Առլիկ Գուրգենի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ, ասպիրանտուրա, ստաժավորում ԳՖՀ Քյոլնի համալսարան

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեզ. «Ջրային լուծույթներում կալիումի պերսուլֆատով սպիրտների օքսիդացման կինետիկան և մեխանիզմը»,1973 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1967 թ-ին ներկա, ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, ավագ գիտաշխատող, դոցենտ
1994 - 2006 թթ. Ա. Շիրակացու ճեմարան, քիմիայի ամբիոնի վարիչ
1989 - 1994 թթ. ՀՀ ԳԱԱ թ.12 ակադեմիական դպրոց, քիմիայի ուսուցիչ
1980 թ-ից ներկա, Քիմիայի հանրապետական օլիմպիադայի ժյուրիի անդամ
1980 - 1982 թթ., 1996 թ., 2006 թ., Քիմիայի միջազգային մենդելեևյան օլիմպիադայի ժյուրիի անդամ
1996 թ-ից ներկա, ԿԳՆ քիմիայի գիտամեթոդական խորհրդի անդամ
1992 - 1994 թթ. ԿԳՆ ուսուցիչների ատեստավորման քիմիայի առարկայական հանձնաժողովի նախագահ
2007 թ-ին համագործակցային ուսոցման դասընթացների սեմինարավար

Կարդացվող դասընթացներ
1. Ֆիզիկական քիմիա
2. Էլեկտրաքիմիա
3. Ֆիզքիմիայի ընտրովի գլուխներ
4. Մասնագիտության արդիական խնդիրները
5. Ժամանակակից բնագիտության կոնցեպցիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆիզիկական քիմիա, Էլեկտրաքիմիա, Մեթոդաբանություն, Քիմիայի դպրոցական օլիմպիադաներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Առլիկ Գուրգենի Խաչատրյան

Դոցենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Խաչատրյան Ա.Գ.

Քիմիայի խնդրագիրք 10-12 | Երևան, Զանգակ, 2011, 240 էջ

Խաչատրյան Ա.Գ., Սահակյան Լ.Ա.

Քիմիա 10 | Օժանդակ ձեռնարկ, Երևան, Զանգակ, 2011, 128 էջ

Խաչատրյան Ա.Գ., Սահակյան Լ.Ա.

Քիմիա 12 | Երևան, Զանգակ, 2011, 128 էջ

Ա. Խաչատրյան, Լ. Սահակյան

Քիմիա - 10 | «Զանգակ», Ե, 2010, 1-224

Ա. Գ. Խաչատրյան

Սահմանումը քիմիայի ուսուցման մեջ | Բնագետ, Ե, 2009, 53-54
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Լ. Սահակյան, Ա. Խաչատրյան

Քիմիա - 11 | «Զանգակ», Ե, 2010, 1-224

Մ. Գ. Ազնաուրյան, Ա. Գ. Խաչատրյան, Շ. Ա. Մարգարյան

Դիալկիլսուլֆօքսիդների ներկայությամբ ԴՆԹ-ի ջերմային դենատուրացիայի ուսումնասիրությունը ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 8-11 |

Շ. Մարգարյան, Ա. Խաչատրյան

Փորձարարական ֆիզիկական քիմիա | ԵՊՀ հրատարակչություն, Ե, 2009, 1-188

Առլիկ Գուրգենի Խաչատրյան

Քիմիան և տնտեսական խնայողության ազգային ծրագիրը | Բնագետ, Ե, 2008, 53-54

Առլիկ Գուրգենի Խաչատրյան

Քիմիայում գործածվող ֆիզիկաքիմիական մեծությունների նշանաբանությունը | Բնագետ Ե, 1-2, 2008, 85-94
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

A. Khachatryan, E. Kazoyan

Information technologies in teaching chemistry | International Conference “Information Technologies in Education in the 21st Century” Yerevan, Armenia, May 21-23, 2007, Conference Proceedings, TEMPUS JEP 25008_2004 project, p. 216-218