Արսեն Աշոտի Թավադյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալվրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
ի.գ.թ., ԺԲ.00.03 Մասնավոր իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Քաղաքացիական իրավունք

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2013 թ-ից Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնում` որպես դասախոս
2009 թ-ից ցայսօր «Տեր-Տաճատյան» Իրավաբանական և բիզնես խորհրդատվական ՓԲԸ-ում իրավախորհրդատու

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)

Արսեն Աշոտի Թավադյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ռոլֆ Քնիպեր, Վահրամ Ավետիսյան, Գրիգոր Բեքմեզյան, Արսեն Թավադյան, Սիմոն Ֆարմանյան

Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով | Երևան, Տիգրան Մեծ, 2017, 240 էջ |
 

Հոդված/Article

Արսեն Թավադյան

Տնտեսական մրցակցության իրավական կարգավորման անհրաժեշտությունը և նպատակը | Դատական իշխանություն, Երևան, 2013, թիվ 7/176 էջեր 42-47

Արսեն Թավադյան

Ապրանքային շուկայի հասկացությունը և մասնակիցները | Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2013, թիվ 7/176 էջեր 63-67

Արսեն Թավադյան

Հակամրցակցային համաձայնությունը որպես անվավեր գործարք | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2013, թիվ 7/176 էջեր 63-70

Արսեն Թավադյան

Հակամրցակցային համաձայնությունների դրսևորման ձևերը | Պետություն և իրավունք, Երևան, 2013, թիվ 2-3/60-61, էջեր 76-86 |

Арсен Тавадян

Регулирование доминирующего положения в Республике Армения | Труды молодых исследователей по сравнительному праву, Москва, Издательская группа «Юрист», 2011, 1/10, էջեր 13-18
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը