Արմեն Մերուժանի Հայկյանց
Կենսագրություն
Կրթություն
2013 թ. Վերապատրաստում Գյոթեի անվան լեզուների ինստիտուտում (Բոնն, Գերմանիա)
2005 - 2007 թթ. Վերապատրաստում՝ ՌԴ Նախագահին կից պետական ծառայության ակադեմիայում
1997 թ. Վերապատրաստում Բուդապեշտի Կենտրոնական եվրոպական համալսարանում
1996 թ. Վերապատրաստում Գերմանիայի Պասսաուի համալսարանում
1996 թ. Վերապատրաստում Բուդապեշտի Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանում
1995 – 1998 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1990 – 1995 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա
«Օտարերկրյա ներդրումների իրավական կարգավորման հիմնախնդիրներն ըստ ՀՀ օրենսդրության» ի.գ.թ., ԺԲ.00.03 «Մասնավոր իրավունք» մասնագիտությամբ

Դոկտորական ատենախոսության թեման
«Մասնավոր իրավունքի զարգացման հիմանխնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» ի.գ.դ. ԺԲ.00.03. «Մասնավոր իրավունք» մասնագիտությամբ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Կոլիզիոն կարգավորման հիմնախնդիրներ, սեփականության իրավունքի հիմնախնդիրներ, պայմանագրային հարաբերությունների իրավական կարգավորման հիմնախնդիրներ, դելիկտային պատասխանատվության հիմնախնդիրներ, ժառանգման իրավունքի զարգացման հիմնախնդիրներ, ընտանեկան հարաբերությունների իրավական կարգավորման հիմնախնդիրներ

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք, ՄԻջազգային մասնավոր իրավունք, Ընտանեկան իրավունք, Միջազգային առևտրական իրավունք, Միջազգային բեռնափոխադրումների իրավական կարգավորումը

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1998 – 2002 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2002 – 2012 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2012 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր
2014 թ-ից առայսօր ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի բարեփոխման՝ ՀՀ ԱՆ աշխատանքային խմբի անդամ
2004 թ–ից առայսօր Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դասախոս
2000 - 2004 թթ. Ամերիկյան առևտրային կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի գլխավոր իրավաբան
2004 - 2005 թթ. ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի օրենսդրության վերլուծության և զարգացման վարչության պետի տեղակալ
2004 - 2005 թթ. ՀՀ ԱԺ և ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի՝ ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի ուղղությամբ հանրային իրազեկության բարձրացման և մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեղ ծրագրի Ազգային տնօրեն
2002 - 2003 թթ. ՀՀ Կառավարման ակադեմիայի դասախոս
2007 - 2008 թթ. Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի դասախոս
2009 - 2010 թթ. «Հայկական զարգացման բանկ» ՓԲԸ գլխավոր իրավաբան
2010 թ. ՀՀ դատավորների դպրոցի դասախոս
1999 թ-ից առայսօր ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
1998 - 2000 թթ. «Իրավագիտության հարցեր» միջբուհական ամսագրի քարտուղար

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
ՀՀ պետական ծառայության 1-ին դասի խորհրդականի դասային աստիճան

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն.

Ծառայությունը զինված ուժերում
Պահեստազորի սպա, լեյտենանտ

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)
ahaykyants@ysu.am

Արմեն Մերուժանի Հայկյանց

Դեկանի տեղակալ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Gagik Ghazinyan, Armen Haykyants, Yeghishe Kirakosyan

Materials of Conference Devoted To 80th Anniversary of the Faculty of Law of the Yerevan State University | Materials of conference devoted to 80th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, p. 494 |

Հայկյանց Արմեն

Միջազգային մասնավոր իրավունք | երկրորդ հրատարակություն (լրացումներով և փոփոխություններով) Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 552 էջ

Ղարախանյան Գ. Հ., Բեքմեզյան Գ. Հ., Բարսեղյան Տ. Կ., Հովհաննիսյան Ա. Ա., Հայկյանց Ա. Մ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս | Դասագիրք բուհերի համար, Խմբագիրներ` Տ.Կ. Բարսեղյան, Գ.Հ. Ղարախանյան 4-րդ հրատարակություն (լրացումներով և փոփոխություններով), Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 504 էջ:

Արմեն Հայկյանց

Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի իրավական կարգավորումը | Երևան, «Ասողիկ», 2011, 334 էջ

Արմեն Հայկյանց

Միջազգային մասնավոր իրավունք | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 560 էջ

Բարսեղյան Տ. Կ., Ղարախանյան Գ. Հ., Հայկյանց Ա. Մ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս | Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 496 էջ, (Երևանի համալսարանի հրատ., 2003, 416 էջ):

Տ. Կ. Բարսեղյան, Ա. Մ. Հայկյանց, Գ. Հ. Ղարախանյան, Ս.Գ. Մեղրյան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք (երկրորդ մաս) | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 560 էջ

Армен Айкянц

История развития частного права в Армении (Հայաստանում մասնավոր իրավունքի պատմական զարգացումը) | Росс. Академия гос. Службы при Президенте РФ, Е., 2006г., 252с.
 

Հոդված/Article

Արմեն Հայկյանց

Չճանաչված պետության իրավունքի և պաշտոնական փաստաթղթերի ճանաչումը ու կիրառումը (միջազգային մասնավոր-իրավական հիմնախնդիրներ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 1 (28), էջ 27-39 |

Արմեն Հայկյանց

Ընտանեկան միկրոսոցիումի բնույթը և էվոլյուցիան | Պետություն և իրավունք, N 2-3 (76-77), Երևան, 2017, էջ 65-69 |

Արմեն Հայկյանց, Մովսես Խաչատրյան

Անարդար պայմանները ապահովագրության պայմանագրում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 33-43 |

Արմեն Հայկյանց

Ամուսնության կնքման պայմաններ (հիմնախնդիրներ և դրանց լուծման ուղիները) | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 194-209 |

Արմեն Հայկյանց, Վարդուհի Դանիելյան

Սպառողների իրավունքների պաշտպանությունն էլեկտրոնային միջավայրում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 58-65 |

Արմեն Հայկյանց

Հայաստանի օրենսդրությամբ քաղաքացիական գործերով միջազգային ընդդատության որոշ հարցեր | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 135-147 |

Армен Айкянц, Евгения Гянджумян

Генезис и значение системного подхода: философско-правовые основы (Համակարգային մոտեցման զարգացումը և նշանակությունը. իրավափիլիսոփայական հիմքեր) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 13-21 |

Արմեն Հայկյանց

Հայաստանի Հանրապետության կոլիզիոն իրավունքի կատարելագործման առանձին հարցեր (համեմատական զուգահեռներ Հռոմ 1-ի ստանդարտների հետ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 55-63 |

Armen Haykyants

Issues of Codification and Institutional Development of Conflict of Laws in the Republic of Armenia Legislation | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.174-186 |

Ա. Մ. Հայկյանց

Ժամանակակից գլոբալիզացիան և միջազգային մասնավոր իրավունքի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012թ.), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 148-158:

Ա. Մ. Հայկյանց, Վ. Դանիելյան

Գործարքի կնքման էլեկտրոնային ձևի հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 139.3, Երևան 2013թ., էջ 35-45 |

Ա. Մ. Հայկյանց

Կտակների գրանցման միջազգային համակարգը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 131.3, Երևան 2010թ., էջ 16-23 |

Արմեն Հայկյանց

Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիզիկական անձանց անձնական օրենքը որոշելու որոշ հիմնախնդիրներ | Պետութուն և իրավունք, թիվ 4 (46), Երևան, 2009, էջ 28-37

Արմեն Հայկյանց, Մանե Կարապետյան

Լիակատար նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագրի ինստիտւտը ՀՀ-ում | Իրավագիտության հարցեր, նո. 1-2, 2009, էջ 54-59

Արմեն Հայկյանց

Իրավական մտքի ծանրակշիռ ներդրում | Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթ, 2009 նոյեմբերի 28

Արմեն Հայկյանց

ՀՀ կոլիզիոն-իրավական կարգավորման որոշ խնդիրներ երկքաղաքացիության ինստիտուտի ներդրման պարագայում | Պետություն և իրավունք , Ե., 2008, նո. 3(41), էջ 29-32

Արմեն Հայկյանց

Հայաստանի մասնավոր իրավունքի զարգացման որոշ հեռանկարների շուրջ | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (27-28 նոյեմբերի 2008թ.), ԵՊՀ հրատ., էջ 294-303

Армен Айкянц

Развитие частного права в Армении в условияx потерии государственности и застоя феодальныx отношений (15-18вв.) | Журнал Российского права. М. 2007, No 3.,106-115с.

Армен Айкянц

Становление частного права в Армении в период развитого средневековья (X-XIVвв.)/Մասնավոր իրավունքի զարգացումը Հայաստանում զարգացած ֆեոդալիզմի ժամանակաշրջանում (X-XIV դարեր) | Государство и право. М. Наука, 2007, No12.,71-79с.

Армен Айкянц

Некоторые проблемы совершенствования институтов семейного права в Республике Армения /Հայաստանի Հանրապետությունում ընտանեկան իրավունքի ինստիտուտների կատարելագործման որոշ հիմնախնդիրներ | Закон. М. 2007. No 2. 189-203с.

Армен Айкянц

Проблемы гармонизации частно-правового и публично-правового регулирования в сфере трудовыx отношений в Республике Армения. | Իրավագիտության հարցեր ("Вопросы правоведения", Ереван, 2006, # 4), Երևան, 2006, թիվ 4, էջ 34-45:

Армен Айкянц

Общая характеристика частного права в Армении до 3 века н.э.(Մասնավոր իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը Հայաստանում մ.թ. 3-րդ դարում) | Законодательство No 6, 2006г., 88-91с.

Армен Айкянц

Кодификация коллизионных норм в Республике Армения. (Достижения и проблемы) | Вестник межпарламентской ассамблеии, С.Петербург, 2005г.,No 1(41), 242-2487с.

Արմեն Հայկյանց

Մասնավոր-իրավական և հանրային-իրավական կարգավորման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2005թ., թիվ 4, էջ 10-13

Արմեն Հայկյանց

Անդրազգային իրավունք /երրորդ իրավակարգի կառուցման ճանապարհին | Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2005թ., թիվ 2, էջ 21-25

Արմեն Հայկյանց, Նորա Կարապետյան

Բարեխղճության սկզբունքը միջազգային առևտրային | Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2005թ., թիվ 3, էջ 31-34

Արմեն Հայկյանց

Միջազգային գործարար շրջանառության սովորույթները և նրանց տեղը Հայաստան | Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2004թ., թիվ 3, էջ 59-65

Ա. Մ. Հայկյանց

Միջազգային մասնավոր իրավունք | Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2003թ., 352 էջ

Արմեն Հայկյանց

Կոլիզիոն նորմերի և օտարերկրյա օրենքի մեկնաբանումը | Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2002 թ., թիվ 1-2, էջ 41-47

Արմեն Հայկյանց

Հանրային կարգի վերապահումը միջազգային մասնավոր իրավունքում | Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2002 թ., թիվ 3-4, էջ 42-48

Արմեն Հայկյանց

Մասնավորիրավունքի ինտերնացիոնալացումը Հայաստանում ֆեոդալիզմի վաղ և միջին դարաշրջաններում | Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2004թ., թիվ 1-2, էջ 39-42

Արմեն Հայկյանց

Արտաքին-տնտեսական պայմանագրերի կոլիզիոն կարգավորումը ՀՀ օրենսդրությամբ | Իրավագիտության հարցեր, Եր., 1999 թ., թիվ 1, էջ 46-51:

Արմեն Հայկյանց

Կոլիզիոն նորմերն ըստ ՀՀ օրենսդրության | ԵՊՀ, Եր., 1999 թ., 32 էջ:

Ա. Հայկյանց

Աշխատանքային հարաբերությունները միջազգային մասնավոր իրավունքում | Պետություն և իրավունք, Եր., 1998 թ., թիվ 3։

Արմեն Հայկյանց

Օտարերկրյա ներդրումների հասկացությունը և իրականացման ձևերն ըստ ՀՀ օրենսդրության | ԵՊՀ, Եր., 1998 թ., 43էջ

Ա. Հայկյանց

Համատեղ ձեռնարկությունների հիմնադրման ձևով օտարերկրյա ներդրումների իրականացման իրավական կարգավորումը ՀՀ օրենսդրությամբ | Իրավագիտության հարցեր, Եր., 1998 թ., թիվ 2, էջ 34-49

Ա. Հայկյանց

Օտարերկրյա ներդրումների հասկացությունը և չափանիշները | Իրավագիտության հարցեր, Եր., 1998 թ., թիվ 1, էջ 28-35

Ա. Հայկյանց

Օտարերկրյա ներդրումների պաշտպանության պետական երաշխիքները ՀՀ-ում | Իրավագիտության հարցեր, Եր., 1997 թ., թիվ 1, էջ 63-72

Արմեն Հայկյանց

Օտարերկրյա ներդրումների իրականացման պայմանագրային ձևը | Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի, 1996, նո. 2, էջ 113-121

Ա. Մ. Հայկյանց

Օտարերկրյա ներդրումների իրականացման պայմանագրային ձևը և ՀՀ օրենսդրությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (89), Երևան 1996թ., էջ 113-121 |