Արշալույս Հակոբի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2008 թ-ին ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2003 թ-ին ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
1986 - 1989 թթ. Մոսկվայի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա
1984 - 1986 թթ. ստաժոր-հետազոտող ԵՊՀ և ՄՊՀ
1982 - 1984 թթ. Երևանի պետական կոնսերվատորիայի հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի գերմաներենի բաժին
1977 - 1982 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժին
1980 - 1982 թթ. ԵՊՀ հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի արվեստագիտության բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
2003- ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի անգլերենի №2 ամբիոնի ասիստենտ
1993- 2003 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի անգլերենի դասախոս
1990- 1993 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ և ՌԴ

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Արշալույս Հակոբի Պետրոսյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Պետրոսյան Արշալույս, Սարուխանյան Բելլա

Ընթերցանության նյութեր մանկավարժության մասին | Ուս. ձեռնարկ, Մեկնարկ, 2018թ․, 132 էջ

M. R. Karapetyan, Z. H. Vartapetian, G. V. Hovhannisyan, A. H. Petrosyan

Building ESP Listening Skills: Political Leadership | Ուս. ձռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 106 էջ
 

Հոդված/Article

Gayane Hovhannisyan, Arshaluis Petrosyan

Developing learners’ oral proficiency in various communicative contexts | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 215-223 էջ, Հայաստան |

Արշալույս Պետրոսյան

Ինքնակենսագրական տարրը Վ. Սարոյանի ստեղծագործության մեջ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 337-342 էջ, Հայաստան |

Արշալույս Պետրոսյան

Ինքնության անդրադարձներ. ինքնակենսագրական տարրը Վ. Սարոյանի ստեղծագործության մեջ | Գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15 ամյակին. Զեկուցումների թեզիսներ, Երևան 2006, էջ 42

Արշալույս Պետրոսյան

Հռետորական արվեստի դերը օտար լեզուների դասավանդման մեջ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 235-240

А.А. Петросян

Мемуары В. Сарояна | «Բանբեր Երևանի համալսարանի» (հասարակական գիտություններ) №3, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 1986, էջ 29-35

Արշալույս Պետրոսյան

20- րդ դարի անգլիական և ամերիկյան պատմվածքները | «Երևանի համալսարան» գիտաինֆորմացիոն հանդես, №2 (49), Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ.,1984, էջ 33-34

Արշալույս Պետրոսյան

Ֆրանսիական պոեզիա | «Երևանի համալսարան» գիտաինֆորմացիոն հանդես, №1 (48), Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ.,1984, էջ 13-14