Արամ Գևորգի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթական կենսագրություն
1968 - 1973 թթ. Ուսանող, Երևանի պետական համալսարան, Մեխանիկայի և Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Մասնագիտությունը. Մաթեմատիկա
1973 - 1978 թթ.Ասպիրանտ, Լենինգրադի պետական համալսարան, Մեխանիկայի և Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
1981 թ-ին Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու, «Որոշ խառը խնդիրներ պարաբոլական համակարգերի համար», Սովետական միության գիտությունների ակադեմիայի Վ. Ա. Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտի Ս. Պետերբուրգի մասնաճյուղ

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
2008 թ-ին Դոցենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
1996 - 2008 թթ. ավագ դասախոս, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
1988 - 1996 թթ. Ասիստենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
1979 - 1988 թթ. Ավագ գիտաշխատող, Էներգետիկայի նախարարության հաշվիչ կենտրոն, Ս. Պետերբուրգ
1978 - 1979 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
1987 թ-ին Երևանի պետական համալսարան. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ, Գծային հանրահաշիվ, Վերլուծական երկրաչափություն, Հատուկ ֆունկցիաներ, Ազդանշանների թվային մշակում

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
Հայկական մաթեմատիկան միություն (ՀՄՄ)

Հիմնական հետազոտական նախնըտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ
Հիդրոդինամիկա

Ընթացիկ հետազոտական նախնըտրություններ
Ոչգծային պարաբոլական համակարգեր
Նավիեր-Ստոքսի հավասարումը

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Գիտաժողովների մասնակցություն,, գիտական ուղղևորություններ
International conference Harmonic analysis and approximations, II Nor Amberd, Armenia, 2001
Schedule of the TPDE-03 International Conference on Trends in partial differential equations of mathematical physics. June 2003, Obidos, Portugal
Conference of Parabolic and Navier-Stokes Equations in honour of prof. V. A. Solonnikov, Sun Aug 31-Sat Sep 6, Bedlewo, Poland, 2008

aramkh@ysu.am
(374-10) 55-86-06

Արամ Գևորգի Խաչատրյան

Դոցենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Խ. Նավոյան, Վ. Հ. Օհանյան, Է. Է. Պիվազյան, Ա. Գ. Խաչատրյան

Վերլուծական երկրաչափություն. Խնդիրներ և վարժություններ | Երևան 2008, էջ 75
 

Հոդված/Article

Ա. Գ. Խաչատրյան

Local existence theorem for the equations of motion of viscous liquid in Hölder weight spaces (Մածուցիկ սեղմող հեղուկի շարժման հավասարումների համար լոկալ գոյության թեորեմ հոլդերյան կշռային դասերում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 56-62 |

A. G. Khachatryan

About a class of solvable overdefinite parabolic marginal problems | Izv. Acad. Nauk Arm. SSR, ser. Math. v. 36, N3, 2001.

A. G. Khachatryan

Existence theorems for the equations of motion of a compressible viscous fluid | Zap. Nauchn. Sem. Leningrad. Otdel. Math. Inst.(LOMI), v. 102, 1989

A. G. Khachatryan, V. A. Solonnikov

Estimates for solutions of parabolic initial-boundary value problems in weighted Holder norms | Proceedings of the Steklov institute mathematics, 1981, Issue 2

A. G. Khachatryan

To the question on solubility of initial marginal problem for quasisingle-line parabolic systems | Zap. Nauchn. Sem. Leningrad. Otdel. Math. Inst.(LOMI), v.89, 1981.