceedings MDPI, 2019, 11 (1),2, pp. 1-3 |

Անուշ Արամայիսի Աղաջանյան, Արմինե Ալեքսեյի Նիկոյան, ԱՐՄԵՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԹՌՉՈՒՆՅԱՆ

Biochemical Activity and Hypoglycemic Effects of Rumex obtusifolius L. Seeds Used in Armenian Traditional Medicine | BioMed Research International, Volume 2018,ID4326352,, 9 pages |

Ա. Ա. Աղաջանյան , Ա. Հ. Թռչունյան

Antihyperglycemic properties of the herbal mixture composed of extracts from Salvia officinalis L., Calendula officinalis Linn., Glycyrrhizae radix L. and Echinacea purpurea L. on hyperglycemia induced by immobilization stress in rabbits (Salvia officinalis L., Calendula officinalis Linn., Glycyrrhizae radix L. և Echinacea purpurea L. բուսական խառնուրդի հակահիպերգլիկեմիկ հատկություններն իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 180-186 |

Աղաջանյան Ա. Ա , Սեմերջյան Գ. Հ., Նիկոյան Ա. Ա., Թռչունյան Ա. Հ.

Կենսաքիմիայի դասավանդման գործընթացում լաբորատոր աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման ժամանակակից մոտեցումները | Համահայկական V կրթական գիտաժողով «Բնագիտությունը 21-րդ դարում», Համահայկական Գիտաժողովի Նյութերի Ժողովածու: 2017, էջ 137-139

Н. Айрапетян , А. Агаджанян, М. Хачатрян, А. Трчунян

Влияние иммобилизационного стресса на некоторые биохимические показатели углеводного обмена в сыворотке крови кроликов | Биологический журнал Армении. 2017, 69, 1, стр. 13-18 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Aghajanyan A.Kh., А.А. Агаджанян

The influence of some medical plant extracts on the amount of free proline and accumulation of yeast Candida guilliermondii biomass | Conference of biotechnology Damascus, Syria, 2001, p.157 |