Արամ Հայկի Մարգարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1963 - 1968 թթ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետ ռոմանագերմանական բաժին, գերմաներեն լեզու և գրականություն

Մասնագիտական գործունեություն
1965 - 1977 թթ. լաբորանտ ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնում
1977 թ-ից մինչև այժմ դասախոս

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (խոսակցական), անգլերեն (խոսակցական), ադրբեջաներեն (խոսակցական)

Արամ Հայկի Մարգարյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Գերմանական բանասիրության ամբիոն