Արշալույս Մերուժանի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոնի ասպիրանտ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Գրիգոր Արծրունին գրական գործիչ», Երևանի պետական համալսարան, 2010 թ.

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչ այժմ ասիստենտ, ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոն
2007 թ-ից մինչ այժմ հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկանի օգնական
2007 - 2010 թթ. դասախոս, հայ գրականության ամբիոն
2004 - 2007 թթ. դասախոս, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հայ գրականության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
19-րդ դարի հայ նոր գրականության պատմություն (բակալավր),
Հայ հին և նոր գրականություն (բակալավր),
Գրիգոր Զոհրապ (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արևմտահայ գրականություն,
Հայ հին և նոր գրականություն,

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայ բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդ անդամ

Արշալույս Մերուժանի Գալստյան

Ասիստենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մ. Հալաջյան, Ա. Աբաջյան, Լ. Թելյան, Գ. Խալաթյան, Գ. Մկրտչյան, Ա. Գալստյան, Վ. Ավագյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 296 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Մ. Գալստյան

Գրիգոր Արծրունու հուշագրական ժառանգությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 132.2, Երևան 2010թ., էջ 5-14 |

Ա. Գալստյան

Քնարական հերոսուհու կերպարի զարգացման յուրահատկությունները հայ միջնադարյան քնարերգության մեջ, | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», Երևան, 2010, թիվ 1 - 2, էջ 109-118

Ա. Գալստյան

Հովհ. Թումանյանը Գր. Արծրունու և «Մշակի» գնահատականներում, «Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), | Պրակ Թ, Երևան, 2009, էջ 92 - 100

Ա. Գալստյան

Գրիգոր Արծրունու «Էվելինա» վիպակը | «Հայագիտական հանդես» Երևան, 2009, թիվ 2 (10 - 11), էջ 181-189

Ա. Գալստյան

Գ. Սունդուկյանը Գ. Արծրունու գնահատմամբ | «Հայոց լեզու և գրականություն», Երևան, 2009, թիվ 3 - 4 (59), էջ 58 - 64