Արփինե Աշոտի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2007 թ. օգոստոս- Փողերի լվացման դեմ պայքարի վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթաց (Եգիպտոս, Կահիրե)
2010 թ. «Միջազգային այցելու առաջնորդների ծրագիր» (ԱՄՆ)
2006 – 2008 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ (մագիստրատուրա, գերազանցության դիպլոմ)
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ(բակալավիրատ, գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Անշարժ գույքը որպես քաղաքացիական իրավահարաբերությունների օբյեկտ», ի.գ.թ. ԺԲ.00.03 Մասնավոր իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Անշարժ գույքի, քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի, գործարարական գործունեության պետական կարգավորման, ինչպես նաև մտավոր սեփականության իրավունքի իրավական կարգավորման մի շարք հիմնահարցեր:

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք, Մտավոր սեփականության իրավունք, Արդյունաբերական սեփականություն, Գործարարական գործունեության պետական կարգավորումը, Հանրային կապերի իրավական և էթիկական կարգավորման հիմնախնդիրները

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի դասախոս
2010 – 2012 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի ասիստենտ
2013 թ-ից առայսօր ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի դոցենտ
2003 - 2007 թթ. ՀՀ Արդարադատության նախարարության աշխատակազմի դատաիրավական բարեփոխումների վարչությունում, որպես առաջին կարգի, մասնագետ, այնուհետև` առաջատար մասնագետ
2007 - 2008 թթ. ՀՀ Արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավական ակտերի փորձաքննության վարչության պետի տեղակալ
2008 թ. մայիս - 2008 թ. հոկտեմբեր ՀՀ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական
2008 - 2011 թթ. ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական
2012 - 2015 թթ. ՀՀ ԱԺ պատգամավոր
2015 - 2017 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարար
2017 - 2018 թթ. ՀՀ Ազգային Ժողովի փոխնախագահ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի պատվոգիր, ԵԿՄ 20-ամյակ հոբելյանական հուշամեդալ, Մխիթար Գոշ մեդալ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)

Արփինե Աշոտի Հովհաննիսյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հովհաննիսյան Ա.Ա.

Անշարժ գույքի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Եր., Տիգրան Մեծ, 2015, 184 էջ

Անահիտ Մանասյան , Էդգար Շաթիրյան, Արփինե Հովհաննիսյան

Ընտրական օրենսդրության արդի հիմնահարցերը և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Զանգակ հրատարակչություն, Երեւան, 2013, 208 էջ

Шатирян Э., Манасян А., Оганесян А.

Актуальные проблемы избирательного законодательства Республики Армения и перспективы развития | Монография (в соавторстве), Զանգակ հրատարակչություն, Ереван, 2013, 240 стр.

Դավիթ Ալավերդյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան, Մուշեղ Հովսեփյան, Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան, Վարդուհի Պետրոսյան, Արփինե Հովհաննիսյան, Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս

Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ | «Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ |

Բարսեղյան Տ. Կ., Հովհաննիսյան Ա. Ա.

Մտավոր սեփականության իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, ՙԱսողիկ՚, 2012, 304 էջ
 

Հոդված/Article

Արփինե Հովհաննիսյան, Մարիաննա Գրիգորյան

ՀՀ-ում in rem վարույթի ներդրման վերաբերյալ որոշ խնդրահարույց հարցեր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 57-67 |

Arpine Hovhannisyan, Narine Avagyan

Trademarks and Brands: What are the Differences? | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 138-152 |

T. Davtyan, A. Hovhannisyan

Promoting a Pro Bono Culture in Armenia's Legal Profession: The Need for Strong Policies and High Minds | «Արդարադատություն» գիտական հանդես, Երևան, 2018, էջ 72-83

Արփինե Հովհաննիսյան

Օգտատերերի մեկնաբանությունների համար առցանց լրատվական միջոցների պատասխանատվության հիմնախնդիրը ՀՀ-ում | Պետություն և իրավունք, N 1 (67), Երևան, 2015, էջեր 6-13 |

Արփինե Հովհաննիսյան

Ինքնակամ կառույցի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Օրինականություն», Երևան 2015, 87,36-40 էջեր