Արա Սպարտակի Գասպարյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
2000 - 2002 թթ. Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Քաղաքագիտություն և միջազգային հարաբերություններ մասնագիտացմամբ մագիստրատուրա
1993 - 1996 թթ. ՌԴ Մոսկվա քաղաքի Աշխատանքի և սոցիալական հարաբերությունների ակադեմիա
1988 - 1993 թթ. Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (2005 թ.), դոցենտ (2013 թ.)
Գիտական թեմա՝ «Սևծովյան նեղուցների հիմնախնդիրը»

Աշխատանքային փորձ
2009 - 2013 թթ. ՀՀ Ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմ
2003 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Նոր դարերի պատմություն,
Համաշխարհային գործընթացները պատմության մեջ,
Համաշխարհային պատմության հիմնահարցեր,
Միջազգային համակարգերը համաշխարհային պատմության համատեքստում
Ամբողջատիրական համակարգերը համաշխարհային պատմության համատեքստում

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիություն, տնտեսական համակարգեր, գլոբալիզացիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Արա Սպարտակի Գասպարյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Համաշխարհային պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Արա Գասպարյան

Ֆրանսիան Նապոլեոն Բոնապարտի կառավարման տարիներին (1799-1814) (Կառավարման համակարգի արդիականացման մոդելը) | ԵՊՀ: Պատմության ֆակուլտետ.- Եր., ԵՊՀ հրատ., 48 էջ

Արա Գասպարյան

Ներքաղաքական զարգացումները Մեծ Բրիտանիայում (XVIII դարի վերջ – XIX դարի սկիզբ) | Պատմության հարցեր տարեգիրք, խմբ. Ա. Ա. Ստեփանյանի, N 1, «Զանգակ» հրատարակչություն, Եր.
 

Հոդված/Article

Արա Գասպարյան

Սևծովյան նեղուցների խնդիրը խորհրդա-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում | «Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, 1 (22), Եր.

Ա. Գասպարյան

Կոռուպցիան` որպես հասարակության ժողովրդավարացմանը սպառնացող վտանգ: Հասարակական հսկողության հնարավորությունները | Մասնակցության ժողովրդավարություն, քաղաքացիական նախաձեռնությունները և պատասխանատվություն(միջազգային խորհրդաժողով),«Ասողիկ» հրատարակչություն Եր.

Գասպարյան Ա. Ս.

Սևծովյան նեղուցների խնդիրը սառը պատերազմում | «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, 2 (611) մայիս-օգոստոս, Եր. |

Գասպարյան Ա. Ս.

Առաջին աշխարհամարտի ավարտը և Սևծովյան նեղուցների խնդիրը 1918-1923 թթ. | «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, 1 (610) հունվար-ապրիլ, Եր. |