Արա Սպարտակի Գասպարյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
2000 - 2002 թթ. Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Քաղաքագիտություն և միջազգային հարաբերություններ մասնագիտացմամբ մագիստրատուրա
1993 - 1996 թթ. ՌԴ Մոսկվա քաղաքի Աշխատանքի և սոցիալական հարաբերությունների ակադեմիա
1988 - 1993 թթ. Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (2005 թ.)
Գիտական թեմա՝ «Սևծովյան նեղուցների հիմնախնդիրը»

Աշխատանքային փորձ
2019 թ-ից «Ազգային օրակարգ» կուսակցության գործադիր քարտուղար
2018 թ-ից «Ազգային օրակարգ» հիմնադրամի տնօրեն,
2016 - 2018 թթ․ ՀՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարության ռազմական անվտանգության խմբի ղեկավար
2014 - 2016 թթ․ Ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմի ներքին անվտանգության վարչության 2-րդ բաժնի պետ,
2009 - 2013 թթ. ՀՀ Ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմ
2013 թ-ից առ օրս՝ ԵՊՀ համաշխարհային պատմության ամբիոնի դոցենտ
2003 - 2013 թթ․ ԵՊՀ համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Նոր պատմություն 1,
Համաշխարհայնացումը համաշխարհային պատմության մեջ

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, տնտեսական համակարգեր, գլոբալիզացիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Արա Սպարտակի Գասպարյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Համաշխարհային պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Արա Գասպարյան

Ֆրանսիան Նապոլեոն Բոնապարտի կառավարման տարիներին (1799-1814) (Կառավարման համակարգի արդիականացման մոդելը) | ԵՊՀ: Պատմության ֆակուլտետ.- Եր., ԵՊՀ հրատ., 48 էջ

Արա Գասպարյան

Ներքաղաքական զարգացումները Մեծ Բրիտանիայում (XVIII դարի վերջ – XIX դարի սկիզբ) | Պատմության հարցեր տարեգիրք, խմբ. Ա. Ա. Ստեփանյանի, N 1, «Զանգակ» հրատարակչություն, Եր.
 

Հոդված/Article

Արա Գասպարյան

Սևծովյան նեղուցների խնդիրը խորհրդա-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում | «Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, 1 (22), Եր.

Ա. Գասպարյան

Կոռուպցիան` որպես հասարակության ժողովրդավարացմանը սպառնացող վտանգ: Հասարակական հսկողության հնարավորությունները | Մասնակցության ժողովրդավարություն, քաղաքացիական նախաձեռնությունները և պատասխանատվություն(միջազգային խորհրդաժողով),«Ասողիկ» հրատարակչություն Եր.

Գասպարյան Ա. Ս.

Սևծովյան նեղուցների խնդիրը սառը պատերազմում | «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, 2 (611) մայիս-օգոստոս, Եր. |

Գասպարյան Ա. Ս.

Առաջին աշխարհամարտի ավարտը և Սևծովյան նեղուցների խնդիրը 1918-1923 թթ. | «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, 1 (610) հունվար-ապրիլ, Եր. |