Անուշիկ Համլետի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989 – 1994թթ., ԵՊՀ, «Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» ֆակուլտետ, կիրառական մաթեմատիկա մասնագիտությամբ, մաթեմատիկոս։
1994 – 1997թթ., ԵՊՀ, «Մեխանիկայի և մաթեմատիկայի» ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա, ֆիզ.մաթ. գիտությունների թեկնածու։
2002 – 2006 թթ., ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ, Տնտեսագետ։

Աշխատանքային փորձ
2016թ. - առ այսօր, ԵՊՀ, Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն:
2009 - 2016թթ., ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, Մաթեմատիկական անալիզի ամբիոն, Դիֆֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն:
2012 - 2018 թթ., ՀՊՏՀ, Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ,Մաթեմատիկական մեթոդները և մոդելները տնտեսագիտության մեջ ամբիոն:
1999 - 2009թթ., ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Մաթեմատիկայի ամբիոն:
2007 - 2009թթ., ԵՊՀ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի, գործարարության և հետազոտման կենտրոն հիմնադրամ, տնօրեն:
1997 - 1999թթ., ԵՊՀ, Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, Մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն:

Դասավանդվող (դասավանդված) դասընթացներ
Միկրոտնտեսագիտություն, Մակրոտնտեսագիտություն, Տնտեսագիտություն (II մակարդակ), Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ, Տնտեսական իրավիճակների մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ, Դիֆերենցիալ հավասարումներ, Մաթ-ֆիզ հավասարումներ, Մաթեմատիկական անալիզ, Անալիտիկ երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ֆինանսական մաթեմատիկա, տնտեսագիտամաթմատիկական մեթոդներ-մոդելներ, Էներգետիկ և էկոլոգիական անվտանգության, շուկաների ազատատականացում, դիֆերենցիալ օպերատորներ, հավասարումներ:

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն, անգլերեն:

anoushpetrosyan@ysu.am

Անուշիկ Համլետի Պետրոսյան

Ասիստենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ավետիսյան Ռ. Ա., Տոնոյան Գ. Պ., Սարգսյան Ս. Հ., Պետրոսյան Ա. Հ.

Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ | Ուս.ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 136 էջ

Անուշ Պետրոսյան, Թավադյան Աշոտ, Նալչաջյան Վ., Մանուկյան Ե., Հակոբյան Տ., Մկրտչյան Ա., Թևիկյան Ա., Բազինյան Ե., Կեսոյան Ն., Հարությունյան Կ., Հարությունյան Մ., Թավադյան Աղ., Խչեյան Մ., Սարգսյան Ա.

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ | Ուս. ձեռնարկ, Տնտեսագետ, 2017թ․, 324 էջ
 

Հոդված/Article

Petrosyan A., Qocharyan A.

Waste reduction as an environmental safety factor | Yerevan 2020, pg 22-31, http://inenergysecurity.org/index.php/2019-09-21-08-24-56/2020-07-03-05-04-25

Petrosyan A. , Babayan T.

Sociological Evaluation System for Energy Efficiency Investments in Armenia | Problems of Energy Efficiency and Energy Saving International Conferanc, 3-4 November, 2017, pg` 20-22, http://www.ysu.am/files/7-1548057450-.pdf, http://ysu.am/files/PROCEEDINGS_CONFERENCE_1.pdf:

Anush Petrosyan, Tamara Babayan

Social survey and assessment of energy efficency investments in Armenia | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017թ․, էջ 24-27 |

Անուշ Պետրոսյան

Էներգաարդյունավետ վարքագծի ձևավորման մեթոդներ | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017թ․, էջ 65-68 |

Petrosyan A., Khachatryan I. G.

Դիֆերենցիալ օպերատորի սեփական ֆունկցիաներով վերլուծություն | Abstracts of the International Conference “Harmonic Analysis and Approximation” III, Armenia, 2005, 43-44

Петросян А. Г., Хачатрян И. Г.

О Разложенин по собственным функциям самосопряженного дифференцильного оператора с коэффициентами, имеюшими определенные поведения | Ученные записки ЕГУ, 1, 2004, ст. 22-27.

Ա. Հ. Պետրոսյան, Ի. Գ. Խաչատրյան

О разложении по собственным функциям самосопряженного дифференциального оператора с коэффициентами, имеющими определенные поведения на бесконечности (Անվերջությունում որոշակի վարք ունեցող գործակիցներով ինքնահամալուծ դիֆերենցիալ օպերատորի ըստ սեփական ֆունկցիաների վերլուծության մասին ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 22-27 (ռուսերեն) |

Ա. Հ. Պետրոսյան

Исследование точечного спектра самосопряженного дифференциального оператора с коэффициентами, имеющими определенные поведения (Անվերջությունում որոշակի վարք ունեցող գործակիցներով ինքնահամալուծ դիֆերենցիալ օպերատորի կետային սպեկտրի հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 8-15 (ռուսերեն) |

Петросян А. Г.

Исследование точечного спектра самосопряженного дифференцильного оператора с коэффициентами, имеюшими определенные поведения | Ученные записки ЕГУ, 3, 2003, ст. 8-15

Գ. Ա. Կարապետյան, Ա. Հ. Պետրոսյան

Решение вырoждающихся полуэллиптических уравнений в полупространстве (Վերասերվող կիսաէլիպտիկ հավասարումների լուծումը կիսատարածությունում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 13-23 (ռուսերեն) |