Անուշ Լևոնի Բարխուդարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Սեպտեմբեր 1999 - հունիս 2005 Երևանի Մխիթար Հերացու անվ. Երևանի պետական բժշկական համալսարան, Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ Դիպլոմ գերազանցության բուժական գործ մասնագիտությամբ
Սեպտեմբեր 2005 - հունիս 2008 Կլինիկական օրդինատուրա, ԵՊԲՀ Ներքին հիվանդությունների № 1 ամբիոն, Էրեբունի բժշկական կենտրոն Սրտաբանի որակավորման դիպլոմ
Հուլիս 2014 - դեկտեմբեր 2018 Հայցորդ, ԵՊԲՀ-ի սրտաբանության ամբիոն

Աշխատանքային գործունեություն
2011-2014թ. Ավագ լաբորանտ, ԵՊԲՀ-ի հետբուհական շարունակական կրթության ֆակուլտետի անհետաձգելի սրտաբանության ամբիոն
2014-2016թ. Ասիստենտ, ԵՊԲՀ-ի անհետաձգելի սրտաբանության ամբիոն
2016-2020թթ. Ասիստենտ, Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի սրտաբանության ամբիոն
2019-2022թ. Կրտսեր գիտաշխատող, Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիա, Ֆարմացիայի ինստիտուտ, Երևանի Պետական Համալսարան /արտաքին համատեղություն/
2022թ.-ից Գիտաշխատող, Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիա, Ֆարմացիայի ինստիտուտ, ԵՊՀ
2020թ.-ից Ավագ դասախոս, ԵՊԲՀ-ի սրտաբանության ամբիոն

Գիտական հետաքրքրություններ
Խրոնիկ սրտային անբավարարություն; օնկոսրտաբանություն; կախեքսիա; էխոսրտագրություն, կարդիոմիոպաթիաներ, դեղասնկեր

Գիտական գործնեությունը
2018թ. - թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն “Սրտամկանի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները քաղցկեղային կախեքսիայով հիվանդների մոտ”:
Մասնակցություն 25-ից ավելի գիտաժողովների, զեկուցումներ Հայաստանում, Ավստրիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում և Հունաստանում:

Մասնագիտական և գիտական խորհուրդների անդամակցություն
2005թ.-ից Հայկական Սրտաբանական Ասոցիացիա (ՀՍԱ)
2007թ.-ից Եվրոպական Սրտաբանական Ասոցիացիա (ԵՍԱ) և ԵՍԱ-ի Սրտային Անբավարարության Ասոցիացիա

Գիտական դրամաշնորհներ
2009, 2014, 2017թթ. ԴԱԱԴ /DAAD/ գիտահետազոտական դրամաշնորհներ
2013 թ. ԴԱԱԴ-ի սարքավորումների դրամաշնորհ (#548.104401.342)
2012, 2016, 2019 թթ. Ամերիկյան-Ավստրիական հիմնադրամի դրամաշնորհներ
2020-2021թ. Շվեյցարիայի Կառավարության Հետազոտական կրթաթոշակ:

Գրախոսական աշխատանք
2018թ.-ից ESC Heart Failure գիտական ամսագրի գրախոս
Միջազգային համագործակցություն, վերապատրաստում, գիտական այցելություններ
2009-2010, 2014, 2017-2018թթ. Շարիտե համալսարանական հիվանդանոց, Բեռլին, Գերմանիա
2014թ., 2016թ., 2019թ. Վիեննայի համալսարան, Ավստրիա
2020-2021թ. Բազելի համալսարան, Շվեյցարիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն (ազատ տիրապետում)

Անուշ Լևոնի Բարխուդարյան

Գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ - «Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի» գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

A. Barkhudaryan, Rapior S., Badalyan S. M.

Recent progress in research on the pharmacological potential of mushrooms and prospects for their clinical application | Medicinal Mushrooms - Recent Progress in Research and Development. Eds. D. Agrawal & M. Dhanаsekaran. Springer Nature Singapore, pp. 1-70

A. Barkhudaryan, Scherbakov N., Springer J., Doehner W.

Cardiac muscle wasting in patients with cancer cachexia | In: Stefan D. Anker, Stephan von Haehling, editors. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. 2015; 4(6): 447. 8th Int. Conference on Cachexia, Sarcopenia and Muscle Wasting; 2015 Dec 4-6; Paris, France
 

Հոդված/Article

A. Barkhudaryan, Pfister O., Drexler B., Mueller C., Zhou Q.

Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative disorder of donor origin after heart transplantation | J Clin Images Med Case Rep. 2022;3(3):1704

A. Barkhudaryan, Badalyan S. M., Rapior S.

Medicinal Macrofungi as Cosmeceuticals: A Review | International Journal of Medicinal Mushrooms. 2022;24(4):1-13

Ս. Մ. Բադալյան, Ա. Լ. Բարխուդարյան, Ն. Գ. Ղարիբյան

Հայաստանում տարածված ագարիկոմիցետային սնկերը՝ կոսմետիկ կենսաբաղադրամասերի աղբյուր | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 74-83 |

Badalyan S.M., Barkhudaryan A., Rapior S.

The Cardioprotective Properties of Agaricomycetes Mushrooms Growing in the Territory of Armenia (Review) | Int J Med Mushrooms. 23(5), 2021, p. 21-31

A. Barkhudaryan, Badalyan S. M., Rapior S.

The cardioprotective properties of Agaricomycetes mushrooms growing in the territory of Armenia | International Journal of Medicinal Mushrooms. 2021;23(5):21-31