Անուշիկ Հովհաննեսի Մարտիրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թուրքագիտության ամբիոն, բակալավրիատ
2008 - 2010 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա
2011 - 2015 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, հայցորդ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեմա-«Թուրքական քաղաքական վեպի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները (20-րդ դարի 70-80-ական թթ.)», (արտասահմանյան գրականություն), 20.11.2015, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն
2010 - 2012 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, լաբորանտ
2012 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, դասախոս

Օտար լեզուներ
թուրքերեն, օսմաներեն, ռուսերեն, անգլերեն

Անուշիկ Հովհաննեսի Մարտիրոսյան

Ասիստենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Թյուրքագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Անուշիկ Մարտիրոսյան

«Մարտի 12-ի վեպի» թեմատիկ և տիպաբանական առանձնահատկությունների շուրջ | Արևելագիտության հարցեր, 2016, XI, 154-169 էջ

Ռուբեն Մելքոնյան, Անուշիկ Մարտիրոսյան

Ադալեթ Աղաօղլուի ստեղծագործությունների ոճական և թեմատիկ առանձնահատկությունների շուրջ | Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, հ. 9, էջ 366-376

Անուշիկ Մարտիրոսյան

Ա. Մարտիրոսյան, Ռ. Մելքոնյան, Պոստմոդեռնիստական «նորարական վեպը» որպես թուրքական քաղաքական վեպի ավանդույթների անկման ազդարար | Էջմիածին, Ս. Էջմիածին, 2015, Ե, էջ 89-97

Անուշիկ Մարտիրոսյան

Ա. Մարտիրոսյան, Թուրք գրող Էրդալ Օզի «Վիրավոր ես» վեպը | ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 1 (1), Երևան, 2014, էջ 83-87

Անուշիկ Մարտիրոսյան

Թուրքական քաղաքական վեպի թեմատիկ առանձնահատկությունների շուրջ (1980-ական թվականներ) | Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2012, հատոր 7, էջ 371-378