Արեմ Արթուրի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2008 - 2012 թթ. Երևանի պետական համալսան, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիոլոգիա բաժին, բակալավրի աստիճան
2012 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսան, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հասարակայնության հետ կապեր մասնագիտությամբ մագիստրոսի աստիճան
2014 թ-ից Երևանի պետական համալսան, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ասպիրանտ, միջին մակարդակի տեսություններ մասնագիտացմամբ
2017 թ-ից Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ

Մասնագիտական գործունեություն
2022-ից ԵՊՀ Սոցիալական հետազոտությունների իննովացիոն կենտրոնի տնօրեն
2020 - 2022 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դոցենտ
2018 - 2020 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ասիստենտ
2016 - 2018 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս
2015- 2019 թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի միգրացիայի հետազոտությունների կենտրոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Էլեկտրոնային մարքեթինգ և գովազդային հաղորդակցություններ (մագիստրատուրա)
Մարքեթինգային հետազոտություններ (բակալավրիատ)
Գովազդի սոցիոլոգիա (բակալավրիատ)
Սոցիալական գովազդ (բակալավրիատ)
PR լաբորատոր պրակտիկում (բակալավրիատ)
Սոցիոլոգիական պրակտիկում (բակալավրիատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեղեկատվական անվտանգություն
էլեկտրոնացին հաղորդակցություններ
PR և մարքեթինգային պլանավորում
Միգրացիայի ուսումնասիրություններ
Գյուղական համայնքների սոցիոլոգիա

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (միջին)

Արեմ Արթուրի Մկրտչյան

Դոցենտ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Արեմ Մկրտչյան, Գագիկ Թումանյան, Ա. Վ. Աթանեսյան, Մարիա Զասլավսկայա

Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառնման որոշ հարցեր | ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 56 էջ
 

Հոդված/Article

Հայկ Նազարյան, Արեմ Մկրտչյան, Գագիկ Թումանյան

Տեղեկատվական ոլորտի մարտահրավերները հայաստանյան քաղաքացիական ինքնության ձևավորման գործընթացում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2021 № 1 (33), էջ 49-60 |

Արեմ Մկրտչյան

ՀՀ գյուղական համայնքների հիմնախնդիրները միգրացիայի համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 71-78 |

А. Е. Мкртичян, С. Рот, Н. А. Трофимов

Где же капитализм? Анализ русской языковой среды в xix и xx вв. С помощью больших данных | Южно-российский журнал социальных наук. 2018, Т. 19, № 2, стр. 6-26 |

Мкртчян А. А.

Социальные проблемы трансформации сельских регионов Армении | Современная социокультурная среда города и региона. 2017, стр. 125-132 |

Արեմ Մկրտչյան

«Էլեկտրոնային մարքեթինգային հաղորդակցություններ» առարկայի դասավանդման մեթոդական խնդիրներ | Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում: 2017թ․, էջ 80-91 |

А. Е. Мкртичян

Современные этнополитические конфликты в контексте миросистемной коммуникации (на примере карабахского конфликта) | Актуальные вопросы массовой информации и политических коммуникаций. 2017, стр. 173-182

Atanesyan A., Mkrtchyan A., Tumanyan G.

Some Aspects of Functioning of the Armenian Migratory Networks (On the Study of Local Communities in Armenian Regions) | Armenians around the World: Migration and Transnationality. 2015, 20, p. 49-63

Թումանյան Գ. Կ., Մկրտչյան Ա. Ա., Աթանեսյան Ա. Վ., Զասլավսկայա Մ. Ի.

Միգրացիոն գործընթացների ազդեցությունը հայաստանյան ներհամայնքային խնդիրների վրա | «Նորավանք» 21- ՐԴ ԴԱՐ, 3 (61) Երևան, 2015, էջ 96-142

Zaslavskaya M. I., Atanesyan A. V., Mkrtchyan A. A., Tumanyan G. K

Societies and States in Transformation: Armenians around the world: Migration and Transnationality , Some Aspects of Functioning of the Armenian Migratory Networks | Peter Lang, Bern, 2015, pp. 49-65