ԱՐՄԵՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԹՌՉՈՒՆՅԱՆ
Կենսագրություն
Կրթություն
1973 - 1978 թթ. Երևանի պետական համալսարան (գերազանցությամբ)
1978 - 1981 թթ. ԵՊՀ, առկա ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
1982թ. Կենս. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ
1990թ. Կենս. գիտ. դոկտոր, Թբիլիսիի պետական համալսարան

Գիտական կոչում
1987թ. Ավագ գիտաշխատող` ԽՍՀՄ ԲՈՀ
2002թ. Պրոֆեսոր` ՀՀ ԲՈՀ
2006թ. Թղթակից անդամ` ՀՀ ԳԱԱ

Պատվավոր կոչում
Պատվավոր պրոֆեսոր, ԼՂՀ Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոցի համալսարան, 2007 թ.; Ռուս - Հայկական (Սլավոնական) համալսարան, 2014 թ.

Դասային աստիճան
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի պետական խորհրդական – ՀՀ Նախագահի հրամանագիր̦ 2006թ.

Պաշտոնը
ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ (2011 թ-ից). կենսաբանության ԳՀ ինստիտուտի մարէաբանության, կենսաէներգետիկայի և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի ղեկավար՝ գլխ. գիտաշխատող (2015 թ-ից),
Ռուս - Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի մաթեմատիկայի և բարձր տեխնոլոգիաների ինստիտուտի բժշկական կենսաքիմիայի և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր (համատեղությամբ)

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ԳՀ լաբորատորիայի կրտսեր̦ ավագ̦ առաջ. գիտաշխատող (1981 - 1994 թթ.), գլխ. գիտաշխատող (2011 թ.), կենսաֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր (1993 - 2011 թթ.)
Պետական ֆինանսավորմամբ գիտական թեմայի ղեկավար (2005 թ-ից)
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության (ԿԳՆ) գիտության և գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման վարչության պետ (2001 - 2002 թթ.)̦ ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահ (2002 - 2010 թթ.), ՀՀ ԿԳՆ կոլեգիայի անդամ (2001 - 2003 թթ., 2008 - 2010 թթ.)

Փորձի ուսումնասիրում և փոխանակում
Գիտության կազմակերպում և զարգացում (Լիտվա, 2006 թ., Կանադա, 2006 թ.), Կրթության կազմակերպում և բարեփոխումներ (Շվեցիա, 2002 թ.), Կրթության ոլորտում և քաղաքացիական հասարակության մեջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (Էստոնիա, 2001 թ.)

Վերապատրաստումներ
Մանրէաբանություն՝ Կլինիկական լաբորատոր հետազոտություններ (ԱՄՆ, 2015 թ., 2014 թ., 2013 թ. և 2012 թ.); Կրթական բարեփոխումներ (ՀՀ, 2008 թ.); Վարչարարական հնմուտությունների զարգացում (ՀՀ, 2005 թ.), Քաղաքացիական ծառայություն (ՀՀ, 2005թ.); Համա լսարական կառավարում (Իտալիա, 1997թ.)

Կարդացվող դասընթացներ
ԵՊՀ ` Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն, Պրոկարիոտների թաղանթների կառուցվածքը և ֆունկցիաները (2012 թ-ից), Ընդհանուր կենսաֆիզիկա (1993 թ-ից), Կենսաէներգետիկա (2003 թ-ից) , Թաղանթների կենսաֆիզիկա (1993 - 2012 թթ.), Միկրոօրգանիզմների կենսաֆիզիկա (1997 - 2012 թթ.), Կենսաէլեկտրագենեզ, Իոնների տեղափոխություն (1999 - 2012 թթ.), Թաղանթների կենսաքիմիա (2003 թ-ից) և այլն
ՌՀՀ ` Ընդանուր և բժշկական կենսաֆիզիկա, Կենսաէներգետիկա, Միկրոօրգանիզմների կենսաֆիզիկա, կենսաքիմիա և կենսաճարտարագիտություն (2006 -2020 թթ․)

Պատրաստված կադրեր
1 դոկտորական 22 թեկնածուական ատենախոսությունների և բազմաթիվ դիպլոմավորված մասնագետների, բակալավրերի, մագիստրոսների գիտական ղեկավար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաֆիզիկա, Մանրէաբանություն, Կենսաէներգետիկա, Կենսատեխնոլոգիա, Կենսաքիմիա, Կրթության և գիտության կառավարում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Միջազգային կրթական դրամաշնորհներ` 2015 թ., Ամերիկայի Մանրղաբանության ընկերության, Գերմանիայի ակադեմիական փոխանակությունների ծրագրի (DAAD)
2009 թ., Ամերիկայի մանրէաբանության ընկերության և ՅուՆԵՍԿՕ-ի
Գիտական հետազոտություններ` ՀՀ ԿԳՆ կողմից հաստատված գիտական թեմաներով (1993 թ-ից)̦ գիտական թեմայի ղեկավար (2005 - 2008 թթ., 2008 - 2011 թթ., 2011 - 2013 թթ. և 2013 - 2015 թթ.)
Արդյունավետ գիտաշխատող` ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ի կողմից 2013, 2015թթ.
Միջազգային հետազոտական դրամաշնորհներ` 2014 - 2017 թթ., 2012 - 2013 թթ., 2006 - 2010 թթ., 2001 - 2003 թթ.` Միգազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի (Ռուսաստան)
2013 թ.` Գերմանիայի ակադեմիական փոխանակությունների ծրագրի (DAAD)
2009 թ., 2005 թ.` ԱՄՆ կրթության և գիտության ազգային հիմնադրամի (ANSEF)
2002 - 2004 թթ.` ԱՄՆ Քաղաքացիական հետազոտությունների և զարգացման հիմնադրամի (CRDF)
2000 - 2001 թթ., 1998 - 1999 թթ.` Մեծ Բրիտանիայի Թագավորական ընկերության
1999 - 2000թթ., 1994 - 1995 թթ.` Մարդու ուսումնասիրման միջազգային ծրագրի կազմակերպության (Ֆրանսիա)
1997 - 1998 թթ., 1992 թ.` Ճապոնիայի գիտության աջակցման ընկերության
1991 - 1992 թթ.` ԱՄՆ Տեղեկատվության գործակալության Ֆուլբրայթի

Գիտաժողովների մասնակցություն
Ավելի քան 75 միջազգային գիտաժողովներ, այդ թվում՝ 32 հրավիրված բանավոր զեկուցումներ

Մասնագիտական անդամակցություն
Ակադեմիաներ` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (2006 թ-ից՝ կենսաֆիզիկա մասնագիտությամբ)Ազգային անվտանվության հիմնահարցերի միջազգ. ակադեմիա՝ գիտու-թյան գծով գլխ. խորհրդական (Ռուսաստան) (2009 թ-ից); Միջազգ. ճարտարագիտական ակադեմիա (Ռուսաստան) (2007 թ-ից իսկական անդամ՝ կենսատեխնոլոիգա մասնագիտությամբ); Բնական գիտությունների Եվր. (2006 թ-ից) և Ռուսաստ. (2003 թ-ից) ակադեմիաներ; Ռուսաստ. Բժշկատեխնիկ. գիտությունների ակադեմիա (2006 թ-ից); “Արարատ” գիտությունների միջազգ. ակադեմիա (Ֆրանսիա̦2005 թ-ից); Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիա (2010թ-ից՝ իսկական անդամ, 2007 թ-ից՝ թղթակից անդամ) և այլն
Միջազգային ասոցիացիաներ, գիտական ընկերություններ ` Եվր. մանրէաբանական ընկերությունների ֆեդերացիայի պատգամավոր (2015 թ.-ից), կրթության խմբի անդամ (2013 թ-ից); Եվր. Կենսաէլեկտրամագնիս. ասոցիացիա (1991 թ-ից); Միջազգ. Կենսաէլեկտրաքիմ. ընկերություն (1982 թ-ից); Կենսաքիմիայի և մոլեկուլային կենսաբանության միջազգ. միության կենսա-էներգետիկայի աշխատանք. խումբ (1996-1998թթ)
Ամերիկայի մանրէաբանության ընկերություն (1998 թ-ից) (2006-2011 որպես կադրերի ղեկավար ակնառու ծառայությունների հահավաստագրեր) – Ընկերության դեսպան Հայաստանում (2012թ-ից); ԱՄՆ Կենսա-ֆիզիկական ընկերություն (1998 թ-ից)
Կենսաֆիզիկ. Համահայկ. ասոցիացիա (1992 թ-ից); Iենսաքիմիկոսների հայկ. ասոցիացիա (2004 թ-ից խորհրդի անդամ); Մանրէաբանության հայկ. ասոցիացիա (2009 թ-ից, նախագահության անդամ) և այլն
Գիտական խորհուրդներ ` ԵՊՀ (2015թ.-ից), ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի, ՌՀՀ Մաթեմատիկայի և բարձր տեխնոլոգիաների ինստիտուտի (2012թ-ից), Եօլյանի անվ. Արյունաբանական կենտրոնի (2002թ-ից)
Գիտական աստիճաններ շնորհող խորհուրդներ
ԵՊՀ-ին կից 051 գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհուրդ (1990 թ-ից)
Գիտական ամսագրերի խմբագրակազմեր ` J. Biophys. Chem. (ԱՄՆ), Am. J. Life Sci. ( ԱՄՆ), Am J. Curr. Microbiol. (ԱՄՆ), Frontiers in Microbiology (Շվեյցարիա), Conference Papers in Biology, Scientifica Biophysics (Հնդկաստան), Karbala J. Modern Sci. (Իրաք) և այլն;
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտությունների նոր էլեկտրոնային հանդես. Նոր հայկական բժշկական ամսագիր, Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, Արյուն և այլ գիտական ամսագրերի խմբագրակազմեր
Գիտական ամսագրերի գրախոսակազմեր ` Biochim. Biophys. Acta, BMC Microbiology, Biophys. Chem., Cell Biochem. Biophys., Curr. Microbiol., Electrochem. Commun., Environm. Sci. Technol., FEMS Microbiol. Lett., Int. J. Cell Biol., Int. J. Hydrogen Energy, J. Bas. Microbiol., J. Soil Sci. Env. Managm., Afr. J. Biotechnol.և այլն

Պարգևներ
Մրցանակներ` ՀՀ Նախագահի մրցանակ՝ բնագիտության բնագավառում (ՀՀ Նախագահի հրամանագիր, 2003 թ.)
ՀՀ ԳԱԱ, ՀՀ սփյուռքի նախախարարության և Ռուսաստանի հայերի միության մրցանակ՝ բնական գիտությունների բնագավառում լավագույն գիտական աշխատանքի համար (2010 թ.)
Ջրածնի էներգիայի միջազգային ասոցիացիայի Ակնառու ծառայությունների համար մրցանակ (2014թ.)
Ամերիկայի կենսագրական ինստիտուտի Գերազանցության գիտական մրցանակ՝ (2011թ.)
Ամերիկայի մանրէաբանության ընկերության գիտական կադրերի ղեկավարման համար (2011 թ.)
ԵՊՀ երիտասարդ գիտնականների մրցանակ (1984 թ.)
Շքանշաններ` Միխաիլ Լոմոնոսովի (Ռուսաստան̦ 2007թ.)̦ Պատվո Խաչի (Գերմանիա̦ 2004թ) շքանշաններ
Մեդալներ
ՀՀ ԿԳՆ ոսկե (2004թ.), ԵՊԲՀ ոսկե (2005թ.), ԵՊՀ ոսկե (2006թ.), ԵՃՇՊՀ-ի ոսկե (2006թ.), ԵՊԲՀ ռազմական բժշկության ֆակուլտետի ոսկե (2010թ.), Բրյուսովի անվ. ԵՊԼՀ հուշամեդալներ (2005թ.)
ՀՀ Զինված ուժերի 20-ամյակի առթիվ (2012թ.), Ռոբերտ Կոխի (2011թ.), Խաչատուր Աբովյան (2010թ.), Ռուսաստանի հայերի միության հոբելյանական (2010թ.), Մարշալ Բաղրամյան (2009թ.)̦ Վլադիմիր Նեգովսկու (2008թ.), Ռուդոլֆ Վիրխովի (2003թ.), ակադեմիկոս Սիսակյանի (2007թ.), ՀԽՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության նախարարության և ՀԼԿԵՄ Կենտկոմի §Ուսանողների լավագույն գիտական աշխատանքի համար¦ (1979թ.) և այլն
Պատվո նշաններ` Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի (2007թ) և այլն
Պատվոգրեր և շնորհակալագրեր` ԱՊՀ Գործադիր կոմիտեի (2007թ), ԵՊՀ (2014թ.), ՀՀ ԳԱԱ (2006թ), ՀՀ Ազգային Ժողովի Նախագահի (2005թ), ՀՀ Լեզվի պետական տեսչության (2006թ), ՀՀ ԿԳՆ (1999թ), ՀԽՍՀ Լուսավորության նախարարության (1987թ), ՀամԼԿԵՄ Կենտկոմի (1978թ)

ԱՐՄԵՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԹՌՉՈՒՆՅԱՆ

 
 

Գիրք/Book

Արմեն Թռչունյան

Կենսաէներգետիկա | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 292 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ

A. Trchounian, L. Gabrielyan, N. Mnatsakanyan

Metal Nanoparticles (eds. Y. Saylor, V. Irby): Chapter 4. Nanoparticles of Various Transition Metals and Their Applications as Antimicrobial Agents | Nova Science Publishers. 2018, 161-211 pp.

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ

Ա. Հ. Թռչունյան, Ն. Կ. Հայրապետյան, Հ. Մ. Կարապետյան

Ընդհանուր կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 244 էջ

Ա. Ա. Աղաջանյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Բույսերի կենսաքիմիա | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 152 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա.Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ, Հայաստան

A. Trchounian, M. Petrosyan, N. Sahakyan

Redox State as a Central Regulator of Plant-Cell Stress Responses. Chapter 2. Plant Cell Redox Homeostasis and Reactive Oxygen Species (Ed. D.K. Gupta et al.) | Springer International. 2016, 25 p.

Թռչունյան Ա. Հ., Փանոսյան Հ. Հ., Բազուկյան Ի. Լ., Մարգարյան Ա. Ա., Պոպով Յու.Գ.

Մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 316 էջ

Hakobyan L., Gabrielyan L., Trchounian A.

Investigation of proton motive force and proton ATPase activity role in Rhodobacter sphaeroides hydrogenase activity | Eur. Biophys. J., V. 42, suppl. 1, p. S39, ISSN: 0175-7571 (Print) 1432-1017 (Online)

Թռչունյան Ա., Բաղրամյան Կ., Փոլադյան Ա., Գաբրիելյան Լ.

Կենսաբանական թաղանթների կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա և կենսաքիմիա | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 130 էջ

Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Գրիգորյան Կ.Վ., Թռչունյան Ա.Հ., Ներկարարյան Ա.Վ., Սևոյան Գ.Գ., Վարդևանյան Պ.Հ.

Կենսաբանություն: 2222 թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2009թ, 428 էջ

Trchounian A.

Potassium transport by bacteria: electrochemical approach, energetics and mechanisms, 2009, Chapter of book | In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 65-111

Poladyan A., Trchounian A.

Production of molecular hydrogen by mixed-acid fermentation in bacteria and its energetics, 2009, Chapter of book | In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 197-231

Gabrielyan L., Trchounian A.

Purple bacteria and cyanobacteria as potential producers of molecular hydrogen: an electrochemical and bioenergetics approach, 2009, Chapter of book | In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 233-273

Akopyan K., Trchounian A.

Proton conductance of bacterial membrane and its role in cell functional activity, 2009, Chapter of book | In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 37-63

Trchounian A.

Surface charge and other physical properties of bacterial membranes, 2009, Chapter of book | In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 23-35

Hovnanyan K., Trchounian A.

Cell wall and and cytoplasmic membrane structures of some bacteria: novel data and role in pathology, 2009, Chapter of book | In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 1-21

Vassilian A., Trchounian A.

Environment oxidation-reduction potential and redox sensing by bacteria, 2009, Chapter of book | In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 163-195

Tadevosyan H., Kalantaryan V., Trchounian A.

Extremely high frequency electromagnetic radiation enforces bacterial effects of inhibitors and antibiotics | Cell Biochem. Biophys. 51, 97-103

Trchounian A.

Current State and Development Trends in the Highest Scientific Certification | Monography ,Yerevan, 60 p. (in Armenian and Russian, English Summary).

Արմեն Համբարձումի Թռչունյան

Կենսաբանական թաղանթներ | Դասագիրք, 2001, Զանգակ-97̦ Երևան̦ 192 էջ
 

Հոդված/Article

Է. Խ. Բարսեղյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Թռթման ազդեցությունն առնետի լյարդի լուծելի սպիտակուցային ֆրակցիաների տեղաշարժերի և արգինազ I-ի ակտիվության վրա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 16-24 |

Մ. Մ. Գինովյան, Ն․ Ժ․ Սահակյան, Մ․ Տ․ Պետրոսյան, Ա. Հ․ Թռչունյան

Հայաստանի ֆլորայում ներկայացված որոշ դեղաբույսերի հակաօքսիդանտային ներուժի գնահատումը և ֆիտոքիմիական բնութագրումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 25-38 |

Ն․ Ժ․ Սահակյան, Մ․ Թ․ Պետրոսյան, Ա․ Հ․ Թռչունյան

Սուպերօքսիդ դիսմուտազի ակտիվության բարձրացումը միկրոգլիայի բջիջներում Ribes Nigrum L. ալկոհոլային լուծամզվածքներով մշակման պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 216-222 |

Ա. Գ․ Սիմոնյան, Ռ. Ռ․ Սարգսյան, Հ. Հ. Փանոսյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Study of antibacterial and antioxidant activities of saxicolous lichen Xanthoparmelia stenophylla (Xanthoparmelia stenophylla էպիլիթային քարաքոսի հակաբակտերիական և հակաօքսիդանտային ակտիվությունների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 132-137 |

Ն․ Ժ․ Սահակյան, Մ․ Թ․ Պետրոսյան, Ա․ Հ․ Թռչունյան

Some peculiarities of essential oil of Damask rose growing in high altitude Armenian landscapes (Հայաստանի բարձրադիր գոտիներում աճող դամասկոսյան մասրենու եթերայուղի որոշ առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 68-74 |

Գ․ Ս․ Մարտիրոսյան, Կ․ Գ․ Ազարյան, Ա․ Հ․ Թռչունյան

The impact of mycorrhizal preparation Mykonet on valuable agronomical and economic indicators of pepper (Միկոնետ միկորիզային պատրաստուկի ազդեցությունը պղպեղի ագրոնոմիական և տնտեսական բնութագրերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 46-54 |

H. Javrushyan, A. Mamikonyan, A. Trchounian

Polyamines deprivation as a targeted therapy for mammary carcinoma in rats induced by 7,12-dimethylbenz[a]anthracene | The 44th FEBS Congress. 2019, pp. 278-279 |

Lilit Hakobyan, Lilit Gabrielyan, Armen Trchounian

Biohydrogen by Rhodobacter sphaeroides during photo-fermentation: Mixed vs. sole carbon sources enhance bacterial growth and H2 production | International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, pp. 674-679

S. Marutyan, G. Petrosyan, S. Marutyan, L. Navasardyan, A. Trchounian

Влияние рентгеновского и микроволнового излучений на дезаминирование пуриновых нуклеотидов в дрожжевых клетках candida Guilliermondii Нп-4 | Известия высших учебных заведений. Серия «Химия и химическая технология», 2019, 62(2), стр.48-52. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20196202.5894 |

D. Soghomonyan, A. Trchounian

The survival of irradiated lactobacilli in the simulated gastrointestinal conditions with antibiotic ceftazidime | Letters in Applied Microbiology, 2019, 68, 1, pp. 31-37

Lusine Matevosyan, Inga Bazukyan, Armen Trchounian

Comparative analysis of the efect of Ca and Mg ions on antibacterial activity of lactic acid bacteria isolates and their associations depending on cultivation conditions | AMB Express, 2019, 9, 32, pp. 1-11 |

L. Karapetyan, A. Valle, J. Bolivar, A. Trchounian, K. Trchounian

Evidence for Escherichia coli DcuD carrier dependent FOF1-ATPase activity during fermentation of glycerol | Scientific Reports, 2019, 9, pp. 4279/7 |

Armine Margaryan, Hovik Panosyan, Chonticha Mamimin, Armen Trchounian, Nils‑Kåre Birkeland

Insights into the Bacterial Diversity of the Acidic Akhtala Mine Tailing in Armenia Using Molecular Approaches | Current Microbiology, 2019, 76, 4, pp. 462–469 |

Armen Trchounian, Karen Trchounian

Fermentation Revisited: How Do Microorganisms Survive Under Energy-Limited Conditions? | Trends in Biochemical Sciences, 2019, 44, 5, pp. 391-400 |

Anush Aghajanyan, Mikayel Ginovyan, Armen Trchounian

Herbs Extracts in the Treatment and Prevention of Experimental Metabolic Disorders: Synergistic Hypoglycemic Activity of Ethanol Extracts of Hypericum alpestre and Rumex obtusifolius | Proceedings MDPI, 2019, 11 (1),2, pp. 1-3 |

Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Խ. Բարսեղյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Ճագարի որոշ օրգանների D-ամինաթթվային օքսիդազի ելանյութային յուրահատկությունը | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, LXXI,1, էջ 45-50 |

H. H. Panosyan, A. H. Trchounian

Polar Lipid Pattern and Fatty Acid Composition of Geobacilli and Their Temperature Induced Changes | Reports of NAS RA, 2019, 119, 1, pp. 86-94 |

Lusine Matevosyan, Inga Bazukyan, Armen Trchounian

Antifungal and antibacterial effects of newly created lactic acid bacteria associations depending on cultivation media and duration of cultivation | BMC Microbiology, 2019, 19, 102, pp. 1-8 |

Դ․ Ռ․ Սողամոնյան, Հ․ Գ․ Բադալյան, Ա․ Հ․ Թռչունյան

The effects of low doses of γ-radiation on cell size parameters of soil bacteria (γ-Ճառագայթման թույլ դոզաների ազդեցությունը հողային մանրէների չափերի բնութագրիչների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 180-186 |

M. Ginovyan, A. Trchounian

Novel approach to combat antibiotic resistance: evaluation of some Armenian herb crude extracts for their antibiotic modulatory and antiviral properties | Journal of applied microbiology. 2019, 127, pp. 472-480

Satenik Mirzoyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Hydrogen production by Escherichia coli during anaerobic utilization of mixture of lactose and glycerol: enhanced rate and yield, prolonged production | International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, pp. 9272-9281

Armenuhi Moghrovyan, Naira Sahakyan, Anush Babayan, Naira Chichoyan, Margarit Petrosyan, Armen Trchounian

Essential oil and ethanol extract of oregano (Origanum vulgare L.) from Armenian flora as natural source of terpenes, flavonoids and other phytochemicals with antiradical, antioxidant, metal chelating, tyrosinase inhibitory and antibacterial activity | Current pharmaceutical design. 2019, 25, 16, pp. 1809-1816

Naira Sahakyan, Margarit Petrosyan, Armen Trchounian

The activity of Alkanna species in vitro culture and intact plant extract against antibiotic resistant bacteria | Current pharmaceutical design. 2019, 25, 16, pp. 1861-1865

Naira Sahakyan, Margarit Petrosyan, Izabela Koss-Mikołajczyk, Agnieszka Bartoszek, Tamara Gabour Sad, Muhammad Jawad Nasim, Maia Vanidze, Aleko Kalandia, Claus Jacob, Armen Trchounian

The Caucasian flora: a still-to-be-discovered rich source of antioxidants | Free radical research. 2019, 12 Sep 2019, pp. 1-10 |

Nikolay Avtandilyan, Hayarpi Javrushyan, Anna Karapetyan, Armen Trchounian

Inhibition of Tumor Progression by NG-Nitro-L-arginine Methyl Ester in 7,12- dimethylbenz(a)anthracene Induced Breast Cancer: Nitric Oxide Synthase Inhibition as an Antitumor Prevention | Journal of mammary gland biology and neoplasia. 2019, Volume 24, Issue 2, pp. 1-11 |

D.R. Soghomonyan, H.G. Badalyan, A.H. Trchounian

The Effects Of Low Doses Of Gamma Radiation On Cell Size Parameters Of Soil Bacteria | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2019, 53, 3, 180-186 էջ

Ն. Ժ. Սահակյան , Մ. Մ. Գինովյան , Մ. Թ. Պետրոսյան , Ա. Հ. Թռչունյան

Antibacterial and anti-phage activity of Plantago major L. raw material (Plantago major L. հումքի հակաբակտերիական և հակաֆագային ակտիվությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 59-64 |

Կ. Օ. Հովնանյան , Հ. Վ. Գասպարյան , Ս. Վ. Մարության , Լ. Հ. Նավասարդյան , Ա. Հ. Թռչունյան

Comparative structural analysis of yeasts Candida guilliermondii NP-4 cultivated with and without nitrogen source (Ազոտ պարունակող միջավայրում և առանց ազոտի աճեցված Candida guilliermondii NP-4 խմորասնկերի կառուցվածքային համեմատական վերլուծությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 53-58 |

Ն. Ժ. Սահակյան , Մ. Թ. Պետրոսյան , Ա. Հ. Թռչունյան

Some Lamiaceae family plant essential oil chemical composition and their potential as antimicrobial agents against antibiotic-resistant bacteria (Lamiaceae ընտանիքի որոշ բույսերի եթերայուղերը որպես հակամանրէային գործոններ` հակաբիոտիկների նկատմամբ դիմացկուն բակտերիաների դեմ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 23-28 |

I. Bazukyan, A. Trchounian, L. Matevosyan

Effect of CA and MG ions on antimicrobial activity of lactic acid bacteria communities | FEBS advanced lecture course. 2019, p. 32 |

Անուշ Արամայիսի Աղաջանյան, Արմինե Ալեքսեյի Նիկոյան, ԱՐՄԵՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԹՌՉՈՒՆՅԱՆ

Biochemical Activity and Hypoglycemic Effects of Rumex obtusifolius L. Seeds Used in Armenian Traditional Medicine | BioMed Research International, Volume 2018,ID4326352,, 9 pages |

B. Hakobyan, C. Pinske, G. Sawers, A. Trchounian, K. Trchounian

pH and a mixed carbon-substrate spectrum influence FocA- and FocB-dependent, formate-driven H2 production in Escherichia coli | FEMS Microbiology Letters, 2018, 365, 21, fny233, pp. 1-8

Heghine Gevorgyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Understanding the role of Escherichia coli hydrogenases and formate dehydrogenases in the FOF1-ATPase activity during the mixed acid fermentation of mixture of carbon sources | IUBMB Life (International Union of Biochemistry and Molecular Biology Life), 2018, 70, 10, pp. 1040-1047

Ա. Ա. Աղաջանյան , Ա. Հ. Թռչունյան

Antihyperglycemic properties of the herbal mixture composed of extracts from Salvia officinalis L., Calendula officinalis Linn., Glycyrrhizae radix L. and Echinacea purpurea L. on hyperglycemia induced by immobilization stress in rabbits (Salvia officinalis L., Calendula officinalis Linn., Glycyrrhizae radix L. և Echinacea purpurea L. բուսական խառնուրդի հակահիպերգլիկեմիկ հատկություններն իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 180-186 |

G. Petrosyan, N. Avtandilyan, H. Javrushyan, A. Trchounian

Arginase is an enzyme with real tricks in antitumor treatment of 7,12-dimethylbenz(a) anthracene induced breast cancer in rats | The 43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, 385-386 pp. |

L. Karapetyan, A. Valle, J. Bolivar, A. Vassilian, A. Trchounian, K. Trchounian

Relationship of dcu transport system and proton ATPase during glycerol fermentation | The 43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, p. 359-359 |

Azaryan Ani, Panosyan Hovik, Trchounian Armen, Birkeland Nils Kore

Study of whole genome and some biochemical peculiarities of haloarcula sp. salt stone-1 archaeal strain isolated from avan salt deposit | Extremophiles: From Biology to Biotechnology. 2018, p. 17 |

Anna Poladyan, Karen Trchounian, Anait Vassilian, Armen Trchounian

Hydrogen production by Escherichia coli using brewery waste: optimal pretreatment of waste and role of different hydrogenases | Renewable Energy. 2018, 115, 931-936 pp. |

N. Mnatsakanyan, A. Trchounian

Nanocomposite filter made from porous mineral tuff with absorbed silver nanoparticles and its application for disinfection of water | Journal of water supply research and technology-aqua. 2018, 67, 2, 127-136 pp.

H. Panosyan, N.-K. Birkeland, N.-K. Birkeland, A. Trchounian

Bacilli community of saline–alkaline soils from the Ararat Plain(Armenia) assessed by molecular and culture-based methods | Systematic and Applied Microbiology. 2018, 41, 3, 232-240 pp.

D. Soghomonyan, A. Margaryan, K. Trchounian, K. Ohanyan, H. Badalyan, A. Trchounian

The Effects of Low Doses of Gamma-Radiation on Growth and Membrane Activity of Pseudomonas aeruginosa GRP3 and Escherichia coli M17 | Cell Biochemistry and Biophysics. 2018, 76, 1-2, 209-217 pp.

Nikolay Avtandilyan, Hayarpi Javrushyan, Gayane Petrosyan, Armen Trchounian

The Involvement of Arginase and Nitric Oxide Synthase in Breast Cancer Development: Arginase and NO Synthase as Therapeutic Targets in Cancer | BioMed Research International. 2018, Volume 2018, 8696923, 9 p.

Satenik Mirzoyan, Anait Vassilian, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Prolongation of H2 production during mixed carbon sources fermentation in E. coli batch cultures: New findings and role of different hydrogenases | International Journal of Hydrogen Energy. 2018, 43, 18, 8739-8746 pp.

Л. Габриелян, В. Калантарян, А. Трчунян

Дейcтвие электpомагнитного излучения c чаcтотой 51,8 и 53,0 ггц на pоcт, cодеpжание пигментов, фотовыделение водоpода и активноcть F0F1-АТФазы Пуpпуpной Бактеpии Rhodobacter sphaeroides | Биофизика (Biophysics). 2018, 63, 3, стр. 468-474

I. Bazukyan, L. Matevosyan, A. Toplaghaltsyan, A. Trchounian

Antifungal activity of lactobacilli isolated from Armenian dairy products: an effective strain and its probable nature | AMB Express. 2018, 8, 87, 1-8 pp. |

Armine Margaryan, Grigor Shahinyan, Pargev Hovhannisyan, Hovik Panosyan, Armen Trchounian, Nils-Kåre Birkeland, Grigor Shahinyan, Pargev Hovhannisyan, Hovik Panosyan, Armen Trchounian, Nils-Kåre Birkeland

Geobacillus and Anoxybacillus spp. from Terrestrial Geothermal Springs Worldwide: Diversity and Biotechnological Applications | Microorganisms for Sustainability: Extremophiles in Eurasian Ecosystems: Ecology, Diversity, and Applications. 2018, 8, 119-166 pp. |

И. А. Бадалян, А. А. Трчунян

Действие Trifolium pratense (клевер луговой) на перекисное окисление липидов в головном мозге и печени крыс при гипобарической гипоксии | Биологический журнал Армении. 2018, 70:2, стр. 39-43 |

Н. К. Айрапетян, М. А. Хачатрян, А. А. Трчунян

Взаимосвязь активности аденозиндезаминазы и содержания лактата в условиях гиподинамии | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, LXX, 2, էջ 78-84 |

Anna Poladyan, Lusine Baghdasaryan, Armen Trchounian

Escherichia coli wild type and hydrogenase mutant cells growth and hydrogen production upon xylose and glycerol co-fermentation in media with different buffer capacities | International Journal of Hydrogen Energy. 2018, 43, 33, 15870-15879 pp.

Գ. Հ. Սեմերջյան, Հ. Հ. Սեմերջյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Effects of Mg(2+), Cd(2+), Cu2(+) low concentrations and immobilization stress on the activity of adenosine deaminase in different organs of rabbits (Mg(2+), Cd(2+), Cu(2+)-իոնների ցածր և անշարժացման սթրեսի ազդեցությունն ադենոզին դեզամինազի ակտիվության վրա ճագարների տարբեր օրգաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 122-127 |

Մ. Թ. Պետրոսյան, Ն. Ժ. Սահակյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Chemical composition and antimicrobial potential of essential oil of Artemisia dracunculus L., cultivated at high altitude Armenian landscape (Հայաստանի բարձրադիր գոտիներում աճեցված Artemisia dracunculus L. բույսի եթերայուղի քիմիական կազմը և հակամանրէային պոտենցիալը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 116-121 |

Mirzoyan S., Trchounian A., Trchounian K.

Role of F0F1-ATPase in H+ flux by Escherichia coli during lactose fermentation at different pHs | The 20th European Bioenergetics Conference, 2018, P10 /12

L. Karapetyan, Valle A., Bolivar J., Mirzoyan S., Trchounian A., Trchounian K.

Role of dcu C4-dicarboxylate transporters in H2 production during fermentation of glucose or glycerol | The 20th European Bioenergetics Conference, 2018, P7 a/22

Mirzoyan S., Trchounian A., Trchounian K.

Role of hydrogenases 3 and 4 in Escherichia coli growth and H2 producing hydrogenase activity during anaerobic utilization of lactose | International Journal of Hydrogen Energy 43, 2018, 18151-18159 pp.

Soghomonyan D., Trchounian A.

The Survival of Irradiated Lactobacilli in the Simulated Gastrointestinal Conditions with Antibiotic | Ceftazidime Letters in Applied Microbiology, 2018, V 68, 31-37 pp.

Aghajanyan A., Tadevosyan A., Trchounian A.

Antidiabetic and antioxidant properties of herbal composition aqueous extract in a diabetic rabbit models | Proceedings of the 6-th International Conference on ,,Modern problems of plants soilless (hydroponics) and tissue in vitro cultures". 2017, 101-107 pp. |

Hambardzumyan S., Sahakyan N., Petrosyan M., Trchounian A.

Antioxidant activity of Ajuga genevensis L. in vitro culture | Բույսերի անհող (հիդրոպոնիկ) և հյուսվածքային in vitro մշակույթների ժամանակակից հիմնախնդիրները: 2017թ․, էջ 108-112 |

Zareyan M., Sahakyan N., Petrosyan M., Trchounian A.

Antioxidant activity of Stizolophus balsamita Lam. in vitro culture | Բույսերի անհող (հիդրոպոնիկ) և հյուսվածքային in vitro մշակույթների ժամանակակից հինախնդիրները: 2017, էջ 96-100 |

Պետրոսյան Մ․ Թ, Սահակյան Ն․ Ժ․, Թռչունյան Ա․ Հ․

Մոդելային փորձերը կենսաբանության մասնագիտական առարկաների դասավանդման գործընթացում | Համահայկական բնագիտական կրթական V գիտաժողով։ «Բնագիտությունը 21-րդ դարում․ Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 175-177 |

Հայրապետյան Ն. Հ., Կարապետյան Հ. Մ., Թռչունյան Ա. Հ.

Բուհում կենսաքիմիայի դասավանդման նորարարական մեթոդների բազմազանությունն ու կիրառումը | Համահայկական V կրթական գիտաժողով «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 156-159

Թռչունյան Կ. Ա., Գաբրիելյան Լ. Ս., Փոլադյան Ա. Ա., Թռչունյան Ա. Հ.

Մանրէների կենսատեխնոլոգիաների մագիստրոսական նոր ծրագրերի դասավանդման մեթոդաբանական մոտեցումները Երևանի պետական համալսարանում | Համահայկական բնագիտական կրթական 5-րդ գիտաժողով. «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 143-145 |

Աղաջանյան Ա. Ա , Սեմերջյան Գ. Հ., Նիկոյան Ա. Ա., Թռչունյան Ա. Հ.

Կենսաքիմիայի դասավանդման գործընթացում լաբորատոր աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման ժամանակակից մոտեցումները | Համահայկական V կրթական գիտաժողով «Բնագիտությունը 21-րդ դարում», Համահայկական Գիտաժողովի Նյութերի Ժողովածու: 2017, էջ 137-139

Պողոսյան Հ., Փանոսյան Հ., Թռչունյան Ա.

Աճի պայմանների ազդեցությունը Քարվաճառի երկրաջերմային աղբյուրից մեկուսացված Thermus scotoductus K1 շտամի ընդհանուր կարոտինոիդների արտադրության եվ կազմի վրա | Կենսաքիմիայի անցյալը, ներկան և ապագան: 2017, էջ 34-42 |

Ազարյան Ա., Գաբրիելյան Լ., Փանոսյան Հ., Թռչունյան Ա.

Աճեցման պայմանների ազդեցությունը Ավանի (Հայաստան) աղի հանքից մեկուսացված Haloarcula japonica A2 շտամի ընդհանուր կարոտինոիդների արտադրության վրա | Կենսաքիմիայի անցյալը, ներկան ու ապագան: 2017, էջ 25-33 |

H. H. Panosyan, A. A. Margaryan, A. A. Trchounian

Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) profiles of the partial 16s RRNA genes defined bacterial population inhabiting in armenian geothermal springs | Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 3, 102-109 pp. |

Karen Trchounian, Satenik Mirzoyan, Anna Polafyan, Armen Trchounian

Hydrogen production by Escherichia coli growing in different nutrient media with glycerol: Effects of formate, pH, production kinetics and hydrogenases involved | International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, 24026-24034 pp. |

Sharoon Griffin, Reem Alkhayer, Seda Mirzoyan, Astghik Turabyan, Paolo Zucca, Muhammad Sarfraz, Muhammad Jawad Nasim, Armen Trchounian, Antonio Rescigno, Cornelia M. Keck, Claus Jacob

Nanosizing Cynomorium: Thumbs up for potential antifungal applications | Inventions. 2017, 2, 24, 1-10 |

Lilit Gabrielyan, Lusine Hakobyan, Armen Trchounian

Characterization of light-dependent hydrogen production by new green microalga Parachlorella kessleri in various conditions | Journal of photochemistry and photobiology b-biology. 2017, 175, 207-210 pp. |

Semerjyan I., Petrosyan M., Sahakyan N., Trchounian A.

Crupina vulgaris Cass. in vitro culture obtaining | Biological Journal of Armenia. 2017, 1(69), 163-166 pp. |

Babayan A., Sahakyan N., Petrosyan M., Trchounian A.

The radical scavenging activity of some species of Artemisia genus, represented in Armenian flora | Biological Journal of Armenia. 2017, 1(69), 96-99 pp. |

M. Ginovyan, V. Hovsepyan, M. Sargsyan, K. Grogoryan, A. Trchounian

Antibiotic resistance of Pseudomonas species isolated from Armenian fish farms | Труды ВНИРО. 2017, 167, стр. 163-173 |

Hakobyan L. Y., Gabrielyan L. S,, Trchounian A. H.

Bio-hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides during mixed carbon fermentation | Biological Journal of Armenia. 2017, 69 (1), 110-113 pp.

L. Hakobyan, K. Grigoryan, A. Trchounian

The content of sulfur dioxide in dried vine fruit realized in Armenia | Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 1, 113-117 pp. |

H. Karapetyan, E. Barsegyan, A. Trchounian

Antioxidant properties of stevia (stevia redaudiana bertoni) during immobilization stress | Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 1, 133-137 pp. |

Navasardyan L., Marutyan S., Hovnanayan K., Trchounian A.

Survival and changes in morphology, mitotic and metabolic activity of yeast Candida guilliermondii exposed to X-irradiation | Indian Journal of Biochemistry and Biophysics. 2017, 54, 273-280 pp. |

Н. Айрапетян , А. Агаджанян, М. Хачатрян, А. Трчунян

Влияние иммобилизационного стресса на некоторые биохимические показатели углеводного обмена в сыворотке крови кроликов | Биологический журнал Армении. 2017, 69, 1, стр. 13-18 |

H. Javrushyan, N. Avtandilyan, A. Mamikonyan, A. Trchounian

The change of polyamines and nitric oxide quantities in human blood serum of prostate and bladder cancer | Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 1, 125-132 pp. |

Արշալույս Վերդյան, Ինգա Բազուկյան, Արմեն Թռչունյան

Հայաստանի թթու դրած բանջարեղենից մեկուսացված կաթնաթթվային բակտերիաների հակաբակտերիական ակտիվությամբ օժտված բաղադրիչների որոշ հատկությունները | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2017, 1.5(22), էջ 147-156 |

Mikayel Ginovyan, Margarit Petrosyan, Armen Trchounian

Antimicrobial activity of some plant materials used in Armenian traditional medicine | BMC Complementary and Alternative Medicine. 2017, 17, 50, pp. 1-9 |

Ani Avetisyan, Anahit Markosian, Margarit Petrosyan, Naira Sahakyan, Anush Babayan, Samvel Aloyan, Armen Trchounian

Chemical composition and some biological activities of the essential oils from basil Ocimum different cultivars | BMC Complementary and Alternative Medicine. 2017, 17, 60, pp. 1-8 |

Anna Toplaghaltsyan, Inga Bazukyan, Armen Trchounian

The effects of different carbon sources on the antifungal activity by lactic acid bacteria | Current Microbiology. 2017, 74, pp. 168-174

Karen Trchounian, Anna Poladyan, Armen Trchounian

Enhancement of Escherichia coli bacterial biomass and hydrogen production by some heavy metal ions and their mixtures during glycerol vs glucose fermentation at a relatively wide range of pH | International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, 10, pp. 6590-6597 |

Diana Soghomonyan, Armen Trchounian

The Effects of Different Physicochemical Factors on Survival of Human Gut Lactic Acid Bacteria | International Society of Microbiota. 2017, 3 (3), pp. 1-4

A. Trchounian

Выдающийся ученый-биолог и крупный организатор науки | Биологический журнал Армении. 2017, 69 (1), стр. 113-115 |

Grigor Shahinyan, Armine Margaryan, Hovik Panosyan, Armen Trchounian

Identification and sequence analyses of novel lipase encoding novel thermophillic bacilli isolated from Armenian geothermal springs | BMC Microbiology. 2017, 17, 103, pp. 1-11 |

Karen Trchounian, Nicolai Muller, Bernhard Schink, Armen Trchounian

Glycerol and mixture of carbon sources conversion to hydrogen by Clostridium beijerinckii DSM791 and effects of various heavy metals on hydrogenase activity | International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, pp. 7875-7882

Karlen Hovnanyan, Margarita Hovnanyan, Armen Trchounian

Electronmicroscopic Study of Nanolike Bacteria | Open Access Library Journal. 2017, 4, e3435, pp. 1-6 |

S. Grigoryan, I. Bazukyan, A. Trchounian

Aggregation and Adhesion Activity of Lactobacilli Isolated from Fermented Products In Vitro and In Vivo: a Potential Probiotic Strain | Probiotics and Antimicrobial Proteins. 2017, Online 29 Apr, pp. 1-8

Karen Trchounian, R. Gary Sawers, Armen Trchounian

Improving biohydrogen productivity by microbial dark- and photo-fermentations: Novel data and future approaches | Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017, 80, pp. 1201-1216 |

Н. С. Мнацаканян, А. А. Трчунян

Консервация сментаны коллоидным серебром | Пищевая промышленность. 2017, 2, стр. 20-23 |

Anush Aghajanyan, Zaruhi Movsisyan, Armen Trchounian

Antihyperglycemic and Antihyperlipidemic Activity of Hydroponic Stevia rebaudiana Aqueous Extract in Hyperglycemia Induced by Immobilization Stress in Rabbits | BioMed Research International. 2017, 9251358, pp. 1-6 |

Lusine Hakobyan, Karine Grigoryan, Armen Trchounian

The dynamics of ochratoxigenic fungi contents through different stages of dried grape production | BIO Web of Conferences. 2017, 9, 6 pp. |

K. Hovnanyan, V. Kalantaryan, A. Trchounian

The distinguishing effects of low-intensity electromagnetic radiation of different extremely high frequencies on Enterococcus hirae: growth rate inhibition and scanning electron microscopy analysis | Letters in Applied Microbiology. 2017, 65, 3, pp. 220-225

Satenik Mirzoyan, Pablo Maria Romero-Pareja, Maria Dolores Coello, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Evidence for hydrogenase-4 catalyzed biohydrogen production in Escherichia coli | International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, pp. 21697-21703 |

Մ. Մ. Գինովյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Screening of some plant materials used in Armenian traditional medicine for their antimicrobial activity (Հայկական ավանդական բժշկության մեջ օգտագործվող որոշ դեղաբույսերի հակամանրէային ազդեցության գնահատականը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 44-53 |

Hakobyan L. L., Grigoryan K., Trchounian A. H.

Микобиота культуры красного перца на разных стадия вегетации и обработки | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 1 (69), 2017. Հատոր LXIX, Հատուկ համար, Կենսաքիմիկոսների հայկական ասոցիացիա, Գիտավողով II, Հայ կանանց նոաճումները կենսաբանական գիտությունների ոլորտում, Հոկտեմբեռի 11 – 13, Երևան, Հայաստան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն. էջ 113-117

Soghomonyan D., Trchounian A.

Comparable effects of nitrate ions on growth and survival of Lactobacillus paracasei subsp. paracasei and Esherichia coli BW 25113 | The FEBS Journal 284,Suppl. 1, 2017, pp. 337-338

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան

A. Avetisyan, A. Markosyan, S. Aloyan, M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Trchounian

Dermal benefits of essential oil distilled from a high altitude damask rose cultivated in Armenia | Clinical and experimental dermatology, 2016, 7(4), 43-43 pp. |

Sahakyan N., Petrosjan M., Trchounian A.

Comparative analysis of chemical composition and biological activities of Ajuga genevensis L. in in vitro culture and intact plant | International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering, 2016, 10 (7), 322-326 pp. |

Harutyun Sargsyan, Karen Trchounian, Lilit Gabrielyan, Armen Trchounian

Novel approach of ethanol waste utilization: Biohydrogen production by mixed cultures of darkand photo-fermentative bacteria using distillers grains | International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41, 2377-2382 pp. |

Harutyun Sargsyan, Lilit Gabrielyan, Armen Trchounian

The distillers grains with solubles as a perspective substrate for obtaining biomass and producing bio-hydrogen by Rhodobacter sphaeroides | BIOMASS & BIOENERGY, 2016, 90, 90-94 pp. |

Karen Trchounian, Anna Poladyan, Armen Trchounian

Optimizing strategy for Escherichia coli growth and hydrogen production during glycerol fermentation in batch culture: Effects of some heavy metal ions and their mixtures | Applied Energy, 2016, 177, 335-340 pp. |

Diana Soghomonyan, Karen Trchounian, Armen Trchounian

Millimeter waves or extremely high frequency electromagnetic fields in the environment: what are their effects on bacteria? | Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, 100, 4761-4771 pp.

К. Г. Азарян, Л. М. Тадевосян, А. А. Трчунян

Испытание микоризных препаратов мицефита и миконета при выращивании огурц | Овощи России, 2016, 2, стр. 74-77 |

Լ. Հ. Հակոբյան, Ն. Մ. Հարությունյան, Կ. Վ. Հարությունյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Ավանդական հայկական կաթնամթերքներ` մածունի, յուղորդի մանրէաբանական և ադհեզիվ հատկությունները | ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2016թ․, 116, 154-167 էջ, Հայաստան |

Ա. Վ. Վասիլյան, Հ. Հ. Փանոսյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Կրթական ծրագրերում մանրէների բազմազանության և էկոլոգիայի հիմնահարցերի ընդգրկման անհրաժե'տության մասին | Բնագետ, 2016թ․, 1, 36-40 էջ, Հայաստան |

Н. С. Мнацаканян, А. А. Трчунян

Обеззараживающие свойства нанокомпозитного фильтра на основе пористого минерала туфа и наночастиц серебра и его применение для фильтрации больших объкмов воды | Биологический журнал Армении, 2016, 68 (2), стр. 75-81 |

Andranik Keryan, Inga Bazukyan, Armen Trchounian

Lactobacilli isolated from the Armenian fermented milk product matsoun: growth properties, antibacterial and proteolytic activity and their dependence on pH | International journal of dairy technology. 2016, 69, 1-10 pp.

A. Margaryan, H. Badalyan, A. Trchounian

Comparative Analysis of UV Irradiation Effects on Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa Bacterial Cells Utilizing Biological and Computational Approaches | Cell Biochemistry and Biophysics, 2016, 74, 381–389 pp.

Lilit Gabrielyan, Harutyun Sargsyan, Armen Trchounian

Biohydrogen production by purple non-sulfur bacteria Rhodobacter sphaeroides: Effect of low-intensity electromagnetic irradiation | Journal of photochemistry and photobiology b-biology. 2016, 162, 592-596 pp. |

Lilit Hakobyan, Harutyun Sargsyan, Lilit Gabrielyan, Armen Trchounian

The effect of Cu (I) and Cu (II) ions' low concentrations on growth, biohydrogen production and the FoF1-ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides | International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41, 16807-16812 pp. |

Л. Г. Аколян, П. А. Казарян, М. А. Александрян, К. В. Арутюнян, А. А. Трчунян

Пробиотический штамм Lactobacillus acidophilus EP 317/402 "Нарине" с высокими адгезивными и антибиотическими свойствами и его применение при остром лейкозе у детей | Технологии живых систем, 2016, 13, 3, стр. 30-37

L. Hakobyan, K. Harutyunyan, N. Harutyunyan, G. Melik-Andreasyan, A. Trchounian

Adhesive Properties and Acid-Forming Activity of Lactobacilli and Streptococci Under Inhibitory Substances, Such as Nitrates | Current Microbiology, 2016, 72, 776-782 pp. |

P. Hovhannisyan, H. Panosyan, A. Turabyan, A. Trchounian

Termostable amylase producing bacilli isolated from Armenian geothermal springs | Biological Journal of Armenia, 2016, 68, Special Issu, 68-73 pp. |

D. Soghomonyan, M. Bagdasaryan, A. Trchounian

The combined effects of electromagnetic waves and sulfur dioxide on wine lactic acid bacteria | Biological Journal of Armenia, 2016, 68, Special Issu, 110-113 pp. |

Lilit Gabrielyan, Lilit Hakobyan, Armen Trchounian

Comparative effects of Ni(II) and Cu(II) ions and their combinations on redox potential and hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides | Journal of photochemistry and photobiology B-Biology, 2016, 164, 271-275 pp. |

Н. С. Мнацаканян, А. А. Трчунян

Антибактериальная активность против грамположительных и грамотрицательных бактерий нанокомпозитного фильтра на основе пористого минерала туфа и наночастиц серебра: различные эффекты и зависимость от концентрации серебра | ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2016թ․, 116, 4, 327-334 էջ, Հայաստան |

M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Babayan, A. Trchounian

Amberboa sosnovskyi Iljin in vitro culture obtaining | Electronic journal of natural sciences. 2015, 1 (24), p. 7-10 |

Trchounian K., Trchounian A.

Hydrogen production from glycerol by Escherichia coli and other bacteria: An overview and perspectives | Applied Energy 156, pp. 174-184 |

A. H. Trchounian

Mechanisms for hydrogen production by different bacteria during mixed-acid and photo-fermentation and perspectives of hydrogen production biotechnology | IF 7.84, Crit. Rev. Biotechnol. 35, pp. 103-113 |

Gabrielyan L., Sargsyan H., Trchounian A.

Inhibitor studies on hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides | Proceedings of 6th International conference on Hydrogen Production, UOIT–Oshava, Ontarion, Canada, May 3–6, pp. 452–458 (ISBN: 978—9781236-3-5)

Gabrielyan L., Trchounian A.

Metabolic cross-talk between nitrogenase and hydrogenase in Rhodobacter sphaeroides during photofermentation and hydrogen production | BIT’s 5th Annual World Congress of Molecular & Cell Biology, Nanjing, China, April 24–28, p. 330

Gabrielyan L., Sargsyan H., Trchounian A.

Photofermentative hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides using ethanol fermentation waste | ASM (American Society for Microbiology) 115th General Meeting, New Orleans, Louisiana, USA, May 30 – June 2, P0809

Gabrielyan L., Trchounian A.

Effect of iron and magnesium ions combination on hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides | FEMS, 6th Congress of European Microbiologist, Maastricht, the Netherlands, June 7–11, p. FEMS-0756

Sargsyan H., Gabrielyan L., Trchounian A.

Combination of dark- and photo-fermentative bacteria to enhance hydrogen production from ethanol (distillers grains) waste | 3rd International Scientific Conference on “Dialogues on Sciences”, Yerevan, Armenia, June 23–26, p. 8, ISBN 978-9939-1-0196-5

Gabrielyan L., Hakobyan L., Trchounian A.

Oxidizer and reducer different effects on proton-translocating FoF1-ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides membrane vesicles | The FEBS Journal, V. 282, suppl. 1, p. 115

Gabrielyan L., Hakobyan L., Sargsyan H., Trchounian A.

Study of membrane properties of Rhodobacter sphaeroides under various growth conditions | Eur. Biophys. J., V. 44, suppl. 1, p. S88, ISSN: 0175-7571 (Print) 1432-1017 (Online)

Hakobyan L., Gabrielyan L., Trchounian A.

Light/dark duration as a tool to enhance bio-hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides | 15th International Symposium on Phototrophic Prokaryotes, Tübingen, Germany, August 2-6, p. 163

Sargsyan H. , Gabrielyan L. , Hakobyan L., Trchounian A

Light-dark duration alternation effects on Rhodobacter sphaeroides growth, membrane properties and bio-hydrogen production in batch culture. | Int. J. Hydrogen Energy, V. 40 (11), pp. 4084 - 4091 |

Gabrielyan L. S., Sargsyan H. H., Ohanyan V.A., Trchounian A.

Effects of millimeter wave of low intensity on growth and H2 photoproduction by purple bacteria Rhodobacter sphaeroides | VII International Congress “Low and superlow fields and radiations in biology and medicine”, Saint-Petersburg, Russia, September 7-11, p. 27–28

Gabrielyan L., Sargsyan H., Trchounian A.

Novel properties of photofermentative biohydrogen production by purple bacteria Rhodobacter sphaeroides: effects of protonophores and inhibitors of responsible enzymes | Microbial Cell Factory, V. 14, pp. 131–141

Shahinyan G. S., Panosyan H. H., Trchounian A. H.

Characterization of lipase producing thermophilic bacilli isolated from Armenian geothermal springs | Reports of NAS of Armenia, 115 (1), pp. 59-68 elib.sci.am/2015_1/09_1_2015.pdf |

Акопян А. Э., Маргарян А. А., Аттарян О. С., Асатрян Г. В., Базукян И. Л., Паносян О. А., Трчунян А. А.

Антимикробная активность хитозановых пленок, модифицированных пиразолкарбоновыми кислотами | Биолог. журн. Армении, 67 (1), с. 45-49 biology.asj-oa.am/11178/1/2015-1(45).pdfam |

Shahinyan G. S., Margaryan A. A., Panosyan H. H., Trchounian A. H.

Isolation and characterization of lipase-producing thermophilic bacilli from geothermal springs in Armenia and Nagorno-Karabakh | Biolog. J. Armenia 67 (2), 6-15 biology.asj-oa.am/11191/1/6.pdf |

Margaryan A., Panosyan H., Birkeland N.-K., Trchounian A.

Heavy metal resistance of Bacillus subtilis AG4 isolated from the Sotk Gold Mine in Armenia | FEBS Journal 282 (Suppl 1), pp. 221-222 |

Պետրոսյան Մ., Սահակյան Ն., Թռչունյան Ա.

Էթիլենը բույսերի և մարդու կյանքում (շարունակություն) | Գիտության աշխարհում Գիտահանրամատչելի հանդես, N 2, 2015 թ. էջ 40-46 |

Պետրոսյան Մ., Սահակյան Ն., Թռչունյան Ա.

Էթիլենը բույսերի և մարդու կյանքում | Գիտության աշխարհում Գիտահանրամատչելի հանդես, N 2, 2015թ. էջ 46-52 |

Zaruhi Vardanyan, Armen Trchounian

Cu(II), Fe(III) and Mn(II) combinations as environmental stress factors have distinguishing effects on Enterococcus hirae | Journal of Environmental Sciences, China, 2015, 28, 95-100 pp. |

Zaruhi Vardanyan, Armen Trchounian

Effects of various heavy metal nanoparticles on Enterococcus hirae and Escherichia coli growth and proton‑coupled membrane transport | Journal of Nanobiotechnology, 2015, 13, 69 p. |

Heghine Torgomyan, Armen Trchounian

The Enhanced Effects of Antibiotics Irradiated of Extremely High Frequency Electromagnetic Field on Escherichia coli Growth Properties | Cell Biochemistry and Biophysics, 2015, 71, 419-424 pp.

A. H. Trchounian, S. Sh. Alghabpoor, M. Hosseinpour

Production of New Thermostable and Acidstable Alpha-Amylase from Bacillus sp.B1 and B2 under Solid State Fermentation | European Journal of Biotechnology and Bioscience, 2015, 3 (7), 8-11 pp. |

Karen Trchounian, Armen Trchounian

Escherichia coli hydrogen gas production from glycerol: Effects of external formate | Renewable Energy, 2015, 83, 345-351 pp. |

Ա. Հ. Թռչունյան, Ա. Ա. Լալայան, Յու. Թ. Ալեքսանյան, Գ. Գ. Մելիք-Անդրեասյան, Կ. Վ. Հարությունյան

Պայմանական ախտածին էնտերոբակտերիաների և պրոբիոտիկ կաթնաթթվային բակտերիաների ադհեզիվության համեմատական գնահատականը | Հայաստանի բժշկագիտություն, 2015թ․, 60, 48-52 էջ |

K. Trchounian, H. Sargsyan, A. Trchounian

H2 production by Escherichia coli batch cultures during utilization of acetate and mixture of glycerol and acetate | International Journal of Hydrogen Energy, Great Britain, 2015, 40, 12187-12192 pp. |

Seda Marutyan, Liparit Navasardyan, Armen Trchounian

Transmission and Scanning Electron Microscopy of Contacts between Bacterial and Yeast Cells in Biofilms on Different Surfaces | Open Access Library Journal, 2015, 2, p. e1492. |

Syuzanna Blbulyan, Armen Trchounian

Impact of membrane-associated hydrogenases on the FOF1-ATPase in Escherichia coli during glycerol and mixed carbon fermentation: ATPase activity and its inhibition by N,N0-dicyclohexylcarbodiimide in the mutants lacking hydrogenases | Archives of Biochemistry and Biophysics, 2015, 579, 67-72 pp. |

A. Trchounian, S. V. Avakyan, V. V. Kovalenok, V. P. Savinykh, A. S. Ivanchenkov, N. A. Voronin, L. A. Baranova

The role of a space patrol of solar X-ray radiation in the provisioning of the safetyof orbital and interplanetary manned space flights | Acta Astronautica, 2015, 109, 194-202 pp. |

Syuzanna Blbulyan, Anna Poladyan, Armen Trchounian, Astghik Ghazaryan

Redox stress in geobacilli from geothermal springs: Phenomenon and membrane-associated response mechanisms | Bioelectrochemistry, 2015, 105, 1-6 pp. |

Anna Poladyan, Anait Vassilian, Armen Trchounian

Hydrogen production by Escherichia coli during glucose fermentation: Effects of oxidative and reductive routes used by the strain lacking hydrogen oxidizing hydrogenases 1 (hya) and 2 (hyb) | International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 7459-7464 pp. |

Karen Trchounian, Anna Poladyan, Armen Trchounian

Escherichia coli growth and hydrogen production in batch culture upon formate alone and with glycerol co-fermentation at different pHs | International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 9935-9941 pp. |

N. Sahakyan, M. Petrosjan, A. Trchounian

Alkanna orientalis (L.) Boiss. plant callus cultures as novel source with antibacterial activity | Journal of Microbial and Biochemical Technology, 2015, 7(4), 46-46 pp. |

Margarit Petrosyan, Naira Sahakyan, Zaruhi Vardanyan, Anna Poladyan, Yuri Popov, Armen Trchounian

Alkanna orientalis (L.) Boiss. plant isolated cultures and antimicrobial activity of their extracts: phenomenon, dependence on different factors and effects on some membrane-associated properties of bacteria. | Plant cell tissue and organ culture. 2015, 122(2), 727-738 pp.

M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Trchounian, A. Avetisyan, A. Markosyan, S. Aloyan

Chemical composition and biological activities of the essential oils of Ocimum basilicum purpureum, Ocimum basilicum thyrsiflora and Ocimum citrodorum | Clinical and experimental dermatology, USA, 2015, 6(3), 43-43 pp. |

Soghomonyan D., Harutyunyan K., Trchounian A.

The effects of antibiotics and different hostile conditions on survival and adhesion of probiotic lactic acid bacteria in vitro in model of human gastrointestinal tract | FEMS 6th Congress of European Microbiologists, Maastricht, The Netherlands, 2015, FEMS-1066

Hakobyan A. E., Margaryan A. A., Attaryan H. S., Hasratyan G. V., Bazukyan I. L., Panosyan H. H., Trchounian A. H.

Antimicrobial activity of chitosan’s films modified by pyrazole carbonic acids | Biological Journal of Armenia, 67 (1). pp. 45-49 biology.asj-oa.am

Trchounian A., Sawers. R. G.

Novel insights into the bioenergetics of mixed-acid fermentation: can hydrogen and proton cycles combine to help maintain a proton motive force? | 49th in 50 top for 2010-2015; 36th in 50 top for 2009-2014, IUBMB Life 66, pp. 1-7, www.recentmedicalfindings.com

Gabrielyan L., Poladyan A., Trchounian A.

The advantages of application and experience of computers technology in the teaching of biology at the universities | Naturalist (4rd Pan-Armenian Conference on Natural Science Education “Natural Science in the 21st Century” (in Armenian)), Yerevan, Armenia, May 3–4, p. 139–141

Gabrielyan L., Sargsyan H., Trchounian A.

Redox sensing by Rhodobacter sphaeroides: effects of oxidizer ferricyanide on bacterial growth and H2 photoproduction | ASM 114th General Meeting, Boston, Massachusetts, USA, May 17–20, K-74

Sargsyan H., Gabrielyan L., Trchounian A.

Protonophores affecting Rhodobacter sphaeroides growth and hydrogen photo-production | The FEBS Journal, V. 281, suppl. 1, p. 668–669

Hakobyan L., Gabrielyan L., Trchounian A.

Redox regulation of photo-fermentative hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides | The FEBS Journal, V. 281, suppl. 1, p. 207

Sargsyan H., Gabrielyan L., Trchounian A.

Effect of light and dark shifts on bio-hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides | International Scientific Workshop “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, October 5–8, p. 26

Sargsyan H., Gabrielyan L., Trchounian A.

Concentration-dependent effects of metronidazole, inhibiting nitrogenase, on hydrogen photoproduction and proton-translocating ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides | Int. J. Hydrogen Energy, V. 39, pp. 100–106

Sargsyan H., Gabrielyan L., Trchounian A.

Dithiothreitol, redox reagent, is affecting proton-translocating ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides | Biochim. Biophys. Acta – Bioenergetics, V. 1837, suppl, p. 90

Gabrielyan L., Sargsyan H., Hakobyan L., Trchounian A.

Regulation of hydrogen photoproduction in Rhodobacter sphaeroides batch culture by external oxidizers and reducers | Applied Energy, V. 131, pp. 20–25

Сагателян А. Р., Маргарян А. А., Паносян О. А., Трчунян А. А.

Выделение и Изучение Thermus scotoductus Karvachar-1 из горячего источника Карвачар | Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 6 (1), 89-92 |

Варданян Г. Г., Оганесян П. А., Маргарян А. А., Паносян О. А., Трчунян А. А.

Термофильные бациллы, быделенные из источников Армении и Нагорного Карабаха, как продуценты гидролитических ферментов | Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 6 (1), с.47-50 |

Shahinyan G., Panosyan H., Trchounian A.

Production of thermostable lipases by thermophilic bacilli | FEBS Journal 281 (Suppl 1), 668 |

Պետրոսյան Մ.Թ., Սահակյան Ն.Ժ., Թռչունյան Ա.Հ.

Ինքնուրույն ուսուցման և հետազոտական աշխատանքի հմտությունների զարգացումը կենսաբանության մասնագիտական առարկաների դասավանդման գործընթացում | Բնագետ Գիտահանրամատչելի և գիտամեթոդական հանդես: Համահայկական 4-րդ կրթական գիտաժողով, Երևան 3-4 մայիսի, էջ-147-148, 2014

Պետրոսյան Մ.Թ., Սահակյան Ն.Ժ., Թռչունյան Ա.Հ.

Բույսերի մեկուսացված կուլտուրան ոորպես դեղաբանական նշանակությամբ նյութերի ստացման այլընրանքային աղբյուր | Գիտության աշխարհում Գիտահանրամատչելի հանդես, N 2, էջ 48-53. 2014

Soghomonyan D. R., Kalantaryan V. P., Trchounian A. H.

Changes in the F0F1-ATPase activity of irradiated Lactobacillus acidophilus in the presence of ceftazidime at low pH | Biological Journal of Armenia 2014, v. 66, pp. 39-43

Hovhannisyan P. A., Vardanyan G. G., Margaryan A. A., Panosyan H. H., Trchounian A. H.

Thermophilic bacteria isolated from geothermal springs of Armenia, as a sours of hydrolyzing enzymes | Abstrats’ book of XVIII Pushchinian International School-Conference of Youth Scientists “Biolog-Science of XXI century”. Pushchino, Russia. 2014, p. 214

Сагателян А. Р., Маргарян А. А., Паносян О. А., Трчунян А. А.

Thermus scotoductus изолированных из горячего источника Карвачар | Сборник тезисов “Биология наука XXI века” XVIII международная Пущинская школа-конференция молодых ученых. Пущино, 2014, с. 223-224

H. H. Panosyan, I. L. Bazukyan, A. A. Margaryan, Yu. G. Popov, A. H. Trchounian

The modern approaches to teaching the lab courses in high education system | Bnaget, Special Ed., 2014, pp. 145-146

Saghatelyan A. R., Margaryan A. A., Panosyan H. H., Trchounian A. A.

Isolation and study of Thermus scotoductus Karvachar-1 from geothermal spring Karvachar | Actual problems of humanitarian and natural science, N 6-1, 2014, pp. 89-92 elibrary.ru

Vardanyan G. G., Hovhannisyan P. A., Margaryan A. A., Panosyan H. H., Trchounian A. A.

Thermophilic bacilli isolated from geothermal springs of Armenia and Nagorno Karabakh as the producers of hydrolytic enzymes | Actual problems of humanitarian and natural science, 2014, N 6-1, pp. 47-50 elibrary.ru

Torgomyan H., Trchounian A.

Bactericidal effects of low-intensity extremely high frequency electromagnetic field: an overview with phenomenon, mechanisms, targets and consequences | IF 6.09, Crit. Rev. Microbiol. 39, pp. 102-111

Hakobyan L., Gabrielyan L., Trchounian A

The effect of various metal ions on bio-hydrogen production and the FoF1-ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides | In Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, A. Veziroglu, M. Tsitskishvili (Eds.), Springer (Netherlands), pp. 165–177, Print ISBN: 978-94-007-6151-3; Online ISBN: 978-94-007-6152-0, doi: 10.1007/978-94-007-6152-0_15

Gabrielyan L., Trchounian A.

Manganese, an important microelement for H2 photoproduction by Rhodobacter sphaeroides | ASM 113th General Meeting. Abstracts, Denver (USA), May 18 – 21, O–2001

Sargsyan H., Gabrielyan L., Trchounian A.

Diphenylene iodonium, as hydrogenase inhibitor, enhanced H2 photoproduction by Rhodobacter sphaeroides | The FEBS Journal, V. 280, suppl. 1, p. 600

Gabrielyan L., Hakobyan L., Trchounian A.

Effect of dimethylsulfoxide on redox potential and hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides | The FEBS Journal, V. 280, suppl. 1, p. 503–504

Gabrielyan L., Trchounian A.

Concentration-dependent effects of dimethylsulfoxide on hydrogen production during Rhodobacter sphaeroides phototrophic growth | FEMS, 5th Congress of European Microbiologist, Leipzig, Germany, July 21–25, p. 1724

Sargsyan H., Gabrielyan L., Trchounian A.

Concentration-dependent effects metronidazole, inhibitor of nitrogenase, on hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides | 5th World Hydrogen Technologies Convention (WHTC2013), & 14th China Hydrogen Energy Conference (CHEC2013), Shanghai, China, September 25–28, p. 46–47

Ghazaryan A., Poladyan A., Panosyan H., Trchounian A.

Oxidative and reductive routes investigation in thermophilic bacilli strain GeobacillustoebiiArzA-8 under influence of oxidizing and reducing reagents | The FEBS Journal, v. 280, supplement 1, 243p.

Sharifi Alghabpoor S.F., Panosyan H. H., Popov Yu. G., Trchounian A. H.

Purification and characterization of a novel thermostable and acid stable α-amylase from Bacillussp.Iranian S1 | International Journal of Engineering-Transactions B: Applications, 26 (8), pp. 815-820 |

Hakobyan A., Panosyan H., Trchounian A.

Production of cellulose by the haloalkaliphilic strains of Streptomyces isolated from saline-alkaline soils of Ararat Plain, Armenia | Electronic Journal of NAS RA, Natural Science, Biotechnology, 21 (2), pp.44-46

Sharifi Alghabpoor S.F., Panosyan H., Trchounian A.

Production of thermostablealfa-amylase by Bacillus sp. Iranian S2 using solid state fermentation | Electronic Journal of NAS RA, Natural Science, Biotechnology, 21 (2), p. 47-50 |

Margaryan A., Panosyan H., Birkeland N.-K., Trchounian A.

Heavy metal accumulation and the expression of the copA and nikA genes in Bacillus subtilis AG4 isolated from the Sotk gold mine in Armenia | Biolog. J. Armenia, 65 (3), pp.51-57 biology.asj-oa.am/11032/1/51.pdf |

Soghomonyan D., Trchounian A.,

Comparable Effects of Low-intensity Electromagnetic Irradiation at the Frequency of 51.8 and 53 GHz and Antibiotic Ceftazidime on Lactobacillus acidophilus Growth and Survival | Journal Cell Biochemistry and Biophysics. 2013, v. 67, pp. 829–835

Margaryan A. A., Panosyan H. H., Birkeland N.-K., Trchounian A.

Heavy metal accumulation and the expression of the copA and nikA genes in Bacillus subtilis AG4 isolated from the Sotk Gold Mine in Armenia | Biological Journal of Armenia, 3 (65), 2013, pp. 51-57 biology.asj-oa.am

Trchounian K., Poladyan A., Vassilian A., Trchounian A.

Multiple and reversible hydrogenases for hydrogen production by Escherichia coli: Dependence on fermentation substrate, pH and the F0F1-ATPase | Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol. 47, pp. 236-249

Gabrielyan L., Trchounian A.

Concentration dependent glycine effect on the photosynthetic growth and bio-hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides from mineral springs | Biomass & Bioenergy, V. 36, pp. 333-338

Hakobyan L., Gabrielyan L., Trchounian A

Yeast extract as an effective nitrogen source stimulating cell growth and enhancing hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides strains from mineral springs | Int. J. Hydrogen Energy, V. 37 (8), pp. 6519–6526

Hakobyan L., Gabrielyan L., Trchounian A.

Ni (II) and Mg (II) ions as factors enhancing biohydrogen production by Rhodobacter sphaeroides from mineral springs | Int. J. Hydrogen Energy, V. 37 (9), pp. 7486–7491

Hakobyan L., Gabrielyan L., Trchounian A.

Discrimination between Fe (II) and Fe (III) effects on redox potential and biohydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides | ASM 112th General Meeting. Abstracts, San Francisco (USA), Q–2557

Hakobyan L., Gabrielyan L., Trchounian A.

Effect of diphenylene iodonium on hydrogen production and membrane ATPase activity in Rhodobacter sphaeroide | The FEBS Journal, V. 279, suppl. 1, p. 119

Hakobyan L., Gabrielyan L., Trchounian A.

Relationship of proton motive force and the F0F1-ATPase with bio-hydrogen production activity of Rhodobacter sphaeroides: effects of diphenylene iodonium, hydrogenase inhibitor, and its solvent dimethylsulphoxide | J. Bioenerg. Biomembranes, V. 44 (4), pp. 495–502

Gabrielyan L. , Hakobyan L., Trchounian A.

The Rhodobacter sphaeroides F0F1-ATPase activity: Effects of heavy metal ions and relationship with hydrogen photoproduction. Biochim | Biophys. Acta – Bioenergetics, V. 1817, p. S133

Hakobyan L., Gabrielyan L., Trchounian A.

Bio-hydrogen production and the FoF1-ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides: effects of various heavy metal ions | Int. J. Hydrogen Energy, V. 37 (23), pp. 17794–17800

Sharifi Alghabpoor S. F., Panosyan H. H., Popov Yu. G., Trchounian A. H.

Isolation and identification of two aerobic thermophilic bacilli from Jowshan (Iran) hot spring | Reports of NAS of Armenia, 112 (3), pp. 303-311 rnas.asj-oa.am/3990/1/303.pdf |

Torgomyan H., Ohanyan V., Soghomonyan D., Kalantaryan V., Trchounian A.

The Iow Intensity Extremely High Frequency Electromagnetic Irradiation Universal Effects on Anaerobic Bacteria | In International conference '' Radiation Safety Challenges in the 21st Century'' Yerevan, Armenia, 2012, pp. 119-120

Soboh B., Pinske C., Kuhns M., Waclawek M., Ihling C., Trchounian K., Trchounian A., Sinz A., Sawers G.

The respiratory molybdo-selenoprotein formate dehydrogenases of Escherichia coli have hydrogen: benzyl viologen oxidoreductase activity | 1st in 50 top for 2010-2015, 1st in 50 top for 2009-2014, BMC Microbiology 11:173, www.recentmedicalfindings.com

Gabrielyan L., Trchounian A.

Effect of glycine on growth and hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides | FEMS, 4th Congress of European Microbiologist, Geneva, Switzerland, June 26–30, p. 2149

Hakobyan L., Gabrielyan L., Trchounian A.

The effect of various metal ions on redox potential and biohydrogen production by Rhodobacter sphaeroides from mineral springs | 17th Int. Biophysics Congress, Beijing, China, Oct. 30–Nov. 3, p. 276–277

Hakobyan L., Gabrielyan L., Trchounian A.

Proton motive force in Rhodobacter sphaeroides under anaerobic conditions in the dark | Current Microbiology, V. 62 (2), pp. 415-419

Trchounian K., Sanchez-Torres V., Trchounian A.

Escherichia coli hydrogenase activity and H2 production under glycerol fermentation at a low pH | Int. J. Hydrogen Energy 36, 4323-4331

Torgomyan H., Tadevosyan H., Trchounian A.

Low intensity electromagnetic irradiation with 70.6 and 73 GHz frequencies affects Escherichia coli growth and changes water properties | Cell Biochem. Biophys. 58

Torgomyan H., Tadevosyan H., Trchounian A.

Extremely high frequency electromagnetic irradiation in combination with antibiotics enhances antibacterial effects on Escherichia coli | Curr. Microbiol. 62, 962-967

Blbulyan S., Avagyan A., Poladyan A., Trchounian A.

Role of Escherichia coli different hydrogenases in H+ efflux and the FOF1-ATPase activity during glycerol fermentation at different pH | Biosci. Rep. 31, 179-184

Sogomonyan D., Akopyan K., Trchounian A.

pH and oxidation-reduction potential change of environment during a growth of lactic acid bacteria: effects of oxidizers and reducers | Appl. Biochem. Microbiol. 47, 27-31

Gabrielyan L., Torgomyan H., Trchounian A.

Growth characteristics and hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides using various amino acids as nitrogen sources and their combinations with carbon sources | Int. J. Hydrogen Energy, V. 35 (22), pp. 12201-12207

Balayan M., Mirzabekyan M., Pepoyan A., Trchounian A.

Some peculiarities of growth and func tional activity of Escherichia coli strain from probiotic formula “ASAP” | Proc.World Acad. Sci., Eng. Technol., 68, 670-674

Vardanyan Z., Trchounian A.

The effects of copper (II) ions on Enterococcus hirae cell growth and the proton-translocating FoF1 ATPase activity | Cell Biochem. Biophys. 57, 19-26

Soghomonyan D., Trchounian A.

The role of redox potential of growth medium during growth of lactic acid bacteria: effects of oxidisers and reducers | In14th International Conference of Young Scientists, Pushchino, Russia, 2010, Abstract book, V. 2, pp. 262-263

Gabrielyan L., Trchounian A.

Purple bacteria and cyanobacteria as potential producers of molecular hydrogen: An electrochemical and bioenergetic approach. In Bacterial Membranes | Research Signpost: Kerala (India), pp. 233–273, ISBN: 978-81-308-0374-6

Gabrielyan L., Trchounian A.

Purple bacteria and cyanobacteria as potential producers of molecular hydrogen: An electrochemical and bioenergetic approach | In Bacterial Membranes (Trchounian A., ed.). Research Signpost, Kerala (India), p. 233–273

Gabrielyan L., Trchounian A.

Relationship between molecular hydrogen production, proton transport and the F0F1-ATPase activity in Rhodobacter sphaeroides strains from mineral springs | Int. J. Hydrogen Energy, 34 (6), p. 2567-2572

Hakobyan L.J., Gabrielyan L.S., Trchounian A.A.

H2 production mediation by proton-motive force or proton-ATPase in Rhodobacter sphaeroides | Eur. Biophys. J., 38(1), S97

Pepoyan A., Trchounian A.

Biophysics, molecular and cellular biology of probiotic activity of bacteria. 2009, Chapter of book | In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 275-287

Trchounian K., Trchounian A.

Hydrogenase 2 is most and hydrogenase 1 is less responsible for hydrogen production by Escherichia coli under glycerol fermentation at neutral and slightly alkaline pH | Int. J. Hydrogen Energy 34, 8839-8845

Trchounian K., Poladyan A., Trchounian A.

Relation of potassium uptake to proton transport and activity of hydrogenases in Escherichia coli, grown at a low pH | Biochemistry (Moscow): A. Membr. Cell Biology 3, 144-151

Tadevosyan H., Trchounian A.

Effect of coherent extremely high frequency and low intensity electromagnetic radiation on the activity of membrane systems of Escherichia coli bacteria | Biophysics (Moscow) 54, 1055-1059

Акопян Л.Ю., Габриелян Л.С., Трчунян А.А.

Особенности роста и производство водорода Rhodobacter sphaeroides из минеральных источников Армении | Вестник Росс. Военно-мед. академии, 3(23), прил. 2, с. 425

Gabrielyan L., Trchounian A.

The F0F1-ATPase activity and molecular hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides | Biochim. Biophys. Acta, 15, S16

Kirakosyan G., Trchounian K., Vardanyan Z., Trchounian A.

Copper (II) ions affect Escherichia coli membrane vesicles’ SH-groups and a disulfide-dithiol interchange between membrane proteins | Cell Biochem. Biophys. 51, 45-50

Ohanyan V., Sargsyan H., Tadevosyan H., Trchounian A.

The action of low-intensity extremely high frequency electromagnetic radiation on growth parameters for bacteria Enterococcus hirae | Biophysics (Moscow) 53, 406-408

Vassilian A., Trchounian A.

Environmental oxidation-reduction potential in the growth and metabolism of anaerobic bacteria | Biophysics (Moscow), 53, 281-293 (in Russian)

Poladyan A., Trchounain K., Tadevosyan L., Trchounian A.

Effects of Ellman’s reagent and other thiol compounds on ion transport and ATPase activity in anaerobically grown Escherichia coli cells | Biochemistry (Moscow): A. Membr. Cell Biology 2, 1-7

Tadevosyan H., Kalantaryan V., Trchounian A.

The effects of electromagnetic radiation of extremely high frequency and low intensity on the growth rate of bacteria Escherichia coli and the role of medium pH | Biophysics (Moscow) 52, 893-898 (in Russian).

Stepanyan L., Balayan M., Vassilian A., Pepoyan A., Trchounian A.

Growth peculiarities and some characteristics of membrane for pro-biotic strain of Escherichia coli | Biochemistry (Moscow): A. Membr. Cell Biology 1, 331-335

Kirakosyan G., Trchounian A.

Redox sensing by Escherichia coli: effects of copper ions as oxidizers on proton-coupled membrane transport | Bioelectrochemistry 70, 58-63

Gabrielyan L., Mnatsakanyan N., Trchounian A.

Molecular hydrogen production by Rhodobacter sphаeroides: phenomenon, redox potential and proton-coupled processes | Biochim. Biophys. Acta, 14, p. 269–270

Закарян А.Е., Элбакян В.Л., Айвазян Н.М., Погосян Г.А., Закарян Н.А., Сеферян Т.Е., Трчунян А.А.

Основы метода хемилюминесценного анализа и программное обеспечение LabVIEW для автоматической регистрации и математической обработки данных | Мат. Международной науч.-практ. конференции “Образовательные научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments”, 2006, M., с. 429-432

Закарян А.Е., Элбакян В.Л., Айвазян Н.М., Погосян Г.А., Закарян Н.А., Сеферян Т.Е., Трчунян А.А.

Основы метода хемолюминесцентного анализа и программное обеспечение labview для автоматической регистрации и математической обработки данных | Mеждународная научно-практическая конференция «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments», 17 - 18 ноября 2006г. Москва, с.429-432

Akopyan K., Trchounian A.

Escherichia coli membrane proton conductance and proton fluxes depends on growth pH and are sensitive on osmotic shock | Cell Biochem. Biophys. 46, 201-208

Poladyan A., Trchounian A.

The increase in the number of accessible SH-groups in the Enterococcal membrane vesicles by ATP and nicotinamide adenine dinucleotides | Curr. Microbiol. 52, 300-304

Mirzoyan N., Pepoyan A., Trchounian A.

Modification of the biophysical characteristics of membranes incommensal Escherichia coli strains from breast cancer patients | FEMS Microbiol. Lett. 254, 81-86

Poladyan A., Kirakosyan G., Trchounian A.

Enterococcus hirae growth and proton-potassium exchange: protonophore effect and role of oxidation-reduction potential | Biophysics (Moscow) 51, 499-503

Kirakosyan G., Bagramyan K., Trchounian A.

Effects of thiol reagent - dithiothreitol on oxidation-reduction potential and growth of Escherichia coli in anaerobic conditions at different pH | Biophysics (Moscow) 50, 1095-1099

Isakhanyan V., Trchounian A.

Indirect and repeated irradiation of Escherichia coli with electromagnetic waves of extremely high frequency | Biophysics (Moscow) 50, 689-692

Hakopyan K., Trchounian A.

Membrane proton conductivity and energy-dependent proton fluxes in Enterococus hirae in media with different pH | Biophysics (Moscow) 50, 680-683

Trchounian A.

Escherichia coli proton-translocating F0F1-ATP synthase and its association with solute secondary transpopters and/or enzymes of anaerobic oxidation-reduction under fermentation | Biochem. Biophys. Res. Commun. 315. 1051-1057

Kirakosyan G., Bagramyan K., Trchounian A.

Redox sensing by Escherichia coli: effects of dithiothreitol, a redox reagent reducing disulphides, on bacterial growth | Biochem. Biophys. Res. Commun. 325, 803-806

Mnatsakanyan N., Bagramyan K., Trchounian A.

Hydrogenase 3 but not hydrogenase 4 is major in hydrogen gas production by Escherichia coli formate hydrogenlyase ar acidic pH and in the presence of external formate | Cell Biochem. Biophys. 41, 357-366

Bagramyan K., Trchounian A.

Structure and function of formate hydrogen lyase, enzyme of mixed-acid fermentation in Escherichia coli | Biochemistry (Moscow) 68, 1459-1470

Mnatsakanyan N., Poladyan A., Bagramyan K., Trchounian A.

The number of accessible SH-groups in Escherichia coli membrane vesicles is increased by ATP and by formate | Biochem. Biophys. Res. Commun. 308, 655-659

Bagramyan K., Mnatsakanyan N., Trchounian A.

Formate increases the F0F1-ATPase activity in Escherichia coli growing on glucose under anaerobic conditions at slightly alkaline pH | Biochem. Biophys. Res. Commun. 306, 361-365

N.Mnatsakanyan, A. Vassilian, L.Navasardyan, K.Bagramyan, A.Trchounian

Regulation of Escherichia coli Formate Hydrogen-liase Activity by Formiate of Alkaline pH | Current Microbiology, 2002, vol.45, p.281-286

Թռչունյան Ա.

Կենսաբանական թաղանթների կենսաֆիզիկա և կենսաէներգետիկա | Դասագիրք, 2002 Կրթական բարեփոխումների կենտրոն̦ Երևան̦ 87 էջ

Mnatsakanyan N., Vassilian A., Bagramyan K., Trchounian A.

Dithiol-disulfide interchange in operation of membrane transport systems in bacteria | Biolog. Membranes 19, 181-190 (in Russian)

Mnatsakanyan N., Bagramyan K., Vassilian A., Nakamoto R.K., Trchounian A.

FO cysteine, bCys21, in the Escherichia coli ATP synthase is involved in regulation of potassium uptake and molecular hydrogen production in anaerobic conditions | Biosci. Rep. 22, 421-430

Markaryan S.A., Poladyan A.A., Kirakosyan G.R., Trchounian A.

Effect of diethylsulphoxide on growth, survival and ion exchange of Escherichia coli | Lett. in Appl. Microbiol. 34, 417-421

Bagramyan K., Mnatsakanyan N., Vassilian A., Trchounian A.

The role of hydrogenases 3 and 4, and the F0F1-ATP synthase in H2 production by Escherichia coli at alkaline pH | FEBS Lett. 516, 172-178

Hakopian K., Zakharyan E., Kirakossian G., Mnatsakanyan N., Bagramyan K., Trchounian A.

Interplay of proton conductivity, membrane and redox potentials in Escherichia coli | Biophysics (Moscow) 47, 1064-1067

Zakharyan E., Trchounian A.

K+ uptake by Escherichia coli Kup is accompanied by decrease in H+ efflux | FEMS Micriobiol. Lett. 204, 61-64

Bagramyan K., Vassilian A., Mnatsakanian N., Trchounian A.

Participation of hydrogenase 4 in proton-potassium exchange and molecular hydrogen production by Escherichia coli | Membr. Cell. Biol. 14, 749-763

Kirakosian G., Bagramyan K., Trchounian A.

Intensity of oxidation-reduction processes and molecular hydrogen production by Escherichia coli in hyper-osmotic media | Biophysics (Moscow) 46, 245-250

Trchounian A.

Membranotropic effects of electromagnetic waves of extremely high frequency on Escherichia coli | Biophysics (Moscow) 46, 69-76

Kobayashi H., Trchounian A.

K+ uptake by fermenting Escherichia coli cells: pH dependent mode of the TrkA system operating | Biosci. Rep. 20, 277-288

Bagramyan K., Galstyan A., Trchounian A.

Potential is a determinant in the Escherichia coli anaerobic growth and survival: effect of impermeable oxidant | Potential is a determinant in the Escherichia coli anaerobic growth and survival: effect of impermeable oxidant

Bagramyan K., Vassilian A., Trchounian A.

nterplay between formate hydrogen lyase and proton-potassium pump under fermentation in Escherichia coli: functional multienzyme associations in membrane | Membr. Cell Biol. 13, 511-526

Poladian A., Trchounian A.

Stoichiometry of N,N’-dicyclohexylcarbodiimide-sensitive proton-potassium exchange by Enterococcus hirae grown at high alkaline pH | Biophysics (Moscow) 44, 479-482

Kobayashi H., Trchounian A.

Fermenting Escherichia coli is able to grow at high osmolarity, but is sensitive to the presence of sodium ion | Curr. Microbiol. 39, 109-114

Kobayashi H., Trchounian A.

Kup is the major K+ uptake system in Escherichia coli upon hyper-osmotic stress at a low pH | FEBS Lett. 447, 144-148

Kobayashi H., Trchounian A.

Relationship of K+-uptaking system with H+-translocating ATPase in Enterococcus hirae, grown at high or low alkaline pH | Curr. Microbiol. 36, 114-118

Trchounian A.

Relationship of the Escherichia coli TrkA system of potassium ion uptake with the F0F1 ATPase under growth conditions without anaerobic or aerobic respiration | Biosci. Rep. 18, 143-154

Trchounian A.

Regulation of intracellular pH and proton-potassium exchange in fermenting Escherichia coli, grown anaerobically at alkaline pH | Membr. Cell Biol. 12, 67-78

Bagramian K., Panosyan G., Trchounian A.

Stimulatory effect of triphenylmethanic dry-stuffs on Escherichia coli growth and metabolic activity | Appl. Biochem. Microbiol. 34, 305-308

Vardanyan V., Trchounian A.

Effect of growth temperature on ion exchange by Escherichia coli: Arrhenius plots and stoichiometry of proton-potassium exchange | Biophysics (Moscow) 43, 1026-1029

Trchounian A.

Role of the Arc system for the control of synthesis of respiratory enzymes in regulation of K+ uptaking system in fermenting Escherichia coli | Biophysics (Moscow) 43, 470-474

Ogandjanian E., Trchounian A.

H+-K+-exchange in anaerobically grown E. coli upon utilization of different sugars as exogenic sources of energy | Biophysics (Moscow) 43, 82-86

Trchounian A.

Ion exchange in facultative anaerobes: does proton-potassium pump exist in anaerobic Escherichia coli? | Anaerobe 3, 355-371

Trchounian A.

Potassium transport in bacteria: is there proton-potassium pump, formed by H+ and K+ transport systems, or dual mode of the K+ uptake system operation? | Uspekhi Sovremennoy Biologii (Advances of Modern Biology) 117, 668-689 (in Russian)

Trchounian A.

Formate hydrogen lyase are needed for proton-potassium exchange though the F0F1-ATPase and the TrkA system in anaerobically grown and glycolysing Escherichia coli | Curr. Microbiol. 35, 201-206

Bagramyan K., Trchounian A.

Decrease of redox potential in the anaerobically growing Escherichia coli suspension and proton-potassium exchange | Bioelectrochem. Bioenerg. 43, 129-134

Trchounian A.

The nature of K+-uptake systems participating in H+-K+-exchange and molecular hydrogen production in anaerobically grown Escherichia coli | Membr. Cell Biol. 9, 515-528

Ogandjanian E.S., Trchounian A.

An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 15. K+-uptaking activity in trk mutants | Bioelectrochem. Bioenerg. 39, 161-166

Trchounian A.

An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 14. Comparison of potassium uptake characteristics in anaerobically grown cells, performing glycolysis or nitrate/nitrite respiration: role of the respiratory chain | Bioelectrochem. Bioenerg. 39, 13-19

Bagramyan K.A., Vassilian A.V., Trchounian A. A.

The character of K+ uptake and its interaction with proton pumps of membrane in Escherichia coli, grown in anaerobic conditions in the presence of nitrate | Biophysics (Moscow) 41, 365-371

Bagramyan K.A., Trchounian A. A.

Role of the formate hydrogen lyase components in evaluation of molecular hydrogen and their relation with proton-potassium exchange in anaerobically grown bacteria Escherichia coli | Biophysics (Moscow) 41, 357-364

Trchounian A.

A direct interaction between the H+-F1F0-ATPase and the K+-transport within the membrane of anaerobically grown bacteria | Bioelectrochem. Bioenerg. 33, 1-10

Vassilian A.V., Trchounian A. A.

Relationship between the F0F1-ATPase and the K+-transport system within the membrane of anaerobically grown Escherichia coli. N,N'-dicyclohexylcarbodiimide-sensitive ATPase activity in mutants with defects in K+-transport | Bioenerg. Biomembr. 26, 563-571

Trchounian A. A.

Osmosensitivity of the 2H+-K+-exchange and the H+-ATPase complex F0F1 in anaerobically grown Escherichia coli | Curr. Microbiol. 29, 187-191

Bagramyan K.A., Trchounian A. A.

H+-K+-exchange and the formation of H2 in E. coli mutants with defects in the H+-ATPase complex and in potassium ion uptake | Biophysics (Moscow) 38, 678-683

Vassilian A.V., Trchounian A. A.

ATPase activity and potassium ion transport in anaerobically grown Escherichia coli trk mutants | Biochemistry (Moscow) 58, 744-752

Trchounian A. A.

An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 12. On the interaction of H+-ATPase complex F0F1 with Trk proteins in anaerobically grown cells | Bioelectrochem. Bioenerg. 27, 367-372

Ter-Nikogossian V.A., Vartanian M.K., Trchounian A. A.

Bacteriophages induced changes of membrane potential and ion transport through the membrane of S. typhimurium LT2 | Biophysics (Moscow) 36, 281-285

Trchounian A.

K+ dependent enzymatic activity of E. coli membrane H+-ATPase | Biophysics (Moscow) 36, 102-104

Trchounian A.

H+-K+-pump of E.coli | Biophysics (Moscow) 35, 882-883

Vardanian A.G., Trchounian A. A.

Correlation of membrane potential value with cell metabolism in bacteria | Stud. Biophys. 132, 235-238

Ogandjanian E.S., Trchounian A. A.

On the ground of the principle of intramembrane interaction of transport systems in bacteria | Stud. Biophys. 132, 231-234

Ogandjanian E.S., Trchounian A. A.

N,N'-dicyclohexylcarbodiimide-sensitive K+ dependent H+ extrusion from anaerobically grown E. coli | Biophysics (Moscow) 34, 322-323.

Trchounian A. A.

Study of N,N'-dicyclohexylcarbodiimide-sensitive K+ dependent ATPase activity in Escherichia coli | Nauch. Dokl. Vish. Sh. Biolog. Nauki 5, 90-96 (in Russian)

Martirosov S.M., Ogandjanian E.S., Trchounian A. A.

An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 12. K+-dependent ATPase activity (Arguments for the structural association of H+-ATPase with K+-ionophore) | Bioelectrochem. Bioenerg. 19, 353-357

Ter-Nikogossian V.A., Trchounian A. A.

Features of K+ uptake in S. enteritidis | Biophysics (Moscow) 33, 309-313

Bagramyan K.A., Trchounian A. A.

Redox potential and redox-state of bacterial membrane | Biolog. J. Armenia 41, 394-398. (in Russian)

Trchounian A.

H in Lactobacillus salivarius H+-K+-exchange | Bioelectrochem. Bioenerg. 17, 503-508

Trchounian A.

Energy-dependent K+ uptake and H+-K+-exchange in Salmonella typhimurium. | Bioelectrochem. Bioenerg. 17, 183-192

Trchounian A.

On the nature of H+-K+-exchange in anaerobically and aerobically grown S. typhimurium | Biophysics (Moscow) 32, 609-613

Ogandjanian E.S., Trchounian A.

Active transport of potassium ion through lactoacid bacteria membrane | Biophysics (Moscow) 32, 292-294

Martirosov S.M., Trchounian A.A.

An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 11. The Trk system in anaerobically and aerobically grown cells | Bioelectrochem. Bioenerg. 15, 417-426

Ter-Nikogossian V.A., Trchounian A. A.

Characteristics of K+ uptake in anaerobicaly grown S. typhimurium | Biophysics (Moscow) 31, 825-828

Martirosov S.M., Trchounian A. A.

K+ accumulation in E. coli grown in aerobic conditions | Biophysics (Moscow) 31, 626-630

Ter-Nikogossian V.A., Trchounian A. A.

Effect of valinomycin on K+ uptake in M. lysodeikticus | Biophysics (Moscow) 31, 527-528

Trchounian A.

Proton-potassium antiport in bacteria. Properties and proposed construction | Bioelectrochem.Bioenerg. 13, 231-232

Karagulian E.A., Gonian S.A., Trchounian A.

H+-K+-exchange and change of surface electrostatic charge of E.coli | Biophysics (Moscow) 29, 319-320

Martirosov S.M., Trchounian A.

Role of separate subunits of E. coli ATPase in proton-potassium exchange | Biophysics (Moscow) 29, 255-258

Trchounian A.

Osmotic control of H+-ATPase F1F0 function in E. coli | Biolog. J. Armenia 37, 836-844. (in Russian)

Martirosov S.M., Trchounian A.

An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli Part. 10. Operation of transport systems exchanging H+ for K+ in unc mutants | Bioelectrochem. Bioenerg. 11, 29-36

Martirosov S.M., Trchounian A.

Reversibility of proton-potassium pump and synthesis of ATP in E.coli | Biophysics (Moscow) 28, 83-86

Martirosov S.M., Trchounian A.

An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 9. Reversal of the mechanism exchanging 2H+ for K+ with the coupled synthesis of ATP | Bioelectrochem. Bioenerg. 9, 459-467

Martirosov S.M., Panosyan G.H., Trchounian A.A.

The models of proton-potassium exchanging systems | Biophysics (Moscow) 27, 249-252

Martirosov S.M., Trchounian A.A.

Systems for exchange of H+ for K+ in E. coli | Biophysics (Moscow) 27, 48-51

Martirosov S.M., Petrosian L.S., Trchounian A.A.

An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 8. The membrane potential (in comp. with S. faecalis) | Bioelectrochem. Bioenerg. 8, 613-620

Martirosov S.M., Trchounian A.A.

An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 7. On the structure of H+-K+-exchanging systems | Bioelectrochem. Bioenerg. 8, 605-611

Martirosov S.M., Trchounian A.A.

An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 6. Identification of H+-K+-exchanging systems | Bioelectrochem. Bioenerg. 8, 597-603

Martirosov S.M., Trchounian A.A.

An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. 5. The proton pump and lactate secretion | Bioelectrochem. Bioenerg. 8, 25-32

Martirosov S.M., Trchounian A.A.

Systems for exchange of H+ for K+ in E. coli. Interplay with proton ATPase complex | Biophysics (Moscow) 26, 1033-1036

Martirosov S.M., Trchounian A.A.

Independent function of the systems for H+-K+-exchange in E.coli | Biophysics (Moscow) 26, 817-821

Martirosov S.M., Trchounian A. A.

The mode of lactate secretion by E .coli | Biophysics (Moscow) 25, 920-921
 

Թեզիս/Thesis

N. Avtandilyan, G. Petrosyan, A. Trchounian

Oxidative stress in the 7,12-dimethylbenz[a] anthracene rat model of breast cancer: suppression by a NO-synthase inhibitor NG- nitro-L-arginine methyl ester | The 44th FEBS Congress “From molecules to living systems”. 2019, pp. 341-341 |

Anna Poladyan, Karen Trchounina, Armen Trchounian

From organic wastes to biohydrogen: responsible hydrogenases upon different carbon mixtures utilization by Escherichia coli | 12th internatinal confereance on Hydrogenases. 2019, p. 96

Alexandra Rubtsova, Lilit Gabrielyan, Armen Trchounian

Regulation of hydrogen yield in green microalga Parachlorella kessleri by physicochemical factors | 10th International Conference "Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability-2019". 180

A. Poladyan, T. Semashko, L. Zhukouskaya, V. Dziameshka, A. Trchounian

Ralstonia eutropha Hydrogenase Application in Bioelectrocatalysis as Anode Enzyme | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AES-1087

A. Poladyan, O. Lenz, A. Trchounian

Hydrogenase Activity of the Facultative Chemolithoautotroph Ralstonia eutropha Consuming Brewery Waste | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AES-1075

A. Trchounian, N. Sahakyan, M. Ginovyan, M. Petrosyan

Antibacterial and Anti-phage Activity of Raw Material Plantago major L., a Medicinal plant Grown in Armenia | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AES-1068

A. Trchounian, L. Gabrielyan, N. Sahakyan

Overcoming Antibiotic Resistance: Heavy Metal Nanoparticles as Antibacterial Agents against Antibiotic Resistant Escherichia coli Strains | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AAR-650

D. Soghomonyan, A. Margaryan, H. Badalyan, A. Trchounian

Bacterial Membrane Protein Activity Affected by 60Co Gamma Radiation | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. MBP-112

S. Mirzoyan, A. Trchounian, K. Trchounian

Role of Acetate in Hydrogen producing Hydrogenase 3 Activity during Glycerol Fermentation in E. coli pH 7.5 | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. MBP-130

Սուսաննա Գևորգյան, Արմեն Թռչունյան

The Fluorescence Visualization of Green Synthesized Silver Nanostructures | FEBS Advanced Course 2019: Biomolecules in action II. 2019, p. 80

L. Hakobyan, L. Gabrielyan, A. Trchounian

Optimization of growth conditions and substrates used as a tool altering the mode of metabolism of Rhodobacter sphaeroides: the role of membrane bound systems in the mechanisms of regulation. | 44th FEBS Congress, From molecules to living systems. 2019, p. 119

L. Gabrielyan, J. Manoyan, A. Trchounian

Effect of growth conditions on the growth rate, photosynthetic pigments content and pH value of new green microalga Parachlorella kessleri | 44th FEBS Congress, From Molecules to Living Systems. 2019, p. 281

Anna Poladyan, Lena Margaryan, Karen Trchounian, Tatyana Semashko, Armen Trchounian

Upcycling of office waste paper and cardbord to biohydrogen | 8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. p. 746

Anna Poladyan, Tatyana Semashko, Lyudmila Zhukouskaya, Volha Diameshka, Armen Trchounian

Analysis of the Escherichia coli hydrogenases as anodic enzymes in bioelectrochemical system | 8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. p. 338

Karen Trchounian, Bella Hakobyan, Lusine Karapetyan, Armen Trchounian

Understanding Escherichia coli formte channels working direction during fermentation of mixture of glucoseխ glycerol and formate at pH 7.5 | 8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. 2019, p. 990

Karen Trchounian, Armen Trchounian

Interdisciplinary approach and use of active learning methods in Master program of Applied Microbiology at university | 8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. 2019, p. 849

Lusine Karapetyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

The relationship between proton ATPase and Dcu transport system during glucose fermentation at pH 6.5 | The 44th FEBS Congress. 2019, p. 317-318 |

Liana Vanyan, Hripsime Petrosyan, Satenik Mirzoyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

The role of several subunits of Escherichia coli hydrogenase 4 in hydrogen production during fermentation of various glucose concentrations at pH 7.5 | The 44th FEBS Congress. 2019, p. 315

Karen Trchounian , Gayane Mikoyan, Lusine Karapetyan, Satenik Mirzoyan, Antonio Valle, Jorge Bolivar, Armen Trchounian

Role of dcu transporters in proton ATPase dependent proton flux during glucose fermentation at pH 7.5 | The 44th FEBS Congress. 2019, p. 314-315

Hripsime Petrosyan, Satenik Mirzoyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

The role of Escherichia coli hydrogenase 3 subunits in hydrogen production during fermentation of high glucose concentration at different pHs | The 44th FEBS Congress. 2019, p. 318 |

S. Mirzoyan, A. Trchounian, K. Trchounian

The effect of the mixture acetate and glycerol on E. coli growth and H2 production during fermentation | The 44th FEBS Congress 2019, p. 314

H. Gevorgyan, S. Mirzoyan, A. Trchounian, K. Trchounian

The impact of FOF1-ATPase on H2 producing hydrogenase activity in Escherichia coli during mixed carbon sources fermentation | The 44th FEBS Congress 2019, p. 313-314 |

S. Blbulyan, M. Sahakyan, A. Poladyan, A. Trchounian

Redox regulation of the growth, hydrogenase activity and bioenergetic properties of Ralstonia eutropha upon different carbon source utilization | Federation of European Biochemical Societies, The 44th FEBS Congress. 2019, P-004-009

Razmik Sargsyan, Hovik Panosyan, Armen Trchounian

Antimicrobial and antioxidant activity of some corticolous lichens sampled in Armenia | FEBS advanced lecture course: Current Advances in Pathogen Research, 2019, pp. 30-31 |

N. Sahakyan, M. Zareyan, S. Hambardzumyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

ln vitro antioxidant potential of ethanol extracts of different plants from Armenian flora | "Towards a Redox Heslthy Aging" WGs Meeting of the NutRed0x COST Action CA1611Z. 2018, p. 22 |

I. Bazukyan, T. Aleksanyan, A. Trchounian

GUT microbiota and probiotics: In vitro and in vivo hydrophobicitayn da dhesiono f lactica cid bacteria | "Towards a Redox Healthy Aging" WGs Meeting of the NutRed0x COST Action CA16112. 2018, p. 32 |

N. Mnatsakahyan, A. Trchounian

Antibacterial and antifungal effects of colloidal Ag nanoparticles and their applications | 1st South Caucasus Food Analytical Conference. 2018, p. 4-5

Mamikonyan A., Avtandilyan N., Javrushyan H., Trchounian A.

Inhibition of nos activity as an effective anticancer therapy against 7,12-DMBA rat model of breast cancer | International conference „Smart Bio“. 2018, p. 114 |

Айвазян И. С., Маргарян А. А., Трчунян А. А.

Металлоустойчивые бактерии из хвостохранилища Арцваник: Идентефикация бактерий и определение генов, обеспечивающих их металлоустойчивость | 22-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «БИОЛОГИЯ - НАУКА XXI ВЕКА». 2018, стр. 272 |

Anush Aghajanyan, Armen Trchounian

Biochemical properties of stevia rebaudiana extract in the stress conditions | 8th world convention on stevia. 2018, p. 19 |

H. Gevorkyan, A. Vassilian, G. Sawers, A. Trchounian, K. Trchounian

Effect of hydrogenases on the F0F1-Atpase activity in escherichia coli during fermentation of glucose, glycerol and formate | ASM MICROBE 2018 american society for microbiology general meeting. 2018, p. SUNDAY-1081

A. Poladyan, R. Hayrapetyan, A. Trchounian

Batch fermentation characteristics and hydrogen production of escherichia coli wild type and hydrogenase mutants using xylose as feedstock | ASM MICROBE 2018. 2018, p. SUNDAY-829

S. Blbulyan, M. Sahakyan, A. Poladyan, A. Trchounian

Growth and Bioenergetics Properties of Facultative Chemolithoautotrophic Bacterium Ralstonia Eutropha Upon Organic Waste Materials Utilization | ASM MICROBE 2018. 2018, p. SUNDAY-809

M. Ginovyan, M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Trchounian

Gc-MsA nalysis of Bio-ActiveC ompoundsfr om Methanol Extractso f R. ObtusifoliusLa.n d A. EupatoridL . Possessnig Anti m icrobiaI Activity | ASM MICROBE 2018 American Society for Microbiology General Meeting. 2018, p. SUNDAY-624

M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Avetisyan, S. Aloyan, A. Trchounian

The Chemical Composition and Antimicrobial Potential of Artemisia Dracunculus L., Cultivated At High Altitude Armenian Landscape | ASM MICROBE 2018. p. SUNDAY-620

I. Bazukyan, D. Soghomonyan, A. Margaryan, N. Sahakyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

Antibiotic resistance of bacteria: novel findings on antimicrobial agents and activation of resistance genes | ASM MICROBE 2018 american society for microbiology general meeting. 2018, p. SUNDAY-611

L. Gabrielyan, A. Trchounian

lron oxide nanoparticles as antimicrobiaI agents | ASM MICROBE 2018 American society for microbiology general meeting. 2018, p. FRIDAY-596 |

Hripsime Petrosyan, Liana Vanyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Biohyd rogen production by Escherichia coli during dark fermentation: novel properties of different subunits in hydrogenases 3 and 4 depending on glucose concentration | 22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, C1: p. 3

Lilit Gabrielyan, Armen Trchounian

New a pproach in hydrogen energy biotechnology: effects of sole and mixed carbon sources on hydrogen yield in purple nonsulfur photosynthetic bacteria and their significance | 22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, E2: p. 1

Anna Poladyan, Lusine Baghdasaryan, Karen Trchounian, Armen Trchounian

Hydrogen production by bacteria: stimulation effects and responsible hydrogenases during xylose vs. glucose dark fermentation | 22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, p. E2 Keynote

Satenik Mirzoyan, Anait Vassilian, Armen Trchounian, Karen Trchounian

H2 production by Escherichia coli during utilization of lactose or mixture of lactose and glycerol: prolongation of production and role of hydrogenases 1 and 2 at different pH | 22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, P1: p. 11

Габриелян Л. С., Акопян Л. Ю., Трчунян А. А.

Pегуляция фотовыделения биоводорода пурпурной бактерией Rhodobacter sphaeroides | Международная научная конференция «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем». 2018, p. 107

L. Gabrielyan, A. Trchounian

Enhancement of biohydrogen production by uncouplers in new green microalga Parachlorella kessleri | 43rd FEBS Congress. 2018, p. 175-175

A. Mamikonyan, A. Trchounian

Impact of nor-NOHA on down-regulation of spermine in DMBA-induced breast cancer in rats | FEBS workshop on Emerging issues of breast cancer research: tumour heterogeneity, immunotherapy. 2018, p. ID 28994 |

N. Avtandilyan, A. Trchounian

The potential therapeutic effect of nor-NOHA and L-NAME in breast cancer treatment | FEBS workshop on Emerging issues of breast cancer research: tumour heterogeneity, immunotherapy, and cellular metabolism. 2018, էջ ID 28993 |

H. Gevorgyan, A. Poladyan, A. Trchounian, K. Trchounian

The relationship of Escherichia coli Hyd enzymes with the F0F1-ATPase during fermentation of mixture of carbon sources | The 43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, p. 358-358 |

Armine Margaryan, Hovik Panosyan, Armen Trchounian, Nils-Kare Birkeland

Microbial community of Armenian mining areas, their heavy metal resistance and th role in bioremediation | Extremophiles: From Biology To Biotechnology. 2018, p. 16 |

Poghosyan Heghine, Panosyan Hovik, Trchounian Armen

Production of carotenoids of thermus scotoductus K1 at different growth conditions and investigation of their biological peculiarities | Extremophiles: From Biology to Biotechnology. 2018, p. 18 |

Soghomonyan D., Trchounian A.

The effects of extremely high frequency electromagnetic radiation on ATPase activity of probiotic Lactobacillus acidophilus VKMB-1660 at human gut pHs | International Workshop “Influence of Electromagnetic Radiation on Human Beings and Problem of Understanding” Yerevan Armneia, 17-19 September, Abstract Book, 2018, p. 22

Soghomonyan D., Trchounian A.

The Effects of Potassium Metabisulfite on Wine Spoilage Lactic Acid Bacteria: H+ Efflux and Survival at Low pH | Food Science and Technology Second B-Fost Congress, 15-17 October, Yerevan, 2018, abstract book, p. 10

A. Margaryan, G. Shahinyan, H. Panosyan, A. Trchounian

Exploring metal resistant microbes of Armenian mining areas in order to find new means for bioremediation | 12th International Congress of Extremophiles, Ischia, Italy, 2018, p. 62 |

A. Margaryan, H. Panosyan, A. Trchounian, N.-K. Birkeland

Bacillus subtilis AG4 as a prospective tool for bioremediation | 12th International Congress of Extremophiles, Ischia, Italy, 2018, p. 59

Armen Trchounian

Issues in spreading microbiology knowledge, improving teaching approaches and developing international cooperation in microbiology education | International Conference "Advances in Microbiology and Biotechnology". 2018, p. 102

Naira Sahakyan, Margarit Petrosyan, Armen Trchounian

Antoixidant activity from alcohol extracts of some plants of Armenian flora: The highest level and its probable nature | 3rd Congress of Polish Biosciences BIO2018. 2018, p. 63

A. Trchounian

Microbial effects of electromagnetic radiation of extremely high frequency: New findings, mechanisms and significance | VIII Международный конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине». 2018, стр. 154-155 |

Габриелян Л. С., Блбулян С. C., Трчунян А. А.

Влияние электромагнитного излучения крайне высоких частот на состав фотосинтетических пигментов и выделение водорода фототрофными микроорганизмами | VIII Межд. конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине». 2018, стр. 22-23

K. Hovnanyan, M. Hovnanyan, A. Trchounian

Entamoebas as models for the structural and functional consideration of liposomes and phospholipases C in eukaryotes | 19th Congress of European Unit of International Society of Toxinology. 2018, S26

Bazukyan I., Petrosyan A., Sarukhanyan A., Trchounian A.

New lactic acid bacteria isolated from Armenian honeybee's gastrointestinal tract | Second Young Scientists Seminar on Genetics with International Participation. 2018, p. 42

Анна Поладян, Армен Трчунян, Татьяна Семашко, Людмила Жуковская, Ольга Демешко

Анализ использования гидрогеназ Escherichia coli в качестве анодных ферментов | II International Scientific and Practical Internet-Conference "Biotechnology: Experience, Traditions and Innovations". 2018, 70

Марутян С. В., Петросян Г. А., Марутян С. А., Навасардян Л. А., Трчунян А. А.

Влияние микроволнового излучения на рост и ферментативную активность дрожжей Candida guilliermondii НП-4 | 8-ой Международный конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине», Научные труды конг-ресса, 10-14.09.2018г., Санкт-Петербург, стр. 57-58 https://elibrary.ru/item.asp?id=35609343

Anna Poladyan, Karen Trchounian, Armen Trchounian

From organic waste to biohydrogen: Approaches to enhance H2 production by Escherichia coli | International Conference "Advances in Microbiology and Biotechnology". 2018, p. 20

Lusine Karapetyan, Satenik Mirzoyan, Antonio Valle, Jorge Bolivar, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Role of dcu C4-dicarboxylate transporters in H2 production during fermentation of glucose or glycerol | 20th European Bioenergetics Conference. 2018, p. e100

Satenik Mirzoyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Role of F0F1-ATPase in H+ flux by Escherichia coli during lactose fermentation at different pHs | 20th European Bioenergetics Conference. 2018, p. e116

Sahakyan N., Petrosyan M., Trchounian A.

The antioxidant activity of Ajuga genevensis L. in vitro culture | XI-th international conference “The biology of plant cells in vitro and biotechnology”. 2018, p. 190

Petrosyan M. T., Sahakyan N. Zh., Aloyan S., Trchounian A.

Comparative analysis of Amberboa sosnovskyi ILJIN intact plant and isolated culture chemical composition and biological activity | XI-th International conference "THE BIOLOGY OF PLANTE CELLS in vitro AND BIOTECHNOLOGY'. 2018, p. 180

Sahakyan N., Petrosyan M., Trchounian A.

The Radical Scavenging Activlty of Ajuga genevensis L. in vitro culture | NutRedOx COST Action CA16112 & Postgraduate Training Network ,'NutriOx', 2017. p. 65 |

I. Ayvazyan, A. Margaryan, A. Trchounian

New heavy metal tolerant alkalophilic bacteria isolated from Artsvanik tailing | IV International Scientific Conference of Young Researchers, Biotechnology: Science and Practice. 2017, p. 11 |

Sargsyan R., Panosyan H., Trchounian A.

Lichens distributed on the territory of Armenia as potential producers of antimicrobial and antioxidant compounds | IV International Scientific Conference of Young Researchers: Biotechnolgy: Science and Practice. 2017, 33-34 pp. |

K. Trchounian, S. Mirzoyan, P. Romero-Pareja, M. Coello, A. Trchounian

Growth and Hydrogen Production Properties of Escherichia Coli During Fermentation of the Mixture of Glucose, Glycerol and Formate at Di | ASM MICROBE 2017 General Meeting. p. 612 |

D. Soghomonyan, K. Ohanyan, A. Zakaryan, H. Badalyan, A. Trchounian

The Effects of Gamma-Radiation on Membrane Activity of Pseudomonas aeruginosa GRP3 | ASM MICROBE 2017 General Meeting. p. 720 |

A. Poladyan, K. Trchounian, A. Trchounian

Optimization Strategy for Hydrogen Production by Escherichia coli Using Brewery Waste | ASM MICROBE 2017 General Meeting. p. 622 |

D. Soghomonyan, S. Blbulyan, A. Trchounian

The Combined Effects of Electromagnetic Radiation and Low Concentration of Sulfur Dioxide on Growth and Survival of Wine Lactic Acid Bacteria | ASM MICROBE 2017 General Meeting. 2017, p. 728 |

M. Ginovyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

Antibacterial, Antifungal and Anti-Phage Activity of Di | ASM MICROBE 2017 General Meeting. 2017, p. 318 |

G. Shahinyan, A. Margaryan, H. Panosyan, A. Trchounian

The Modelling of Lipase Protein Structures Based on Newly Isolated Thermophilic Bacilli Gene Sequences | ASM MICROBE 2017 General Meeting, p. 739 |

N. Sahakyan, M. Petrosyan, A. Avetisyan, A. Markosyan, S. Aloyan, A. Babayan, A. Trchounian

Essential Oil from Thymus vulgaris L. as Antimicobial Agent | ASM MICROBE 2017 General Meeting. 2017, p. 19 |

Lusine Hakobyan, Karine Grigoryan, Armen Trchounian

The dynamics of ochratoxigenic fungi contents through different stages of dried grape production | 40th World Congress of Vine and Wine. 2017, p. 45-47 |

Karen Trchounian, Armen Trchounian

Input of hydrogenasesi n Hz cycling and proton Escherichiac oli during fermentation | 1st International GIBB Meeting. 2017, p. 21 |

L. Gabrielyan, L. Hakobyan, A. Trchounian

Effects of light/dark duration on hydrogen production by green microalgae Chlorella pyrenoidosa | American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2017. p. 624

D. Soghomonyan, A. Trchounian

The impact of potassium metabisulfite and electromagnetic irradiation on lactobacillus paracasei SPP. Paracasei at different PHS of growth media | FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 191

S. Blbulyan, A. Trchounian

Escherichia coli fofi-atpase activity and its cooperation with hydrogenase4 (hyf) depend on glucose concentration | FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 054

A. Poladyan, K. Trchounian, A. Trchounian

Escherichia coli growth and hydrogen production using brewery waste: optimal pretreatment and role of hydrogenases | FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 248

H. Sargsyan, L. Gabrielyan, A. Trchounian

Bioenergetics of photofermentation: effect of protonophores on membrane-associated atpase activity in rhodobacter sphaeroides | FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 275

Mirzoyan S., Poladyan A., Trchounian K., Trchounian A.

H2 produciion by escherichia coli batch cultures during fermentation of glycerol, lactose at different phs | FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 107

P. Hovhannisyan, H. Panosyan, A. Trchounian, N. K. Birkeland

Amplification and cloning of an alpha-amylase gene from anoxybacillusf lavithermt Kl03 isolated from an armenian geothermal spring | FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 094

K. Trchounian, S. Mirzoyan, A. Vassilian, A. Trchounian

Compensatory H2 producing activity of escherichia coli hydrogenases during mixed carbon sources fermentation | FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 095

A. Netrusov, A. Trchounian

Developing common curriculum and improving teaching approaches of microbiolog education | FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. 2017, p. 753

L. Gabrielyan, H. Sargsyan, L. Hakobyan, A. Trchounian

Hydrogen cycle in purple non-sulfur bacteria: relationship between nitrogenase and hydrogenase | 19th IUPAB and 11th EBSA Congress. 2017, p. S259 |

L. Hakobyan, L. Gabrielyan, A. Trchounian

Membrane conductance of Rhodobacter sphaeroides and the input of F0F1- ATPase in its formation | 19th IUPAB and 11th EBSA Congress. 2017, p. S265 |

K. Trchounian, A. Trchounian

Role of Escherichia coli formate channels in H2 production during mixed carbon sources fermentation | 19th IUPAB and 11th EBSA Congress. 2017, p. S270 |

A. Poladyan, S. Blbulyan, K. Trchounian, A. Trchounian

Glucose concentrations influence on activities of FoF1 ATPase and hydrogenase 4 in Escherichia coli | 19th IUPAB and 11th EBSA Congress. 2017, p. S289 |

Naira Sahakyan, Margarit Petrosyan, Armen Trchounian

Free radical scavenging activity of Amberboa sosnovskyi ILJIN, Hypericum elongatum LEDEB and Stizolophus balsamita Lam plant isolated cultures | NutriOx 2016, p. 33 |

Soghomonyan D., Trchounian A.

The effects of different physicochemical factors on growth and survival of human gut lactic acid bacteria | 4th World Congress on Targeting Microbiota. 2016, p. 25

Trchounian A.

Improving hydrogen gas productivity by microbial dark- and photo-fermentation: novel data and future approches | IV International Conference "Microbial diversity: resource potential". 2016, p. 162-163

Trchounian A., Netrusov A.

Improving teaching approaches and algorithm of academic microbiology | IV International Conference "Microbial diversity: resource potential". 2016, p. 163-164

M. Ginovyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

Antimicrobial activity of some plant materials used in Armenian folk medicine | 41st FEBS Congress. 2016, p. 324 |

Grigoryan S., Bazukyan I., Grigoryan R., Sarkisyan N., Trchounian A.

Study of host-microbial interaction of lactic acid bacteria | FEBS Advance Course “Current Advances in Pathogen Research”. 2016, p. 15-16 |

Anna Poladyan, Satenik Mirzoyan, Armen Trchounian

Effect of Different Substrates on Growth and Redox Potential Kinetics of Escherichia coli Wild Type and Hydrogenases Lacking Mutant | US Biophysical Society 60th Annual Meeting. 2016, p. 315 |

K. Trchounian, S. Spaans, A. Trchounian, A. Stams, S. Kengen

Investigation of the Formate and Hydrogen Metabolism of Different Thermococcus Species | American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2016. p. 218

A. Margaryan, D. Soghomonyan, S. Astanyan, K. Ohanyan, H. Badalyan, A. Trchounian

New Approach to Monitor Gamma-rays Effects on Different Bacteria in the Environment | American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2016. p. 791-791

M. Petrosyan, A. Avetisyan, A. Markosian, N. Sahakyan, A. Babayan, S. Aloyan, A. Trchounian

Essential Oils of Basil Plants as Antimicrobial Agents | American Sociaty for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2016, p. 189

A. Margaryan, N-K. Birkeland, H. Panosyan, A. Trchounian

Microbial Diversity in Armenian Mining Areas Revealed by Molecular Approach | American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE, 2016, p. 158

L. Gabrielyan, A. Trchounian

Comparative Effects of Cu(Ii) and Ni(Ii) Ions Low Concentrations on Rhodobacter sphaeroides Growth Characteristics and Hydrogen Production | American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE. 2016, p. 71

A. Poladyan, K. Trchounian, A. Trchounian

Glycerol Fermentation and Hydrogen Metabolism by Escherichia coli: New Approaches to Enhance Hydrogen Production | American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE. 2016, p. 070

N. Sahakyan, M. Petrosyan, A. Avetisyan, A. Markosian, S. Aloyan, A. Trchounian

Antimicrobial Activity of the Essential Oils of Ziziphora Clinopodioides Lam. from Armenia | American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2016, p. 188

A. Poladyan, S. Mirzoyan, K. Trchounian, A. Trchounian

Hydrogen production by Escherichia coli wild type and hydrogenase mutants upon formate and glycerol fermentation under different growth conditions | VAAM Annual Conference 2016 of the Association for General and Applied Microbiology. 2016, p. 156 |

Naira Sahakyan, Margarit Petrosyan, Armen Trchounian

Comparative analysis of chemical composition and biological activities of Ajuga genevensis L. in in vitro culture and intact plants | ICAB 2016: 18th International Conference on Advances in Biology. 2016-, p. 105

Lilit Hakobyan, Lilit Gabrielyan, Armen Trchounian

Advantages of mixed carbon fermentation in biological hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides | International Conference "Photosynthesis Research for Sustainability - 2016". p. 196 |

Karen Trchounian, Armen Trchounian

New role of Escherichia coli hydrogenase 4 during glucose fermentation | 11th International Hydrogenase Conference. 2016, p. 53 |

K. Trchounian, A. Poladyan, L. Gabrielyan, A. Trchounian

Developing hydrogen production biotechnology: cheap substrates, effective strains and optimized fermentative conditions | 21st World Hydrogen Energy Conference WHEC. 2016, p. 179-180

K. Trchounian, A. Trchounian

H2 production by Escherichia coli during utilization of acetate and mixture of glycerol with acetate | 21st World Hydrogen Energy Conference WHEC. 2016, p. 277-278

Y. Simonyan, A. Keryan, I. Bazukyan, A. Trchounian

New lactic acid bacteria strains isolated from Armenian traditional dairy products with great potential for dairy production | Food Micro. 2016, p. 169 |

A. Keryan, I. Bazukyan, A. Trchounian

Controlled and uncontrolled pH as a tool to control the biological activity of two new lactobacilli strains isolated from Armenian dairy product matsoun | Food Micro. 2016, p. 157 |

Lilit Gabrielyan, Lilit Hakobyan, Harutyun Sargsyan, Armen Trchounian

New sources and optimized conditions for hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides | Autotrophic microorganisms: 5th All-Russian Symposium with international participation. 2015, p. 20 |

Saghatelyan A., Panosyan H., Trchounian A. , Birkeland N. -K.

Bacterial diversity of geothermal springs in Nagorno-Karabakh | The FEMS 2015, 6th Congress of European Microbiologists, Maastricht, The Netherlands, p.n. 296

Hakobyan A., Panosyan H., Trchounian A.

Microbial diversity in Armenian saline-alkaline soils and subterranean salt deposits analyzed by molecular and culture-based methods | The FEMS 2015, 6th Congress of European Microbiologists, Maastricht, The Netherlands, p.n. 279

Margaryan A., Panosyan H., Trchounian A.

Could Bacillus subtilis AG4 strain isolated from Armenian Gold Mine be a tool for bioremediation of heavy metal contaminated environment? | Book of Abstracts 3rd International Scientific conference ‘’Dialogues on science’’, Yerevan, Armenia, p. 28

Hovhannisyan P., Margaryan A., Panosyan H., ԱՐՄԵՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԹՌՉՈՒՆՅԱՆ

Anoxybacillusflavithermus K103 strain as an active producer of amylolytic enzymes | Book of Abstracts 3rd International Scientific conference ‘’Dialogues on science’’, Yerevan, Armenia, p. 21

Hakobyan A., Panosyan H., Trchounian A.

Isolation of halophilicarchaea from Avan salt mine in Armenia and their identification using polyphasic approaches | Book of Abstracts 3rd International Scientific conference ‘’Dialogues on science’’, Yerevan, Armenia, p. 27

Panosyan H., Saghatelyan A., Margaryan A., Birkeland N. -K., Trchounian A.

Diversity of thermophiles in Armenian geothermal springs | 13th International Meeting Thermophiles 2015, Santiago, Chile, p. 149

Margaryan A., Ohanyan V., Torgomyan H., Soghomonyan D., Badalyan H., Trchounian A.

Application of computational and biological approaches to detect UV radiation effects on bacterial cells | International workshop on ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015-09-25, p. 47 |

Габриелян Л. С., Саргсян А. Г., Оганян В. А., Трчунян А. А.

Воздействие миллиметровых волн низкой интенсивности на рости фотовыделение Н2 пурпурной бактерией Rhodobacter sphaeroides | VII Межд. конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине», 2015, стр. 27-28

V. Ohanyan, H. Torgomyan, D. Soghomonyan, K. Hovnanyan, A. Trchounian

Novel data on bactertal effects of low intbnsity electromagnetic field in extremely high frequences: effectso f irradiated antibiotics on enterococct]sh irae and escherichia coli growth and morphology. Ion flux alternations due to combtned treatment of lactobacillus acidophilus with irradiation and antibiotics | VII Internatկonal Congress "Low and Superlow Fields and Radiations in Biology and Medicine", 2015-09-09, p. 213 |

Margaryan A., Ohanyan V., Torgomyan H., Soghomonyan D., Badalyan H., Trchounian A.

Applicatopn of Computational and Biological Approaches to Detect UV Radiation Effects on Bacterial Cells | International Workshop on Ionizing and Non-ionazing Radiation Influence on Structure and BiopHsical Properties of Living Cells, Tsaghkadzor Armenia, 2015, p. 53

Harutyunyan K., Soghomonyan D., Hakobyan L., Trchounian A.

Adhesive Properties and the F0F1-ATPase Activity of Probiotic Strain Lactobacillus acidophilus 317.402 | III International Scientific Conference of Young Researchers Diologs on Sciece Dedicated to the 5th Anniversary of the SPC > NAS, Republic of Armenia, 2015, p. 72

Ohanyan V., Torgomyan H., Soghomonyan D., Hovnanyan K., Trchounian A.

Novel Data on Bacterial Effects of Low Intensity Electromagnetic Field in Extremely High Frequences: Effects of Irradiated Antibiotics on Enterococcus Hirae and Escherichia coli Growth and Morphology | Ion Flux Alternations Due to Combined Treatment of Lactobacillus acidophilus with Irradiation and Antibiotics VII International Congress "Low and Superlow Fields and Radiations in Biology and Medicine", Saint-Petersburg, Russia, 2015, p. 213

Оганнесян П. А., Варданян Г. Г., Маргарян А. А., Паносян О. А., Трчунян А. А.

Термофильные бациллы, выделенные изгеотермальных источников Армении, как продуценты гидролитических ферментов | Сборниктезисов “Биологиянаука XXI века” XVIII международнаяПущинскаяшкола-конференциямолодыхученых. Пущино, p. 221

Сагателян А. Р., Маргарян А. А., Паносян О. А., Трчунян А. А.

Thermusscotoductus, изолированный изгорячего источника Карвача | Сборниктезисов “Биологиянаука XXI века” XVIII международнаяПущинскаяшкола-конференциямолодыхученых. Пущино, p. 223

Shahinyan G., Panosyan H., Trchounian A.

Optimization of thermostabile lipase production from thermophilic bacilli isolated from a geothermal spring of Armenia | FEBS Young Scientist ForumYSF2014, Paris, France, p. 55

Margaryan A., Birkeland N. -K., Trchounian A., Panosyan H.

Distribution of heavy metal resistant bacteria in Armenian copper and gold mines and their response to heavy metal stress | Book of Abstracts 10th International Congress on Extremophiles, Extremophiles 2014, Saint Petersburg, Russia, p. 145

Hakobyan A., Panosyan H., Trchounian A., Birkeland N. -K.

Microbial diversity analysis of an Armenian subterranean salt depositusing molecular and culture-based methods | Book of Abstracts 10th International Congress on Extremophiles, Extremophiles 2014, Saint Petersburg, Russia, p. 144

Saghatelyan A., Panosyan H., Trchounian A., Birkeland N. -K.

Investigation of microbial diversity of geothermal springs in Nagorno-Karabakh based on metagenomic and culture-based approaches | Abstracts Book of International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, YSU press, p. 38

Margaryan A., Birkeland N.-K., Popov Yu., Panosyan H., Trchounian A.

Armenian mines as a source of heavy metal accumulating metalophilic bacilli | Abstracts Book of International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, YSU press, p. 27

Hovhannisyan P., Vardanyan G., Margaryan A., Panosyan H., Trchounian A.

Thermostable hydrolytic enzyme producing bacilli isolated from geothermal springs of Armenia and Nagorno-Karabakh | Abstracts Book of International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, YSU press, p. 60

Hakobyan A., Panosyan H., Trchounian A., Birkeland N.-K.

Identification of halophilicarchaea from the Avan salt mine in Armenia, using a polyphasic approach including 16S rRNA gene sequence polymorphism | Abstracts Book of International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, YSU press, p. 37

Shahinyan G., Panosyan H., Trchounian A.

Searching for thermostable lipase producing bacilli and the optimization of their lipase production | Abstracts Book of International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, YSU press, p. 88

Shainynan G., Panosyan H., Trchounian A.

Searching for thermostabile lipase producing bacilli and the optimization of lipase their production | Book of abstracts, International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”.Yerevan, Armenia, 2014, p. 88

Soghomonyan D., Trchounian A.

Proton-Translocating F0F1 ATPase as a Target for Combined Effects of Low-Intensity Electromagnetic Irradiation and Antibiotics on Lactobacillus acidophilus | In ASM-2014 114th International Conference, Boston, USA, abstract number K-754

Soghomonyan D., Trchounian A.

Changes in the F0F1-ATPase Activity of Irradiated Lactobacillus acidophilus in the Presence of Ceftazidime at Low pH | In Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology, International Scientific Workshop Yerevan, Armenia, 2014, p. 91

Sharif Alghabpoor S. F., Panosyan H., Popov Yu., Trchounian A.

Production of thermostable alfa-amylase by Bacillus sp. Iranian S2 using solid state fermentation | Abstract book of Young scientists’ conference ’’New aspects in molecular biotechnology and biochemistry’’, p. 31

Hakobyan A., Panosyan H., Trchounian A.

Production of cellulose by the haloalkaliphilic strains of Streptomyces isolated from saline-alkaline soils of Ararat Plain, Armenia | Abstract book of Young scientists’ conference ’’New aspects in molecular biotechnology and biochemistry’’, p. 23

Margaryan A., Birkeland N. -K., Panosyan H., Popov Y., Trchounian A.

Bacterial diversity in the Alaverdi Copper Smelter (Armenia) | The FEMS 2013, 5th Congress of European Microbiologists, Leipzig, Germany. PO0, p.n. 3342

Margaryan A., Birkeland N.-K., Panosyan H., Popov Y., Trchounian A.

The effect of combined heavy metal ions on copA, nikA and czcD genes expression of metal-resistant bacilli | The FEBS Journal, v. 280, supplement 1, p. 231 |

Margaryan A., Birkeland N.-K., Panosyan H., Popov Y., Trchounian A.

Bacterial diversity in the Alaverdi copper smelter | 4th Congress of European Microbiologists (FEMS 2013), Leipzing, p. 217

Panosyan H. H., Margaryan A. A., Popov Yu. G., Trchounian A. H.

Thermophiles from Armenian hot springs and their potential in biotechnology | Modern State of Biotechnological Developments and Ways of Commercialization. Yerevan, Armenia, p. 37-38

Bazukyan I., Agabekyan N., Popov Yu., Trchounyan A.

Creation of new ferments with lactic acid bacteria from dairy products of different regions of Armenia | ISTC Conference «Modern State of Biotechnological Developments and Ways of Their Commercialization», Yerevan, Armenia, 2012, p. 59-60

Bazukyan I., Popov Yu., Trchounyan A.

Some properties of lactic acidnbacteria isolated in Armenia | ISTC International conference: «Bacteriophages and Probiotics–Alternatives to Antibiotics», Tbilisi, Georgia, 2012, p. 106

Trchounian A., Torgomyan H., Ohanyan V., Soghomonyan D., Kalantaryan V.

Extremely high frequency electromagnetic Irradiation with low-Intensity enhanses antibiotics antibacterial effects on different bacteria | In “Low and superlow fields and radiations in biology and medicine” Scientific Proceedings of the Congress, Saint-Petersburg, Russia, 2012, p. 192

Габриелян Л.С., Акопян Л.Ю., Трчунян А.А.

Дрожжевый экстракт как источник азота при росте и выделении молекулярного водорода пурпурной бактерией Rhodobacter sphaeroides | Труды IV Сисакяновских чтений “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии”, Алушта, 5-9 сентября, с. 61-64

Gabrielyan L., Torgomyan H., Trchounian A.

Molecular hydrogen production during various nitrogen source photo-fermentations by Rhodobacter sphaeroides | Biochim. Biophys. Acta, 1797(1), p. 113-114

Gabrielyan L., Torgomyan H., Trchounian A.

Effects of some carbon and nitrogen sources on growth and hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides | FEMS, 3th Congress of European Microbiologist, Gothenburg, Sweden, June 28–Jule 2, p. 828

Ogandjanian E.S., Trchounian A. A.

Is the high potassium ion concentration requested for the E. coli growth and metabolic activity? | Sov. Biotechnology 1, 55