Արփինե Արսենի Առուշանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 - 2009 թթ․ Երևանի պետական համալսարան (այսուհետ՝ ԵՊՀ), Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, բակալավրիատ
2009 - 2011 թթ․ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
Մագիստրոս

Աշխատանքային փորձ
2008 – 2010 թթ․ Կամավորական աշխատանք, Հայկական Կարմիր Խաչի Ընկերություն
2010 - 2011 թթ․ «Արիա» միջազգային համալսարան, ռեկտորի օգնական
2010 - 2011 թթ․ «Iran and the Caucasus» միջազգային գրախոսվող ամսագիր, խմբագիր
2011 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Հին իրանական կրոններ, Արևելքի կրոնների պատմություն, Մերձավոր Արևելքի ծայրահեղ շիայական հոսանքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր և համեմատական կրոնագիտություն, արևելյան կրոններ, իրանական կրոնների պատմություն, ծայրահեղ իսլամ, ծարահեղ շիայականություն

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (ազատ), Անգլերեն (ազատ), Պարսկերեն (ազատ), Գերմաներեն (սկզբնական)

Արփինե Արսենի Առուշանյան

Դասախոս | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Իրանագիտության ամբիոն