Արմեն Հրաչիկի Իսրայելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2009 - 2014 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, հայցորդ
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրոսի աստիճան
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավրի աստիճան
2002 թ. Թեհրանի Ալլամե Թաբաթաբայիի անվան համալսարան, իրանագիտական մեկամսյա դասընթաց

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 01.06.2015թ.
ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, ԲՈՀ-ի «Լեզվաբանություն-019» մասնագիտական խորհուրդ, (Ատենախոսության թեմա՝ «Խորասանի բարբառը»)

Կարդացվող դասընթացներ
Թուրքիա-Իրան հարաբերությունների առանձնահատկությունները (20-րդ դարի վերջ 21-րդ դարի սկիզբ), Իրանի քաղաքականությունը Կովկասի և ԱՊՀ երկրների նկատմամբ, Իրանի և տարածաշրջանի երկրների հարաբերությունները


Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պարսից լեզվի բարբառներ, իրանական փոխառություններ, Իրանի արտաքին և ներքին քաղաքականություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստան, Իրան


Մասնագիտական գործունեություն
2011 - 2016 թթ. Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, դասախոս

Զինվորական ծառայություն
2005-2007թթ. ՀՀ զինված ուժեր

Լեզուներ
Պարսկերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Արմեն Հրաչիկի Իսրայելյան

Ասիստենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Իրանագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Արմեն Իսրայելյան

Իրանի կրոնական քաղաքականությունն Ադրբեջանի նկատմամբ (2010-2016 թթ.) | Մերձավոր և Միջին Արեվելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXX , 2016թ․, 30, 199-215 էջ, Հայաստան |

Արմեն Իսրայելյան

Իրանի տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող մարտահրավերներն իսլամական հեղափոխությունից հետո | Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 344-354 էջ, Հայաստան |

Արմեն Իսրայելյան

Խորասանի բարբառի բառապաշարի քննություն հայերենի իրանական փոխառությունների զուգադրությամբ | ԵՊԼՀ, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2015, էջ 73-80:

Արմեն Իսրայելյան

Ղայենի բարբառի ձևաբանության առանձնահատկությունները | «Orientalia» գիտական հոդվածների ժողովածու, պրակ 14, Երևան 2013թ. էջ 147-156

Արմեն Իսրայելյան

Անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի կազմությունը Խորասանի բարբառում | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, պրակ 4 (57), Երևան 2013թ. էջ 134-137:
 

Թեզիս/Thesis

Իսրայելյան Արմեն

Հայաստանը Խաղանիի «Դիվանում» և Նիզամիի «Հնգամատյանում» | «Խաղանին և պարսկալեզու Շիրվանը», 2016, էջ 92 |