Արամ Էդուարդի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2000 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ։ Պատմության ինստիտուտ, Կիլիկիայի հայկական թագավորության հարաբերությունները Եգիպտոսի սուլթանության հետ 1250 - 1375 թթ. Երևան, 2006 թ.

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2022 թթ. Պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ
2006 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց եկեղեցին Կիլիկիան շրջանում
Հայ եկեղեցու պատմություն
Կիլիկյան Հայաստանը և մերձավորարևելյան տարածաշրջանը
Խաչակրաց արշավանքները և Քրիստոնյա Արևելքը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կիլիկիան Հայաստանի պատմություն
Միջնադարի պատմություն
Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքական պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, արաբերեն, անգլերեն

(+374 10) 56-24-79

Արամ Էդուարդի Հովհաննիսյան

Դեկանի տեղակալ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Արամ Հովհաննիսյան

Մլեհ Ռուբինյան. իշխանապետ Կիլիկիո հայոց | Երևան 2022, 205 էջ

Արամ Հովհաննիսյան

Հայոց եկեղեցին կիլիկյան շրջանում | Երևան 2018, 200 էջ

Ա. Է. Հովհաննիսյան

Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության հարաբերությունները 1250-1375 թթ | Երևան, 2008, 238 էջ
 

Հոդված/Article

Արամ Հովհաննիսյան

Մի դրվագ Մլեհ իշխանապետի և Ռուբեն Բ-ի հարաբերությունների պատմությունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2021 № 1 (33), էջ 18-24 |

Արամ Հովհաննիսյան

Մառիի ճակատամարտի պատմությունից | «Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 2 (23), էջ 56-64

Արամ Հովհաննիսյան

Մի դրվագ Գերմանիայի «Մեսրոպ» հայագիտական կենտրոնի պատմությունից | Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, Ե, էջ 97-103

Արամ Հովհաննիսյան

Մլեհ իշխանապետի արտաքին քաղաքականության պատմությունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 1 (31), էջ 27-36 |

Արամ Հովհաննիսյան

Լևոն Մեծագործի և Գրիգոր Քարավեժի հարաբերությունների պատմությունից (12-րդ դարի 90-ական թվականներ) | Պատմություն և քաղաքականություն, 2019, 2(3), էջ 153-168 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը