Անուշ Արսենի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, բակալավրիատ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, մագիստրատուրա
2010 թ-ից մինչև այժ. ԵՊՀ սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ Անձի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2013 - 2014 թթ. Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն ՀԿ, կամավոր
2011 - 2012 թթ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարան, Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոն, մասնագետ
2007 - 2009 թթ. «Օրրան» բարեգործական ՀԿ, Կամավոր

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, անձի հոգեբանություն, տարիքային հոգեբանություն, դիֆերենցիալ հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սուբյեկտիվ բարեկեցություն, արժեքներ, մոտիվացիայի հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
IG Alpbach Հայաստանի արտաքին և եվրոպական գործերի նախագահի ավագ խորհրդական

Գիտաժողովներ և սեմինարներ
12/09/2011 - 02/10/2011 Լեզվի և մշակույթի ինստիտուտ, ամառային դպրոց, Բեռլին, Գերմանիա
01/07/2012 - 08/07/2012 "Youth in Action" սեմինար «Քաղաքային և գյուղական մշակույթներ», Վակշո, Շվեդիա
31/05/2013 - 08/06/2013 "Youth in Action" սեմինար, «Սոցիալական իրավունքներ», Կոբուլետի, Վրաստան
14/07/2014 - 22/072014 "Youth in Action" սեմինար, «Առողջ կենսակերպ», Իտրի, Իտալիա
13/08/2014 - 29/08/2014 "European Forum Alpbach, «Խաչմերուկներում», Ալփբախ, Ավստրիա
14/03/2015 - 19/03/2015 Միացյալ ազգերի Հռոմի մոդել, Հռոմ, Իտալիա
19/08/2015 - 04/09/2015 European Forum Alpbach, «Անհավասարությունվ, Ալփբախ, Ավստրիա
19/07/2016 - 23/07/2016 Անձի հոգեբանության Եվրոպական գիտաժողով, Տիմիշոարա, Ռումինիա
15/09/2016 - 18/09/2016 Ամառային դպրոց որակական մեթոդներ թեմայով. ինչպես հավաքագրել, վերլուծել և ներկայացնել տվյալներ, Երևան, Հայաստան

Անուշ Արսենի Մկրտչյան

Դասախոս | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի հոգեբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Մկրտչյան Ա. Ա.

Արժեքները որպես մշակույթի բնութագրիչներ, Երիտասարդ հոգեբանների միջբուհական գիտաժողովի նյութեր | «Հոգատար բարեկամ» բարեգործական հասարակական կազմակերպություն / խմբագրական կազմ.- Երևան, «Հոգատար բարեկամ» բարեգործ. հ/կ, 2014, 184 էջ

Մկրտչյան Ա. Ա.

Անձի օտարացման հիմնախնդիրը, նրա դրսևորումները և միտումները ժամանակակից հասարակությունում | Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ, 2011, 442 էջ

Մկրտչյան Ա. Ա.

Իմաստային կողմնորոշման հիմնախնդիրը ժամանակակից մարդու համար | ԵՊՀ, Ուսանողական գիտական ընկերություն, ԵՊՀ , 2009

Մկրտչյան Ա. Ա.

Քաղաքական լիդերի ընտրության հոգեբանական գործոնները | Հոգեբանական հետազոտությունների արդիականացման հիմնախնդիրները երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողով, ԵՊՀ հրատ., 2008, 140 էջ
 

Թեզիս/Thesis

Ա. Ա. Մկրտչյան

Արժեքների ուսումնասիրման տեսական և կիրառական ասպեկտները | Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր, Երևան, «Ասողիկ», 2016, էջ 227-237 |

Anush Mkrtchyan

Subjective well-being and migration tendencies in Armenia | European Conference on Personality. 2016, p. 310 |