Արմեն Նվերի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն

Սեպտեմբեր, 2002 – Մայիս, 2005
Հայաստանի Հանրապետություն, Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ, ք. Աշտարակ:
Ասպիրանտական ուսուցում:

Սեպտեմբեր, 2000 – Մայիս, 2002
Երևանի պետական համալսարան, ք. Երևան: Բարձրագույն կրթություն, Մագիստրոսական ուսուցում,
Ռադիոֆիզիկայի մագիստրոսի աստիճան, Ռադիոֆիզիկոսի որակավորում

Սեպտեմբեր, 1996 – Հունիս, 2000
Երևանի պետական համալսարան, ք. Երևան: Բարձրագույն կրթություն, Բակալավրի ուսուցում,
Ռադիոֆիզիկայի բակալավրի աստիճան, Ռադիոֆիզիկոսի որակավորում


Աշխատանքային փորձ

Հուլիս, 2012-ից
Երևանի պետական համալսարան, Ուսումնամեթոդական վարչություն, Ուսումնական գործընթացի վերահսկման բաժնի վարիչ:

Մարտ, 2008 – Հուլիս, 2012
Երևանի պետական համալսարան, Ուսումնամեթոդական վարչություն, Համալսարանական կրթության որակի ապահովման և վերահսկման բաժնի վարիչ:

Սեպտեմբեր, 2005 - Մարտ, 2008
Երևանի պետական համալսարան, Ուսումնամեթոդական վարչություն, Տեղեկատվավերլուծական բաժնի վարիչ:

Հոկտեմբեր, 2001 - Սեպտեմբեր, 2005
Երևանի պետական համալսարան, Ուսումնամեթոդական վարչություն, Տեղեկատվավերլուծական բաժնի ավագ տեսուչ:


Վերապատաստումներ

Սեպտեմբեր 19-21, 2018
Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի կողմից կազմակերպած միջազգային գիտաժողով «Microwave & THz Technologies and Wireless Communications» թեմայով:
Աղվերան (Հայաստան)

Դեկտեմբեր 22-24, 2017
ԿԳՆ կողմից կազմակերպած միջազգային գիտաժողով «Նոր կրթական իրողության կայացման հիմնախնդիրները» թեմայով:
«Բյուրակն» կրթահամալիր (Երևան)

Փետրվար 9-13, 2015
Եվրոպական համալսարանների ասոցիացիայի կողմից կոորդինացվող «ATHENA» «Տեմպուս» ծրագրի շրջանակներում սեմինար-քննարկում:
Ամստերդամ, Ամստերդամի համալսարան (Հոլանդիա)

Մարտ 30-Ապրիլ 5, 2014
«HEN-GEAR» «Տեմպուս» ծրագրի շրջանակներում սեմինար, աշխատանքային հանդիպում: «AlmaLaurea» համալսարանների կոնսորցիումի շրջանավարտների առցանց համակարգի շահագործման հետ կապված խնդիրների քննարկում: Բռագա, Մինհոյի համալսարան (Պորտուգալիա)

Հուլիս 7-22, 2012
Ամառային դպրոց «Տեմպուս» ծրագրի կողմից օժանդակվող «Որակի ապահով¬ման ներքին համակարգը ՀՀ բարձրագույն կրթության հաստատություններում» միասնական եվրոպական ծրագրի շրջանակներում:
Կոբլենց, Լանդաու համալսարան (Գերմանիա)

Մարտ 1-3, 2012
Սեմինար «Որակի ապահով¬ման ներքին համակարգը ՀՀ մասնագիտական կրթության ոլորտում» թեմայով:
Աղվերան (Հայաստան)

Հունիս 23 – Հուլիս 8, 2011
Ամառային դպրոց «Տեմպուս» ծրագրի կողմից օժանդակվող «Որակի ապահով¬ման ներքին համակարգը ՀՀ բարձրագույն կրթության հաստատություններում» միասնական եվրոպական ծրագրի շրջանակներում:
Կոբլենց, Լանդաու համալսարան (Գերմանիա)

Ապրիլ 27-Մայիս 4, 2009
Փորձի փոխանակում «Որակի ապահովման ներքին համակարգի շրջանակային մոդել` միջբուհական կոնսորցիումի օրինակով» ծրագրի շրջանակներում: Ջենովա, Ջենովայի համալսարան (Իտալիա)


Լեզուների իմացություն

Հայերեն` մայրենի,
Ռուսերեն` լավ,
Անգլերեն` միջին,
Գերմաներեն` բառարանով

Արմեն Նվերի Սարգսյան

Դասախոս | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Բաժնի վարիչ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ