Առնակ Գեորգիի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2007 - 2013 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժին (բակալավր)
2013 - 2015 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժին (մագիստրատուրա)
2016 թ-ից ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն, (հայցորդ)

Թեկնածուական ատենախոսության նախապատրաստում
«Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրները ժողովրդավարական համախմբման փուլում (ՀՀ օրինակով)» թեմայով

Աշխատանքային փորձ
2017 թ-ից ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ, Քաղաքական ուսմունքները հին և միջին դարերում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական մասնակցություն, երիտասարդության քաղաքական ներգրավվածության հիմնախնդիրներ, քաղաքական բանակցություններ

Գիտաժողովի մասնակցություն
Հոկտեմբեր 20-22, 2017 «Կրթությունը ՀՀ անվտանգության համատեքստում», ԵՊՀ «Վարդանանք» ՌՀԴԱ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Առնակ Գեորգիի Սարգսյան

Դասախոս | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Առնակ Սարգսյան

Քաղաքական մասնակցության արդի մեկնաբանության խնդրի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 61-66 |

Առնակ Սարգսյան

Մասնակցության ինստիտուցիոնալացման հիմնախնդիրները քաղաքացիական հասարակության մեջ (ՀՀ օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 73-82 |

Առնակ Սարգսյան

Ընտրական գործընթացին ներգրավվումը՝ որպես քաղաքական մասնակցության տարատեսակ (ՀՀ օրինակով) | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2018, ISSN 1829-4227, էջ 243-252 |

Առնակ Սարգսյան

«Ժողովրդավարական համախմբում» հասկացության քաղաքագիտական մեկնաբանության շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 53-62 |

Առնակ Սարգսյան

Միգրանտների քաղաքական ներգրավվածության գնահատման ցուցիչները եվրոպացի հետազոտողների կողմից | Ակունք, 2017, 2 (16), էջ 145-153 |