Արա Հրաչիկի Առաքելյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ-ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան
գրականության ամբիոնի վարիչ
2008 թ-ից Դոցենտ
2003 թ-ին ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի դասախոս
2000 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևան

Մասնագիտական գործունեություն
2003 թ-ից ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Գերմանիա, Ավստրիա

Հասարակական գործունեություն
2010 թ-ին «Համատեքստ» տարեգրքի գլխավոր խմբագիր
2002 թ-ից ՀՀ Գրողների Միության անդամ

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
2003 թ-ին «Գարուն» ամսագրի լավագույն թարգմանիչի պատվավոր կոչում

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, գերմաներեն

Արա Հրաչիկի Առաքելյան

Պրոֆեսոր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Արա Առաքելյան

Ֆրանց Կաֆկայի «Օրագրերը» | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 234 էջ, Հայաստան, Երևան

Արա Առաքելյան

20-րդ դարի առաջին կեսի գերմանական փիլիսոփայական վեպը. Թոմաս Ման | Մենագրություն, Եր.։ Անտարես, 2013.– 456 էջ

Ա. Առաքելյան

Հերման Հեսսեի «Ուլունքախաղ» վեպն իբրև գերմանական ուտոպիա | «Գրական հանդես» ԺԱ, ՀՀ Գրականության ինստիտուտ, Երևան, 2011, էջ 35-42
 

Հոդված/Article

Արա Առաքելյան

Կաֆկա - Կամյու ժառանգական գծի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 41-52 |

Արա Առաքելյան

«Օրագրերը» և Կաֆկայի գոյափիլիսոփայությունը | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 7, 216-222 էջ, Հայաստան

Արա Առաքելյան

Հերման Հեսսեի արձակի մի քանի առանձնահատկությունների շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 2 (20), էջ 24-31 |

Ա. Հ. Առաքելյան

Թոմաս Մանի փիլիսոփայական վեպերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 141.2, 2013, էջ 15-21 |

Arakelyan A.

The art of adult teaching and learning | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 182 - 190
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը