Արշակ Ղարիբի Բալայան
Կենսագրություն
Կրթություն
2000 - 2009 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Գիտության սոցիոլոգիան և գիտելիքի չափելի բնութագրերը»,
17.06.2009 թ. Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի, սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Հաղորդակցության էթիկա
Քրիստոնեական էթիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իմացաբանություն
Գիտության փիլիսոփայություն
Բարոյագիտություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Բաց հասարակության ինստիտուտ, FDFP

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, Ֆրանսերեն

Արշակ Ղարիբի Բալայան

Ասիստենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Բալայան

Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր | Մենագրություն, «Զանգակ-97», Երևան, 2012, 352 էջ

Արշակ Ղարիբի Բալայան

Փիլիսոփայության ներածություն. Ձեռնարկ իրանցի ասպիրանտների համար | Անգլերեն գրքույկի թարգմանիչ և գիտական խմբագիր, հեղինակ` Մ. Հարությունյան, ՀԱ ԳԱԱ միջազգային կիտակրթական կենտրոն, Երևան, 2010
 

Հոդված/Article

Արշակ Բալայան

Քաղաքական իշխանության օրինականությունը. դաշինքի տեսությունից կոլեկտիվ ինտենցիոնալություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 2 (20), էջ 17-27 |

Արման Ղարագուլյան, Արշակ Բալայան

ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետը 50 տարեկան է | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 73-75 |

Balayan A., Donabedian D., Carey J.

Twenty Years After: Armenian research Libraries Today, Liber Quarterly | The Journal of the Association of European Research Libraries, 2012, Vol 22, No 1, http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/index |

Ա. Ղ. Բալայան

Բարոյական պատասխանատվության անխուսափելիությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 136.4, Երևան 2012թ., էջ 24-31 |

Balayan A.

Measurement as a form of Knowledge: Gnoseological and Methodological Issues of Measurement, Science and its Role in Modern World | Articles of International Scientific-Practical Conference, Volume 6. Bolashak-Baspa Publishing House, Karaganda, 2011, pp 5-9 |